"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Napsali o nás. Eurabia.cz slaví 1. výročí

Autor: Redakce | Publikováno: 12.6.2006 | Rubrika: ČR
Ilustrace

Eurábie slaví první narozeniny. Společně se serverem www.pravdaoislamu.cz, který se problematikou islámu zabývá z jiného úhlu pohledu, byla prvním českým médiem, které se začalo islámem, a především jeho vztahem k Evropě a k Čechám, zabývat systematicky.

Upozorněním na několik důležitých kauz týkajících se dění okolo české muslimské komunity, jmenovitě upozorněním ministerstva kultury na rozpory mezi ideologií islámu a západní demokracií a pokusem o zrušení státní církevní registrace Ústředí muslimských obcí, která v druhém dějství pokračuje dodnes, a podporou Ovečkova dokumentu "Já, muslim", si získala oprávněnou pozornost širší veřejnosti, akademického světa i samotných muslimů - někdy extrémně kritickou až nenávistnou, jak je u tohoto vysoce politicky nekorektního tématu běžné.

Chtěl bych tedy Eurábii poděkovat za její podíl na odkrývání Eurabijské reality a na upozorňování na ty aktivity českých muslimů, které jdou proti našim hodnotám a ideálům svobody a přeji jí velkou výdrž tváří v tvář kritikům, kteří se pokoušejí do hloubky jdoucí diskusi a kritiku islámu zastavit.

Jejím čtenářům přeji otevřenou a kritickou mysl a ochotu zabývat se problematikou islámu do hloubky; je docela dobře možné, že jde o nejdůležitější téma současnosti. Informací je dnes v češtině i díky Eurábii dostatek.

Islám Info (info.pravdaoislamu.cz)

 

Eurabia je cenná v tom, že pomíjí obvyklá tabu v diskusi o islámu v Evropě. I v tomto případě se ukazuje, jak cenný je internet pro svobodu slova: je to druhý samizdat. Upřímně děkuji všem pracovníkům serveru za jejich práci.

Michaela Freiová, Res Claritatis

 

O stránkách Eurabia.cz vím, mají mé sympatie. I když je čtu jen sporadicky, uvědomuji si jejich užitečnost a tuším, s jakými starostmi se musí jejich tvůrci vypořádat. Přeji Vám vše nejlepší.

Srdečně Fedor Gál

 

S vědomím odpovědnosti poučit se z chyb, které předcházely erupci socialistických totalit, ve kterých jsme žili (hnědá-nacistická a rudá-komunistická) a které tu stále vyrůstají (rudá; zelená; duhová-komunistická a černá-islámská) - děkuji autorům Eurabia.cz - vytrvejte.

Poučením se z chyb míním hlavně nutnost pravdivě o věcech myslet a hovořit, v souladu s realitou. Nezamlčovat nepříjemné, odmítat appeasement, détente s každým zlem - pravdivě vidět hrozící zlo i cílové dobro.

br. Felix, františkán

 

Přeji osazenstvu a čtenářům webu Eurabia.cz, aby i nadále statečně naplňovali odkaz Oriany Fallaci. Svobodná společnost je trnem v oku islamistů i dalších pomatených hledačů vůdců. Oriana Fallaci, tato opravdová Evropanka, si jasně uvědomovala nebezpečí nacismu a islamismu, krvavých ideologií, proti kterým také bojovala.

Islamismus a nacismus mají mnoho společného, proto si dovolím odcitovat jednu větu z "Trojího svědectví", knihy týkající se hrůz druhé světové války: "Němci nás pomalu, pomaloučku zvykali na to, že nejsme lidi. To bylo geniálně vymyšlené." Orwellovský multikulturalismus je toho smutně zdatným následovníkem.

Martin Saturka, Vzdorujeme nebezpečí

 

Informační servery jako je Eurabia.cz jsou potřebné, ale nemají to lehké. Jsou jako posel špatných zpráv. A ti to, jak známo, neměli nikdy v dějinách lehké.

Upozorňovat českou veřejnost, která si zatím žije v klidu a bezpečí, na nebezpeční gobálního islamistického džihádu, je práce nevděčná, protože lidem připomíná nepříjemý stav věcí - jsme (my, Západ) ve válce s terorem a radikálním islámem. Nikdo neslyší rád, že je ve válce. Budiž Vám úlevou, že i Churchill byl svého času označován za válečného štváče jen proto, že upozorňoval na nebezpečí nacismu.

