reklama
"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)
Proč Eurabia?
"Žurnalismus je tisknout to, co někteří nechtějí, aby se tisklo. Vše ostatní je totiž propaganda." George Orwell. Prosím podpořte nás v boji za svobodu proti islamizaci!!! Předem moc děkujeme. Společně zvítězíme a ubráníme se! Číslo účtu: 2700168305 / 2010, Fio banka a.s., Variabilní symbol: 003

Jak muslimové skrývají svou agresivitu za obviňování druhých z perzekuce muslimů

Zobrazit celý článek

To vyvrací veškerá tvrzení, že nepřátelství Mekkánců vůči muslimům se dá považovat za náboženské pronásledování. Je normální, že se lidé urazí, když někdo ostouzí jejich náboženství a předky. Dá se rovněž pochopit, pokud na kritiku reagují kritikou a na výsměch výsměchem. Obyvatelé Mekky na muslimy nedoráželi kvůli jejich víře v Alláha a nevíře v jiná božstva. Židé, křesťané a sabejci byli koneckonců také monoteisti a nevěřili v modly Kurajšovců, přesto mohli svou víru svobodně praktikovat a hlásat. Muslimové byli izolováni proto, že se chovali násilně a urážlivě.

Autor: Ali Sina | Publikováno: 18.1.2019 | Co píší jinde | 31825 čtenářů

A hádejme, proti komu se asi sjednocují muslimové? Evropu nečeká nic dobrého v budoucnu, ale opět jako za nacismu je Evropa slepá!

Zobrazit celý článek

Od prosince 2014 platí v částech Sýrie a Iráku, zvaných teď už zkráceně jen „Islámský stát“, středověké koránské právo šaria zakazující křesťanům bohoslužbu na veřejnosti, stavbu nebo opravu kostelů, vyzvánění zvonů, propagaci křesťanství muslimům, bránění souvěrcům v konverzi na islám, pomoc nepřátelům IS, kritiku muslimů nebo islámu. Tresty za porušení se pohybují od veřejného uříznutí hlavy, přes ukřižování po ukamenování.

Autor: Benjamin Kuras | Publikováno: 27.6.2016 | Analýzy | 4479 čtenářů

Přední muslimský filozof a historik Ibn Chaldún jasně říká: Islám má povinnost získávat moc nad všemi národy

Zobrazit celý článek

Arabové dominují pouze na pláních a rovinách, protože jsou, díky své divoké povaze, lidem drancování a ničení. Drancují všechno, co si mohou vzít bez boje nebo risku a potom prchají do svého útočiště v poušti a nepostaví se a nebojují, pokud to není v sebeobraně. Dále na jih Afriky není v pravém slova smyslu žádná civilizace. Tam jsou pouze lidé, kteří mají blíž k němým zvířatům než racionálním bytostem. Žijí v houštinách a jeskyních a jedí byliny a nepřipravované obilniny. Často se jedí navzájem. Nemohou být považováni za lidské bytosti.

Autor: Josef Zbořil | Publikováno: 20.6.2016 | Analýzy | 3504 čtenářů

Dýka, kterou EU drží ve svých rukách se nazývá Turecko, ale není k obraně, nýbrž k sebevraždě Evropy!

Zobrazit celý článek

Turecko opět dalo najevo, že není schopno osvojit si nejzákladnější principy svobody. Poté, co si "dovolil" turecký poslanec arménského původu Garo Paylan připomenout oběti genocidy Arménů, čelí mnoha fyzickým násilnostem.

Autor: Arménská Genocida | Publikováno: 15.5.2016 | Aktuality | 2918 čtenářů

Srbové zničili symbol muslimské okupace, tak jako my jsme ničili symboly německé okupace

Zobrazit celý článek

Česká média obšírně referovala o otevření znovuobnovené mešity v srbské Banja Luce. Otevřená mešita se prý stala symbolem „tolerance“ a multikulturního soužití. Krásna to propaganda, ale pro mnohé Srby je mešita stejným symbolem, jako pro nás sídlo SS či Sudetoněmecké strany.

Autor: Lukáš Lhoťan | Publikováno: 14.5.2016 | Glosy | 4789 čtenářů
Hledáme nové spolupracovníky

Satanské verše aneb jak se Mohamed snažil podbízet pohanům a poté řekl, že byl ošálen ďáblem ...

Zobrazit celý článek

Mohamed si velice přál obracet lidi na své náboženství. Usoudil, že pokud uzná božstva, která tolik milují, přijmou ho za Božího proroka. Proto řekl, že anděl Gabriel mu přinesl nové zjevení, v němž se hlásá, že dcery Alláhovy, tři bohyně jménem Uzzá, Lát a Manát, jsou krásné a smějí se přimlouvat u Boha.

Autor: Ali Sina | Publikováno: 10.5.2016 | Co píší jinde | 4537 čtenářů

Západ na vlně radikálního humanizmu, který stál již u vzniku fašizmu a komunizmu?

Zobrazit celý článek

Západní občané přestávají mít dobrý pocit z ideově-politického ubírání se svých vlád, s vývojem své civilizace. A právem. Relativizace a pošlapávání tradičních hodnot a násilná protekce a protěžování cizorodých kultur a externích obyčejových paradigmat podrobuje Západ stále radikálnějším, absurdnějším a devastujícím fenoménům, a to vše rádoby ve jménu humanizmu a demokracie.