A výtky? Příspěvky jsou kolísavé kvality. Jako by Eurabia.cz brala někdy vše, co jí přijde pod ruku. A také mám někdy pocit, že se snaží nepřítele vidět všude. Tedy i tam kde není. Místo hysterie nad kosovskou nezávislostí by měla kosovské Albánce ukazovat jako ukázkový příklad bezkonfliktních (z hlediska cílů islamismu) evropských muslimů.

Přeji Eurabii.cz, aby i ve čtvrtém roce své existence pokračovala v tom dobrém a vyvarovala se pokud možno co nevíce toho špatného!

Matyáš Zrno, Občanský institut

 

Alexander Tomský, publicista, nakladatel Eurabia.cz velmi systematicky upozorňuje na problém soužití Evropy s Islámem a na levicové (marxistické) myšlení, které ve své nenávisti vůči evropskému duchovnímu dědictví, "kapitalistické společnosti", Americe a Izraeli, považuje Islám a muslimské přistěhovalce za své spojence. Na toto schizofrení myšlení vaše stránky neustále a právem poukazují, jde totiž o přežití nás všech! Gratuluji !

Za pozornost by možná stál i antisemitismus dnešní levice. Existence Izraele prý ohrožuje Evropu. Domnívám se, že je to naopak. To Izraelci dnes za nás nesou břímě arabské nenávisti a zášti proti svobodnému a prosperujícímu Západu.

Alexander Tomský, publicista, nakladatel

 

Vlastimil Podracký, spisovatel, autor knihy Návrat k domovu. Manifest tradicionalismu Vážím si toho, že mohu publikovat na serveru Eurabia a zjišťovat si reakce čtenářů na moje názory. Taktéž děkuji všem čtenářům za jejich připomínky, které jsou pro mne velmi cenné. Islámská problematika je velmi důležitá a v tomto směru, zvláště možností publikovat i kontroverzní názory, má tento server nezastupitelné místo v internetových informacích. Přeji serveru Eurabia dlouhá léta činnosti, mnoho dobrých přispěvatelů a mnoho čtenářů.

Vlastimil Podracký, spisovatel, autor knihy Návrat k domovu. Manifest tradicionalismu

 

Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea www.eurabia.cz je jistě informačním zdrojem, který stojí za pravidelnou pozornost. Problémem - a nejen tohoto portálu - zůstávají občasní pisatelé nenávistných připomínek, kteří publikované téma ani věcně neobohacují, ani nekorigují, ale pouze k němu přivěšují svou zlobu a frustraci.


Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea

 

Michal Semín, ředitel Institutu svatého Josefa Gratuluji serveru www.eurabia.cz k 1. výročí své existence! Se zájmem si články, které českým čtenářům zprostředkovává, pročítám, neboť přinášejí nemálo jinde tabuizovaných a přehlížených informací a názorů. Předně oceňuji, že se redaktoři serveru nebojí čelit politicky korektnímu multikulturalismu, kde každá kritická zmínka na adresu neevropské kultury či islámu bývá považována za morálně nepřípustnou. Redakci bych ovšem doporučoval, aby kvůli jinak oprávněné kritice islámu a islamistických režimů nepřehlížela často neospraveditelné jednání státu Izrael.

Michal Semín, ředitel Institutu svatého Josefa, www.stjoseph.cz, www.tedeum.cz

 

Jeden z opravdu mála českých zpravodajských serverů, který se neschovává za politickou korektnost, ale vidí věci v širších souvislostech a říká je na rovinu. Díky patří všem lidem z redakce, kteří se na jeho fungování podílejí, a díky patří také všem čtenářům, kterým není lhostejné nebezpečí, které islám pro svobodnou Evropu představuje.

S pozdravem a mnoho úspěchů přeje

Jaroslav Novotný, www.pravdaoislamu.cz

 

Benjamin Kuras, spisovatel, publicista K prvním narozeninám Eurabie přání jasnozřivosti, informovanosti a posílení pudu sebezáchovy, a to z těchto důvodů: Západní demokratická civilizace, postavená na svobodné, pestré a beztrestné výměně idejí a na separaci ideologie od státní moci, prožívá smrtelné ohrožení z několika stran. To ohrožení je totální v tom, že se v něm poprvé v dějinách spolčují všechny existující totalitní ideologie, hnutí, organizace a seskupení, která dřív bývala vzájemně nepřátelská. K oživenému vražednému neonacismu se přidává nenávistná levicová postmarxistická politická korektnost, která čím dál víc ovládá instituce a politiku EU a provádí demontáž západní kultury, jejích etických hodnot a pudu sebezáchovy. Obě dnes navíc s obdivem vzhlížejí k totalitnímu džihádistickému výkladu islámu, jehož dnes už nezastíraným cílem je zničení všech ideových a kulturních odlišností a ovládnutí a podmanění celého světa všemi prostředky. Všem třem chybí smysl pro humor, základní lidský soucit a laskavost, a ochota učit se cokoli nového od kohokoli jinak myslícího či jinak informavaného. Logicky domyšleným důsledkem této kombinace všech totalitarismů nemůže být nic jiného než zánik lidstva jako myslícího, tvořícího a evolvujícího organismu. K záchraně je potřeba hodně úsilí a zbývá na ně málo času.

Benjamin Kuras, spisovatel, publicista

 

Roman Joch, ředitel Občanského institutu (www.obcinst.cz), přední český konzervativní myslitel Eurabia.cz - webové stránky, jež se věnují té hrozbě svobodě a civilizaci v Evropě, o níž se mnozí ostatní zmínit bojí. Chceme-li vědět, kam kráčí Evropa, nemůžeme ignorovat fakta a postřehy, jež uvádí Eurabia.cz.

Roman Joch, ředitel Občanského institutu (www.obcinst.cz), přední český konzervativní myslitel

 

Zdeněk Müller, arabista, žijící ve Francii Eurabia se nevyhýbá „citlivým“ tématům. Zvýšenou citlivost chápou jedni jako signál, že něco je v nepořádku a že to vyžaduje pozornost, druzí jako příkaz - Nedotýkati se! Nepřímo tak přiznávají, že připouštějí existenci tabuizovaných, nedotknutelných témat. Některé společnosti považují za normální, že se o jistých věcech nemluví, nemá nebo nesmí mluvit. I u nás a dokonce v české akademické komunitě by si někteří lidé přáli, aby pro úvahy o mimoevropských civilizacích a náboženstvích, islámu a muslimech především, platily nějaké regule a přinejmenším jistá zdrženlivost. Pokud jedni tento přístup nezřídka i s patřičnou vehemencí brání, druzí ho zase zesměšňují jako snahu o cenzuru nebo nemístnou „politickou korektnost“. Kupodivu většinou ti, kterým nejde o akademickou kariéru. Co z toho plyne pro Eurabii? Snažte se publikovat více textů, které nedělají soudy předem, které si nezakazují klást nepatřičné otázky a vyhýbají se emocemi zatíženému nebo přepjatému jazyku. Jak praví jedna moudrost: „Dokonalá sterilita není sice dosažitelná, ale kvůli tomu se nemusí operovat pilou“.

Zdeněk Müller, arabista, žijící ve Francii

 

Jedna z českých internetových stránek, která je kritická vůči islámu (…) Mezi hlavní podrubriky patří sekce věnovaná antisemitismu, Blízkému východu, situaci muslimů v České republice, islámu, multikulturalismu nebo terorismu. Její součástí jsou i recenze knih nebo rubrika s názory čtenářů.

Robert Schuster, šéfredaktor časopisu Mezinárodní politika

 

Vážím si toho, že jste vydrželi ten první, často velmi obtížný rok. Ale potřebovali byste se dostat na veřejnost, aby si lidé uvědomili, oč opravdu jde. Potřebovali byste alespoň jednoho poslance, který by s vámi spolupracoval. Všechno nasvědčuje tomu, že státy EU, které stále pouštějí do EU nežádoucí a potencionálně nebezpečné přistěhovalce, se budou o ně chtít dělit s ostatními. Tomu je potřeba zabránit, je to ovšem věc, která je dosud pod rozlišovací schopností celé naší politické scény.

Jaroslav Teplý, publicista, žijící v Holandsku

 

Lukáš Petřík, předseda o.s. Mladá pravice a šéfredaktor www.EUportal.cz Když začal server EUrabia působit, tak jsem zpočátku nevěřil, že bude mít takový úspěch. Velice příjemně mě překvapil - jak kvalitou svých textů, tak častou aktualizací. Chtěl bych tedy našemu spřátelenému serveru EUrabia popřát co nejvíce úspěchů a hodně elánu v boji proti islamizaci Evropy a v obraně hodnot naší západní euroatlantické civilizace.

Díky za dobrou práci.

Lukáš Petřík, předseda o.s. Mladá pravice a šéfredaktor www.EUportal.cz

 

Vážená redakce Eurabie,

s velkým zpožděním a proto také s omluvou, Vám přeji k výročí činnosti hodně sil, zdravého úsudku a odvahy. Proč vyzdvihuji právě tyto vlohy?

Snaha pohnout zatvrdlými názory a zakonzervovanými představami spotřebuje mnoho sil. Nejen u nás, ale v celé Evropě již desítky let zasychají názory jako betonové krusty. Názory, zglajchšaltovávající kdeco, slepující neslepitelné, spojující nespojitelné a to vše ve jménu jakési primitivní představy dobra (kupodivu prezentované jako dobro nejmodernější), jejíž podstatou je mínění, že dobro, mír, štěstí a další hodnoty jsou uskutečnitelné pouze tak, že je budeme moc chtít a všude je hlásat jako přeskakující gramofon. Tyhle názory betonových humanistů je věru těžké nahlodat a je třeba na ně mnohem více sil než na rozkutání bratrské základny sovětských vojsk v Milovicích.

Jediným kladivem na betonové krusty je zdravý úsudek. Úsudek vpravdě zdravý, je úsudek nepředpojatý, tedy proces usuzování, vedený touhou po pravdě, nikoli po pouhém potvrzení vlastního názoru. Jakýkoli názor, utvořený předem, jakýkoli názor, vsazený před proces usuzování, je pro zdravý úsudek smrtící. A po Evropě se povaluje (nebo poflakuje?) tolik myšlenkových mrtvol, až si člověk připadá občas jako na hřbitově. Mrtvol, zamilovaných do vlastních názorů, vytvořených s cílem sebeprezentace coby mírumilovného, laskavého a tolerantního člověka, páchajícím dobro na všech bližních hlava nehlava. Úsudek, pouze utvrzující člověka v jeho „jediném správném“ názoru, jakkoli zdánlivě šlechetném a lidském, jakkoli se tvářícím coby všelidské altruistické dobro, je ve své podstatě jen egoistickým sebezahleděním do své neomylnosti a velikosti. Je to smrt skutečného života, neboť ten spočívá v hledání pravdy a ne jen argumentů pro podepření vlastní neomylnosti.

Kdyby nebylo zkušenosti druhé světové války a bezbřehé tuposti humanistických zombie, usilujících o mír, klid a dobro za každou cenu tak dlouho, až zlo zesílilo natolik, že přeoralo a spálilo Evropu, byl by tento primitivní způsob utváření úsudků jen k smíchu. Jenže každému, kdo sleduje dění ve světě alespoň s elementární dávkou nepředpojatosti, dnes mrzne úsměv na rtech.

No a nakonec odvaha – té je bezesporu zapotřebí stále více. Život se nedá svázat do zatvrdlých názorů a ukazuje bez přestání, že realita je jiná než sny pachatelů dobra. Jenže oni se zkrátka rozhodli, že jejich popis reality je jediný správný a nechtějí protiargumentovat, polemizovat, diskutovat, to by je přece mohlo přinutit nepředpojatě myslet a dospět třebas i k tomu, že se mýlí. To však jejich ego nemůže dopustit a proto nepřemýšlí o tom, jak věci skutečně jsou (neboť si myslí, že to už dávno vědí), ale o zákazech, trestech, cenzuře (říká se jí eufemisticky „autocenzura“ nebo ještě hloupěji „tolerance“) a silou moci se snaží udusit vše, co neodpovídá jejich představě o světě. A nutno přiznat, že se jim to zvolna daří. Zákony z dílen myšlenkových zombie přitvrzují tresty za „netoleranci“, „podněcování nenávisti“ nebo za „urážky náboženství či nesvědčení“. Jak krásně, mírumilovně a lidsky to vypadá! Jak strašné to může mít důsledky…

Samozřejmě že se pachatelé dobra tvrdě brání, když slyší výtky, že ve jménu tolerance uzákoňují hrubou netoleranci, že ve jménu slušnosti utahují pravdě oprátku kolem krku, že ve jménu štěstí a nenásilí pomáhají růstu zla až za hranici, kdy rozpoutá další katastrofu. Mnozí z nich jsou snad i upřímně přesvědčeni, že zlu zabraňují. Ale je to jen proto, že nepochopili novodobého proroka George Orwela a jeho slova: „Jestli svoboda slova něco znamená, pak je to právo říkat lidem to, co nechtějí slyšet.“ Oni nechtějí slyšet a aby neslyšeli, zakazují mluvit a trestají ty, kteří se nespokojí s prefabrikovaným názorem. Proto je nutné mít i odvahu a bude jí potřeba – želbohu – stále více.

Proto přeji hodně sil, zdravého úsudku a odvahy. Budeme je potřebovat.

Ladislav Henek, dramaturg zpravodajství TV Prima

 

David Floryk, vydavatelem dvouměsíčníku Konzervativní listí „Když se věci správně pojmenují, je hned jasné, oč jde“, praví jedna stará moudrá kniha. Právě tento cíl – posvítit si veřejně na islám a umožnit tak, aby se ozřejmila jeho pravá podstata - si vzal za svůj server Eurabia a již rok jej naplňuje. Úkol je to nesnadný, vždyť těch, kdo milují více své iluze a předsudky než realitu, je více něž dost. Nezbývá než popřát, aby Eurabia vytrvala ve svém úsilí, překonala počáteční dětskou rozjívenost a nadále nám pomáhala pečlivě odhalovat, poctivě pojmenovávat a pokorně ozřejmovat pravdu.

David Floryk, vydavatel dvouměsíčníku Konzervativní listí, www.konzervativniklub.cz

 

Nebýt Eurabie, nevím, která bije!

Jiří Krampoul, komik, bavič

 

Webové stránky Eurabia.cz, které se podle slov své redakce snaží "přinášet kvalitní informace a publicisticky zaměřené komentáře o nebezpečném vlivu islámu (nejen) v Evropě", mají sledovanost někdy až 800 návštěvníků denně (…) Web Eurabia.cz, který zahájil svoji činnost v červnu 2005, představuje kompilát různorodých textů, z části autorských, z části převzatých z jiných médií. Společným jmenovatelem příspěvků je kritický přístup k islámu. Za více než rok svého působení ve virtuálním prostoru si stránky získaly pravidelný okruh čtenářů – sledovanost Eurabie je srovnatelná například s webovou verzí Literárních novin. Otázka, čím je způsobený úspěch takto jednostranně zaměřeného webu, iniciovala vznik strukturální a obsahové analýzy stránek.

Eva Burgetová, Multikulturní centrum

 

Internet jako čistě virtuální myšlenkové prostředí je ideálním místem na vedení ideologické války. Jedna znich zasahuje i naše českojazyčné teritorium. Eurabia.cz se vpodstatě soustřeďuje na shromažďování informací. Zaměření je ale úzké. Jde převážně o negativní zprávy ze světa islámu. Tedy, ty, které pomohou islám vykreslit jako čistě temné a negativní náboženství. Nalézt tu lze prakticky vše, od přeložených textů, sesbíraných fotografií, spoustu videí i otitulkovaných záznamů zarabských televizí. Vroztomilé symbióze tu tak žijí vybrané netolerantní promluvy imámů, převážně teheránská protiamerická propaganda, vEvropě vyrobené propagandistické klipy protiarabské či autentický návod kvýrobě sebevražedné bomby. Hodně ze zde použitých materiálů pochází zinternetové projektu MEMRI TV.

TV pořad Kosmopolis, 31. ledna 2007, ČT2, Válka na síti

 

Jiří Wagner, redaktor deníku Neviditelný pesJe dobře, že existují stránky jako Eurabia.cz, na nichž se lidé, kteří mají o věc zájem, mohou dozvědět o světě islámu a souvislostech s naším kontinentem skutečnosti, které v našem běžném tisku nenajdou. Zřejmě existuje v našich médiích jakási autocenzura zabraňující redakcím uveřejňovat informace, které nejsou v souladu s politikou "strany a vlády" nebo, což spíš, jejich majitelů a vydavatelů.

V našich denících se nic podobného nedozvíme, v dalších periodikách či jiných soukromých sdělovacích prostředcích také ne, o veřejnoprávní televizi a rozhlasu ani nemluvě. Na webu Eurabia.cz lze ocenit i fakt, že stránky jsou v češtině, protože řada, ne-li většina našich uživatelů internetu je dosud vybavena jazykově jen málo, pokud vůbec, a proto lze jen uvítat, když tito čtenáři mohou získat potřebné znalosti ve své mateřštině.

Použiju poněkud zprofanované slovo, ale výraz osvěta se sem opravdu hodí. Tedy za neutuchající, nyní již dvouletou osvětu z celého srdce serveru Eurabia.cz děkuji a jsem rád, že jeho autoři navázali s naším deníkem spolupráci. K druhému výročí jim i vydavateli tedy zároveň posílám své blahopřání.

Jiří Wagner, redaktor deníku Neviditelný pes

 

Publikačního úsilí eurabia.cz si velmi vážím. Vítám vaši snahu upoutat pozornost k sílícímu vlivu islámu v Evropě a sdílím názor, že jde o nebezpečnou tendenci, a to nejen pro Evropu, ale pro celý svět. Obávám se však, že zpráva, kterou eurabia.cz jako celek sděluje čtenářům, není tou hlavní a ústřední myšlenkou, kterou je třeba vysvětlovat, šířit a přesvědčovat o ní. Jde o pochopení skutečnosti, že vztah západní civilizace a islámu je především konfliktem rozumu a víry. Místo vágních frází, že "multikulturalismus selhal" a že kultura křesťanské Evropy je neslučitelná s kulturou islámu, je třeba jasně a co nejostřeji pojmenovat dva nesmiřitelné protiklady: rozum a víru. Islám, jako totalní oddanost a důsledná podřízenost víře, není o nic nebezpečnější a o nic méně barbarský, než bylo křesťanství do té doby, co bylo po tisíci letech zásadně rozmělněno filozofickým obrozením rozumu, který zatlačil víru do pozadí. Evropa a Západ jsou vyspělou civilizací navzdory přetrvávajícímu vlivu víry a křesťanství, nikoli díky němu.

Eurabia.cz pomáhá otevírat lidem oči, aby poznali odpudivost života v islámu. Ještě větším přínosem by bylo, kdyby eurabia.cz pomáhala lidem pochopit, že příčinou odpudivosti islámské kultury je podstata islámu jako náboženské víry.

Děkuji za vaši důvěru a zdravím.

Jiří Kinkor, www.aynrand.cz

 

Andor Šándor, bývalý Náčelník vojenské zpravodajské službyJe nadevší pochybnost, že v mnohém komplikovaný politický, ekonomický, bezpečnostní a demografický vývoj blízkovýchodního regionu bude i v tomto století zásadně ovlivňovat život západního demokratického světa. Česká republika nebude výjimkou. Velmi oceňuji fakt, že na webových stránkách eurabia.cz lze najít řadu informací, názorů a analýz, které se touto problematikou zabývají.

Andor Šándor, bývalý Náčelník vojenské zpravodajské služby

 

PhDr. Karel Keller, arabistaa hispanista z Ústavu Blízkého východu a Afriky na FF UKCením si na Eurábii velké otevřenosti vůči nebezpečí, které nás ze strany radikálních muslimů obklopuje. Zvykli jsme si už na to, že zprávy o masakrech civilního obyvatelstva se ocitají až na x-té straně našich deníků. Rádoby objektivní zpravodajství a komentáře našich redaktorů, ač k tomuto účelu nekvalifikovaných, jakoby zastíraly skutečnost, která nám od islamistického proudu hrozí a ještě bude hrozit, pokud se neodvrátíme od demokratického charakteru naší civilizace, jež vyrostla na helénských, židovských a křesťanských základech. Jako arabista (a bohužel není jich u nás mnoho) musím odmítnout nekritické postoje vůči islámu. Původně to bylo náboženství míru (i když mnohá místa v Koránu a hadíthech byla a jsou snadno politicky zneužitelná) a dialogu s ostatními kulturami. Pravý opak je pravdou v dnešní době. Nejde jen o teroristy a ideology, kterým by demokratická společnost dokázala čelit, ale jedná se o širokou - infikovanou - veřejnost. I u nás se najdou jedinci, kteří ve zbabělé anonymitě ztrácejí jakoukoli soudnost. Zapomínají na to, že např. Japonci, Tibeťané, převážná část Indů atd., ač neskonale chudší, se uměli vyrovnat se současnou civilizací a jakékoli projevy násilí jsou jim cizí. Přeji Eurábii, aby neochabovala ve svém úsilí hledat pravdu!

PhDr. Karel Keller, arabistaa hispanista z Ústavu Blízkého východu a Afriky na FF UK

 

Mojmír Kallus, předseda ICEJ ČRZa dva roky existence se ztohoto webu stal jeden z nejlepších zdrojů kvalitních a nikoli povrchních informací pro všechny, koho zajímá islám a současné mezinárodně-politické souvislosti – a to včeštině. Oceňuji profesionalitu, šířku záběru, videosekvence a výběr komentářů od renomovaných domácích i zahraničních autorů.

Mojmír Kallus, předseda ICEJ ČR

 

Břetislav Olšer, publicista, nezávislý novinář a spisovatelEurabia.cz je to nejlepší, co mě mohlo v mém novinářském životě potkat. Jsem velmi potěšen, když mé úvahy vycházejí na tomto webu vedle komentářů takových osobností jako jsou Václav Klaus, Benjamin Kuras, Leo Pavlát či Alexander Vondra a další. Přestože jsem křtěný valašský katolík, judaismus a sionismus považuji za evropský štít proti anachronismu etrémní levice a pseudoislámu, který se svojí fanatickou primitivni arogancí snaží zničit naše křesťanské dědictví. Jsem potěšen, že právě Eurabia.cz stojí v čele neústupných ochránců konzervativních hodnot starého kontinentu.

Břetislav Olšer, publicista, nezávislý novinář a spisovatel

 

Přála bych vám i sobě, aby takový web vůbec nemusel existovat. Aby každý normálně uvažující člověk muslimskou hrozbu chápal a aby se jí zabýval. Pro mě je obzvláště smutný jeden nedávný zážitek z Prahy, kdy mi bylo řečeno: ´My tu nejsme tak citliví k islámským hrozbám jako u Vás.´ Myslím si, že je na čase, abyste byli! A právě proto eurabia musí pokračovat…

Michaela Swinkels-Nováková, bohemistka žijící v Holandsku

 

Emanuel Mandler, spisovatel, historik a publicistaJediné, co mi na Eurabii vadí, je malý okruh čtenářů a pak také to, že jsem se jí (z vážných zdravotních důvodů) neúčastnil. Je to internetový časopis, jakého je u nás nezbytně zapotřebí. Zvláště oceňuji zápas proti antisemitismu; je v naší době nebezpečnější, než byl před druhou světovou válkou, a jestli se Západ nevzpamatuje, můžeme brzy všichni vyletět do povětří. Navrhuji tedy - 1) abych do Eurabie také sem tam něco napsal 2) uvažovat o zřízení fondu, který by umožnil během jednoho či dvou let přeměnit Eurabii v ještě silnější internetový časopis. Mnoho zdaru přeje

Emanuel Mandler, spisovatel, historik a publicista

 

Gabriel Ariel Levický, karikaturista, výtvarník, bývalý chartista, žije v New YorkuK výročiu Eurabie (do ktorej píšem a prekladám v češtine – lebo som i naďalej zostal romantikom Čechoslovákom) a, aha, tiež kreslím karikatúry vo všetkých svetových jazykoch…

Keď som prvý raz objavil na Internete Eurabiu – bol som nadšený, že existuje tak dobre organizovaná mediálna spoločnosť, ktorá informuje i navzdory tlakom nepolepšiteľných vyvracačov pravdy a objektívnosti. Nezabúdajme nato, čo sa odohralo predtým – od náboženských fanatikov samovrahov, učiteľov netolerancie, dobrovoľne sa izolujúc od nášho sveta. V tej tme izolácie je všetko možné – od primitívnej poverčivosti, cez pocit krivdy, až po otvorenú nenávisť k svetu, kde dokážu volať po smrti iných, len preto, že píšu, tvoria, kreslia nie podľa ních.

Eurabia je jedna z odpovedí na túto výzvu. Nenechať za zastrašiť obmedzencami a hlupákmi, pretože takáto odpoveď by bola priamo urážkou všetkého, čo sme ako ľudstvo doposiaľ dosiahli i napriek omylom a často nesprávnym výberom tej “cesty” na osudovej križovatke. Happy Birthday!

Gabriel Ariel Levický, karikaturista, výtvarník, bývalý chartista, žije v New Yorku

 

Josef František Mlejnek, publicista, překladatel, spisovatel a básníkPokud jde o tu vašu Eurábiu, tak jsem si zprvu myslel (podle portálu: půlměsíc atd.), že jste nějaké muslimské bratrstvo a že si můjčlánek chcete otisknout proto, aby se vám na něm lépe trénovaly fatwy. (Až budou patřit islámu Horní i Dolní Uhry, budou se hory na slovenském státním znakujmenovatTatwa, Matwa a Fatwa - určitě se najde nějaký vzdělanec, který hravě dokáže,že vlastně jde o původní názvy). Chtěl jsem vám psát, ať jdete do háje, ale když jsem si blíže všiml otištěných článků, svůj názor jsem radikálně změnil.

Josef František Mlejnek, publicista, překladatel, spisovatel a básník

 

Na Eurabii oceňuji, že otevírá témata, která včeských tištěných ani internetových médiích nejsou obvyklá. Eurábia je jedním zmála médií, které systematicky nastoluje problematiku antisemitismu, otázku budoucnosti sekularizované Evropy, která již zapomíná nebo je některými politiky nucena zapomínat na své tradiční hodnoty, otázku, jak může čelit otevřená sekularizovaná společnost náboženským skupinám, které využívají všechny výhody demokracie, které ale současně demokracii a „západní“ pojetí lidských práv a svobod odmítají a chtějí je nahradit svými totalitními hodnotami. Můžeme snázory prezentovanými na Eurábii souhlasit nebo je kritizovat, ale vždy nás donutí se nad nimi zamyslet a zaujmout vlastní stanovisko – a to je cenné.Přeji do dalšího roku činnosti stále onu chuť politicky nekorektně se ptát na to, kam a proč nás evropské elity vedou či vést chtějí a zda ona cesta je pro nás dobrá.

Martin Skalický, administrátor projektu Eretz.cz

 

Webové stránky eurabia.cz se jako jedno z mála médií prvoplánově zabývají velmi ožehavým problémem. Přispívají tak k tomu, aby si stále více lidí uvědomovalo mocenskou hrozbu, kterou pro nás může, ale nemusí, představovat islám. Nemusí – problém je v nás a řešení máme v rukou…V konfrontaci s expanzí islámu buď naše civilisace (Západ) prokáže schopnost vnitřně se znovu probudit a tím se zachrání, nebo neprokáže a zanikne. Jiná, muslimská, civilizace prokáže v dlouhodobé perspektivě svoji pragmatickou nadřazenost. De facto tak padne (by padnul) argument F. A. Hayeka, tedy že (velmi zjednodušeně) Západ je nejlepší proto, že je nejúspěšnější. Oproti tomuto argumentu tvrdím, že Západ je nejlepší ze zcela jiných důvodů a jeho úspěch je nikoli nutným, ale naštěstí pravděpodobným důsledkem. Úspěšnost – technická, materiální – také nevyvolává k Západu v jeho příslušnících city skutečné příchylnosti. Proto Hayekův argument může pod drobnohledem dokonce podkopávat naši odhodlanost se hájit. Být úspěšný a bohatý je však hlavně pohodlné (na druhé straně však jistě ne nutně zavrženíhodné, je-li úspěch a bohatsví nabyto spravedlivě…).

Pokud k Západu ještě vůbec někdo loyalitu v podstatné míře cítí, je to pro jeho transcendentní základ, pro kořeny sahající k Jeruzalému, Athénám a Římu – jak antickému, tak následně křesťanskému, který v dokonalé syntéze spojil židovskou a antickou tradici. O nic menšího se tedy dnes nehraje: buď dokážeme řádně zpřetrhané pletivo tradice opět vyspravit a tak na své kořeny navážeme a přežijeme, nebo jsme tuto schopnost již ztratili. A pak možná již my své životy dožijeme v civilisaci zcela odlišné než je ta, kterou ještě řada z nás tolik miluje. To, že něco milujeme, však často zjistíme, až když o to přijdeme. V řadě případů může taková zkušenost přispět k dobrému – aby se člověk poučil a svou chybu neopakoval. Ale v tomto případě by se patrně jednalo o proces nevratný, nebo vratný jen za cenu novodobé reconquisty (měl by ji však v dnešní Evropě vůbec kdo vést?). Tomu je vždy lépe předcházet. Každý z nás v této hře může hrát důležitou úlohu. Ti, kteří si problém uvědomují, mají dokonce povinnost dle svých sil podstatnou roli sehrát. Tvůrci webové stránky eurabia.cz to dělají a patří jim za to vřelý dík.Je však vždy třeba odlišit konkrétního člověka od jeho špatných vlastností, popř. zlých úmyslů. Toho člověka, bližního, jsme povinni milovat a to i když se k nám chová nepřátelsky (vždyť své přátele milují i velcí hříšníci...). Pokud nenahlédneme nutnost takového odlišení a nesnažíme se o něj (ideálně to nepůjde nikdy, vždyť jsme nedokonalí…), potvrzujeme tím jen svoji neschopnost tolik potřebného obrácení. Nesoustřeďujme se proto proti lidem, ale proti jejich zlým činnům. Nemáme právo soudit lidi (tedy nikoli ad personam,…) – vždyť jsme náchylní ke zlému nejméně tak jako ti, které bychom rádi soudili (tato intence je také častým námětem poukazování na pokrytectví kritiků…). Ale objektivně špatné činy, omyly, lži, násilí (…nýbrž ad rem) – to vše nechť je legitimním terčem našich snah, naší obrany, našeho návratu. To je však samo o sobě dobrý příklad jedné z našich podstatných slabostí – je to právě Západ, tedy my sami, kdo si uvnitř pěstuje blud morálního, hodnotového relativismu, tedy že nic objektivního vlastně neexistuje a vše je výhradně subjektivní: ani dobro, ani zlo, ani pravda, ani lež…. Problém je v nás, řešení máme v rukou.

Jan Kubalčík, místopředseda Konzervativní strany, www.konzervativnistrana.cz

50764 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Výklad Koránu

Základy islámu a jejich výklad

Stručný životopis zakladatele islámu

Islám a terorismus

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy
Islám live
Sledujte nás na Youtube
Články autora
Průzkum
Ve Francii vyhlášena rekonkvista. Co vy na to? Pravicový prezidentský kandidát Zemmour vyhlásil ve Francii protiimigrantskou rekonkvistu. Co vy na to?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683