Autor: -bj- | Publikováno: 2.5.2016 | Aktuality | 3122 čtenářů

Bitva u Vídně s muslimskou invazí

Zobrazit celý článek

Doporučujeme film o bitvě u Vídně roku 1683. Tato bitva rozhodla i o našem osudu.

Autor: Redakce | Publikováno: 26.9.2015 | Video | 3633 čtenářů

Pokud budeme ignorovat osud egyptských křesťanů, tak nás čeká jejich osud

Zobrazit celý článek

Jsme další na řadě, egyptský křesťan nás varuje před islámem. Varování egyptského biskupa Anba Damiana.

Autor: Redakce | Publikováno: 31.8.2015 | Video | 2556 čtenářů

Budoucí muslimský Adolf Hitler: „Kdo si dnes vzpomene na vyvraždění Čechů?“

Zobrazit celý článek

Adolf Hitler: „Kdo si dnes vzpomene na vyvraždění Čechů?“ Parafrází Hitlerova výroků o Arménech chci zdůraznit, že díky postupné, a většinou společnosti ignorované, islamizaci České republiky se již za několik desetiletí mohou naši potomci dostat do pozice Arménu. Jejichž území okupovali muslimové a které se následně rozhodli muslimové i „vyčistit“ od křesťanů a spáchali tak první holocaust 20 století.

Autor: Lukáš Lhoťan | Publikováno: 26.7.2015 | Historie | 3467 čtenářů

Arménský holocaust - Sto let od plánované genocidy arménského národa 1915-2015

Zobrazit celý článek

Mnozí již minimálně zaslechli o probíhající genocidě křesťanů v Sýrii a Iráku a o pogromech na křesťany v Egyptě či Pákistánu. Málokdo však ví, že se v oblasti Blízkého východu odehrála podobná genocida již před sto lety. Stále častější masakry křesťanského obyvatelstva pod nadvládou Osmanské říše vyvrcholily pokusem o úplné vyhlazení křesťanů - především Arménů - v oblasti dnešního Turecka, Iráku, Sýrie a Arménie.

Autor: Redakce | Publikováno: 23.4.2015 | Reklama | 2845 čtenářů

CO NÁS ČEKÁ ZA TŘICET PĚT LET

Zobrazit celý článek

Plně souhlasím s myšlenkou, že každá lidská bytost má právo na život a na respekt, ať už náleží k jakékoli etnické skupině. Má to ale znamenat, že nesmíme vidět obrovské rozdíly mezi výsledky, dosaženými rozličnými národnostmi? Máme nevidět, že podíl subsaharské Afriky na rozvoj vědy, umění a všech dalších forem lidské tvořivosti, byl a je skutečně minimální?

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 20.4.2015 | Analýzy | 4293 čtenářů

TRI SFÉRY ISLAMU

Zobrazit celý článek

Islam sa nerozvíja. Postupom času, kvôli dôvodom, ktoré úzko súviseli s doktrínou náboženstva (viera, že je to slovo Alahovo, napísané pre všetky časy) a kvôli historickým udalostiam (križiacke výpravy mali veľmi negatívny dopad a donútili islamské štáty, aby sa uzavreli do seba a úplne odmietli cudzie vplyvy,...) Okrem toho, úzka sunnistická interpretácia odmietala, od 10. storočia akúkoľvek novú interpretáciu viery.

Autor: Esmeralda Zlopočasná | Publikováno: 23.3.2015 | Historie | 2672 čtenářů

Později, když Hitler připravoval největší genocidu lidských dějin, odpověděl na námitky, které si někdo z jeho doprovodu dovolil vyslovit, slovy: „Kdo si ještě dneska vzpomíná na masakry Arménů?“

Zobrazit celý článek

Před sto lety, v roce 1915, začala první genocida dvacátého století, genocida Arménů. Byla zorganizovaná Osmanskou říší. V jejím čele stál sultán Mehmed pátý Resad, který byl zároveň chalífem, nejvyšší duchovní hlavou všech sunnitských muslimů světa. Možná, že skutečně existuje něco jako logika provinění a trestu. Víme, že habsburské soustátí vzniklo po bitvě u Moháče v roce 1526, kdy bylo třeba vytvořit jednotnou frontu středoevropských národů proti rozpínavosti osmanského chalifátu. Zaniklo poté, co se v první světové válce, v naprostém protikladu se svým původním posláním, spojilo s tímto chalifátem, který v té době spáchal první genocidu dvacátého století, genocidu Arménů. Shodou okolností národa, který první v dějinách jako celek přijal křesťanství.

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 7.2.2015 | Historie | 5082 čtenářů

Popis britského historika, jak bude vypadat svět v roce 2030

Zobrazit celý článek

Toto je Británie v roce 2030: vystrašená, rozkouskovaná a vyčerpaná, její ekonomie se potápí v největší depresi v historii, její lidé jsou pronásledováni terorismem a válkou...

Autor: 10news.cz | Publikováno: 16.12.2014 | Aktuality | 5951 čtenářů

54 článků (4 stránky)
1 | 2 | 3 | Další    Přejít na stránku 
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Články autora
Průzkum
Anglosaské USA končí. Budou vám chybět? S nástupem Bidenovy multikulturní nomenklatury zřejmě končí USA anglosaského ražení a žido-křesťanských kulturních východisek. Bude vám dosavadní anglosaská Amerika chybět?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď