"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Evropané přestupují na islám

Autor: Karel Orlík | Publikováno: 28.3.2007 | Rubrika: Aktuality
Ilustrace

Evropané přestupují na islám 

Podle izraelského historika prof.Rafaela Israeli konvertuje stále více Evropanů k islámu. V posledních desetiletích  přestoupilo na islám na 100 tisíc francouzských a britských občanů. V Německu to bylo mezi lety 2004 a 2005 na 4000 lidí, dvakrát více než mezi 2003 a 2004.

Z 380 milionů obyvatel Evropy je dnes asi 30 milionů muslimů. Díky jejich porodnosti to může být za 25 let už 60 milionů.

Už brzy se nemusí dostat ve Francii a Nizozemí do parlamentu ten politik, který nebude podporovat muslimskou minoritu. Podle Israeliho byla většina evropských konvertitů křesťany. Někteří přešli na islám z důvodu manželství, jiní při hledání vlastní identity. Prof. Israeli nevylučuje i ekonomické zájmy konvertitů. „Každý Evropan, který má alespoň trochu rozumu, by měl mít z toho strach”, tvrdí prof. Israeli.                                                        

 

Rabín Aryeh Spero 

Mnozí na Západě byli šokováni výbuchy zlosti mezi členy islámské komunity na evropských ulicích i jinde ve světě. Podřezávání hlav, vraždu reportéra v Nizozemí, násilnosti ve francouzských ulicích, teroristické útoky na železnici ve Španělsku a Anglii, islámské ženy v ulicích s nápisy o brzkém uchopení moci islamisty spolu s výzvami k džihádu. Hořely kostely v Asii a řádové sestry byly zastřeleny.

Na amerických univerzitách byli napadeni křesťanští studenti, Arabové křičeli „Smrt Židům“, pálili izraelské vlajky a v Seattlu zastřelili nevinnou ženu jen proto, že pracovala v Hebrejské instituci. Vidět takové barbarství je pro Západ neobvyklé, jsme přece civilizovaní. Naši intelektuálové se začali omlouvat za vojenské aktivity. Domnívali se, že není vinen islám, ale my.

Kdyby papež nemluvil o theologii, kdyby ten režisér nenatočil ten film, kdyby ty karikatury nevyšly, kdyby ten a ten nemluvil atd. Jinými slovy: kdyby ten Západ zapomenul na svá práva a nechal si vnutit islámským soudem povolení, co má mluvit nebo konat ve své zemi. Kdyby nejdříve vše prokonzultoval s imámem nebo wahhábovským cenzorem, kdybychom si jen nechali říci…! Kdyby jen Bush změnil svou politiku, byl by mír na dosah…

Liberálové byli dokonce přístupni autocenzuře, jen aby neurazili islamisty a zapírají pravou podstatu islamismu.

Bojují snad muslimové v Kašmíru proti hinduistům kvůli Bushovi? Běsní snad muslimové v Asii a na Filipínách kvůli zahraniční politice USA? Je vinen Západ, když jsou jiní muslimové v Africe a zejména v Darfúru zotročováni, zabíjeni, muslimské ženy znásilňovány, nebo jsou tím vším vinni Židé, že žijí v Nebrknu nebo Jeruzalémě?

Jistě, nejsou všichni muslimové radikální, stejně jako nebyli všichni Němci nacisty. Ale ti pasivní se nepočítají, nejsou na očích jako ti, kteří terorizují ostatní. Většina se podřizuje džihádistům.

Kdo je vinen za vzájemné vraždění mezi palestinskými Araby? Novinářka Carolyn Glick popisuje situaci v Gaze: při vzájemné potyčce mezi islámskými skupinami bylo zabito dvouleté dítě, jiné děti byly v odvetě probuzeny v noci a zastřeleny před očima rodičů, modlící se muslimové jsou v mešitě zabiti jinými muslimy, muslimské ženy byly svlečeny donaha a nuceny chodit po ulici za účelem ponížit jejich muže, záchranka je zastavena na ulici při cestě do nemocnice a zranění jsou chladnokrevně zastřeleni, jiní muslimové vstoupili na operační sál a odpojili pacienty od životně důležitých přístrojů, lidé jsou unášení za bílého dne a pak ukazováni před kamerami k zastrašení ostatních. Je to také vina Západu?

Není to charakteristický způsob chování islámských horkých hlav, dobrovolně zvolené barbarství, kterým se cokoli omlouvá?

V arabské palestinské autonomii jsou křesťané utiskováni, okrádáni, bití a ponižováni s cílem zrušit tisíciletou křesťanskou přítomnost, neboť svou vírou provokují muslimy. Opravdu, problém není v nás, problém je v islámu.

(Human Events, 2/07, ko - rabín Spero je častým hostem v rozhlase a v TV,  je prezidentem Správního výboru - Caucus for America)

 

Politicky korektní války jsou nemorální 

Václav Klaus: „Politická korektnost je jedna z nejzhoubnějších věcí dnešní doby, je stejně děsivá jako marxismus, vrací nás nekonečně dozadu.“ (Euportál, 20. 2. 07)

„Zdá se, že politická korektnost infikovala mnoho z našich vojenských představitelů a dokonce i instruktory ve vojenských akademiích. Jedna věc je, když se politické a kulturní elity vnucují do našich životů, ale mnohem nebezpečnější je, když si umínily chránit nás povýšením politické korektnosti nad potřebou porazit nepřítele, který nás chce zničit. Ve jménu soucitu jsou někdy naši vojáci žádáni riskovat své životy ve vražedných podmínkách, aby uchránili „nevinné“ mezi nepřáteli. Mohou-li bomby snadno zničit úkryt teroristických nepřátel, jsou naši mladí muži nuceni bojovat v zákeřném boji z blízka, aby neublížili „nevinným“, kteří jsou mezi islámskými teroristy. Díky této korektnosti umírá více vojáků, než by bylo nutné a vytváří to demoralizaci a nerozhodnost. Někteří se z obavy vojenských trestů zdráhají vystřelit na teroristy, aby tam nebyli i civilisté. To činí naši válku s teroristy méně účinnou a brání našemu vítězství. Válka v Iráku tak mohla být už dávno vyhrána.

Zůstane-li taková korektnost vedoucím vojenským motivem, bude většina národů světa předem poražena ve prospěch gaunerů z Al-Kajdy, kteří ani nejsou hodni jména voják. Válka za přežití je povinná. Jestliže nás nepřítel ohrožuje, má voják licenci k boji. Znásilňování a rabování je trestné, poněvadž nepatří k boji, ale je výsledkem žádosti a chtivosti, kvůli čemuž se do války nechodí. Záměrné vraždění civilistů pro zastrašování nepřítele není morální. Ale bombardování teroristických terčů je legální, ačkoli se schovávají mezi civilisty. Odmítají-li USA, Izrael a Západ boj v sousedství teroristů, mohou odevzdat klíč ke globální říši džihádistům, kteří používají onu ďábelskou metodu skrýše mezi civilisty. Morální vedení války nepřipouští krutosti, chtivost a hrabivost. Ale je nemorální, zajímat se o „nevinné“ našich nepřátel víc, než o zlomená srdce rodičů našich vojáků. Ztratí-li voják život při záchraně kamarádů, mohou být rodiče pyšní, ale zemřít při ochraně „nevinných“ nepřátel, kteří by, dostali-li by šanci, podřezali hrdlo našim synům, to nechává v srdci rodičů prázdnotu.

Mezi levicí na Západě je módní nevyvyšovat život jednoho nad život druhého. Některé z nich zajímá život druhých víc než jejich vlastní. Ale povinností našich vojenských a politických představitelů je nadřazovat životy našich vojáků nad ostatní. Jsme tak nejistí naši dobrotou, že potřebujeme dokazovat , ad absurdum, jak jsme morální? Ve válce je naše přežití důležitější, než přežití nepřítele, a zájmu o nevinné civilisty musí předcházet zájem o vlastní vojáky. Někdy mám dojem, že USA, Izrael a Západ nebojují proto, aby zvítězili, ale aby ukázali, jak jsou morální. V době džihádistů musíme identifikovat zlo a odstranit zlo z našeho středu. Důstojníci, kteří si pletou naše vojáky se sociálními pracovníky, by měli okamžitě odejít. A ti, kteří se cítí být více filosofy než generály, ti by se měli stát raději profesory nebo faráři a opustit armádu. Nemají-li žaludek na válku a na kritiku z řad levice, měli by se podívat po jiném povolání. Stali se škodnou naší bezpečnosti. Miliony Američanů jsou zhnusení zbytečným osudem našich vojáků cvičených k boji, ale obětovaných na oltáři politické korektnosti.“

(Human Events, rabín Arjeh Spero, 10/06, ko)

 

Rabín Spero o křesťanství

Liberálové v Americe chtějí postavit křesťanské symboly mimo zákon. Sekulární elita se cítí být jimi uražena a je poněkud v rozpacích. Jsou s křesťanstvím v Americe ve válce.

Desítky let se levice snaží přesvědčit americkou veřejnost, že v zájmu multikulturalismu je nutno křesťanské symboly a výrazy odstranit. Brojí proti vánocům a zdá se, že jim vadí pouze křesťanství.

Ti, kdo volají po „odluce náboženství od státu“, mají na mysli jen křesťanství, ne všechna náboženství. Jen křesťanská vyobrazení „ty druhé urážejí.“ Hollywood i média znevažují křesťanství, což by si u islámu, hinduismu nebo judaismu nedovolili. Současná levice usiluje změnit samotnou povahu a esenci Ameriky. Chce předělat Ameriku v jejích základech. Jim se hnusí to, co miliony Američanů milují a chtějí násilím přeměnit Ameriku v euro-socialistický stát typu Francie nebo Švédska. Jejich internacionalismus není ku prospěchu Ameriky, oni ji chtějí řídit svou „sekulární utopií.“

Jejich tiché revoluci stojí v cestě jediná překážka: židovsko-křesťanská etika, americké křesťanství, vyvozující se ze Starého zákona. Z judeo-křesťanské etiky máme odvozena všechna historická pravidla ekonomiky, politiky a sociálního uspořádání, které učinily Ameriku tak velkou. Svou zmínkou, že „člověk je stvořen k obrazu Božímu“ vytvářela tato etika sebevědomí jednotlivců, jejich hrdinství, odvahu a ideály.

Naši domácí internacionalisté vědí, že ke změně Ameriky musí nejdříve změnit její židovsko-křesťanské základy. Aby je mohli naši sekularisté vymazat, musí provést nejprve delegitimizaci toho, co Ameriku zplodilo a co ji oživuje. Oni nejsou dnes ekonomičtí marxisté, ale kulturní marxisté. Jejich revoluce neprobíhá zbraněmi, ale pomoci právníků, sociologů, akademiků a médií. Jejich nástrojem je „politická korektnost.“

Americká unie za občanská práva (American Civil Liberties Union - ACLU) a její právníci nejsou proti náboženství, oni jsou hlavně proti křesťanství a obhajují potřeby muslimů, židů a brání i čarodějnictví. Brojí proti vánoční „tiché noci“, ale nevadí jim hlasité svolávání k modlitbě z mešit. Kříže a Bible jsou podle nich neústavní, ale nošení burky u řidičů jim nevadí, přestože to může být útěk před zákonem.

Je to pokrytectví? Ani ne, při vědomí, že chtějí odstranit křesťanské hodnoty, které učinily Ameriku silnou. Spolu s levicí se ACLU ve svém boji proti křesťanství skrývá za údajnou ochranu práv menšin.

Menšina nemůže mít právo veta a říkat většině, jak má žít. Většina se nemůže cítit cizincem ve vlastní zemi. Kdo se uráží nad vánočním stromkem nebo vánočním přáním, ukazuje jen svou citovou lakotu. Doba džihádistů otevírá novou dimenzi v našem boji. Západní Evropa je ukázkou, jak sekularizace a nedostatek nacionalismu připravuje cestu islámu k přetvoření akulturní Evropy v islamismus, v Eurábii. Nadšení islámu a etnický imperialismus lze držet v mezích jen prosazením původního náboženství a sebe-identity. Evropská sekulární elita chce bláznivě ve jménu multikulturalismu špinit a ničit křesťanské motivy. Je to národní sebevražda, rovnající se demontáži dělostřelby v momentě ostřelování nepřítelem.

Proč by měli osud Ameriky a její národní kulturu určovat ti, kdo ji denně špiní a nenávidí, kdo chtějí potopit loď, která je přivedla k blahobytu a prosperitě? Proč by nás měla ovládat desetiprocentní menšina? Přežijí ti, kdo bojují srdcem, to je naše dědictví, braňme si ho a bojujme za něj.“

(Human Events, 25.12.06, rabín Spyro, ko)

 

Henryk B. Broder: „Hurra, wir kapitulieren“ 

„V poslední době si musíme zvyknout na rozlišování slov „islám“ a „islamismus.“ Islám je údajně dobrý, je náboženstvím pokoje, islamismus je prý zlé, militantní hnutí, které přátelský islám zneužívá.

Ale oba pojmy jaksi spolu souvisejí, podobně jako „alkohol“ a „alkoholismus.“ V malé dávce je snesitelný, ve větší dávce nebezpečný a škodlivý, protože zamlžuje vědomí.“ 

 

Ztráta rozumu?

Katolický kněz v Kolíně nad Rýnem Franz Neuder vyhlásil sbírku na stavbu mešity v kolínské čtvrti Höhenberg. Neobává se negativních reakcí, přestože před časem zmlátili čtyři mladí Turci jednoho Němce, který dodnes leží v komatu.

Ve jmenované čtvrti je 40 % obyvatel bez příjmu a pomoc muslimům chápe jako sociální výpomoc. „Církev se musí přizpůsobit době a víra se musí prokázat ve všedním životě,“ tvrdí katolický kněz.

(www.zaman.com.tr/webapp-tr/haber.do?haberno=512334, ko – možná za odměnu zabijí muslimové ve světě méně kněží?)

 

Palestinští Arabové „potřebují zbraně“ 

Zatímco ve světě přibývá antisemitismu, palestinští Arabové jsou v kurzu. OSN jim posílají téměř 60 let dolary na stravu a oblečení. Írán jim posílá zbraně (pro Hamás), pochopitelně také zdarma a Amerika s EU pro změnu vyzbrojuje zase Abbasův Fatáh.

Malý rozdíl je v tom, že Hamás je ve shromažďování zbraní rychlejší a předhání Fatáh. Podle amerického generála Keitha Daytona vojenská síla Hamásu rozleptává Abbasovy možnosti zabránit rostoucímu násilí v Gaze a zvyšuje pravděpodobnost izraelské vojenské intervence.

(Haaretz, 21.3.07, ko)      

 

O právu na návrat 

Rezoluce OSN 194 nedává výslovné právo uprchlíkům na návrat. Návrat palestinských Arabů do Izraele předpokládá saúdskoarabský plán na řešení arabsko-izraelského konfliktu.

Plán má jediné pozitivum. Bez spolupráce všech arabských zemí nelze problém uprchlíků spolehlivě vyřešit.         

Izraelská strana tvrdí:

1) V rezoluci 194 není žádná zmínka o „právu na návrat.“ Pouze se v ní praví, že uprchlíkům „má být umožněn návrat“, jestliže je to proveditelné (practicable).

2) Rezoluce 194 z roku 1948 hovoří pouze o uprchlících v roce 1948. Tvrzení palestinských Arabů, že se to „týká všech jejich potomků“ je mylné. Apel v rezoluci, aby k návratu došlo „rychle“, naprosto vylučuje další generace během 50 let.

3) Rezoluce mluví o „návratu do jejich domů“, ne o návratu kdekoli, nebo na území za linii příměří z roku 1949. Poněvadž téměř žádný z „jejich domů“ již neexistuje nebo má jiné majitelé, není návrat „proveditelný“, jak to zamýšlela rezoluce. V úvahu přichází pouze kompenzace.

4) Dále rezoluce nemluví o skupinovém návratu, nýbrž o „těch, kdo by si přáli vrátit“ a „žít v míru se svými sousedy.“ To jsou použitelná kritéria, poněvadž si Izrael nemůže dovolit přijmout množství Arabů, kteří představují bezpečnostní hrozbu. Není rovněž přípustné hovořit o návratu milionů uprchlíků, kteří nejsou ochotní žít v míru. A o životě v míru hovoří také rezoluce 242.                     

(ynetnews, Jerome M. Segal, 22.3.07, ko – každodenní incidenty ze strany Arabů vypovídají o arabské neochotě žít v míru)   

                                                                                                                                             

Ještě jednou Darfúr 

Ve zvláštní zprávě OSN byl za porušování lidských práv v této súdánské provincii odsouzen islámský režim v Chartúmu. Ženevská komise pro lidská práva mu klade za vinu, že neochránil civilní obyvatelstvo.

Na nátlak světových organizací rozhodl v prosinci 2006 Kofi Annan o vyslání vyšetřující komise do této africké země, ale islámský režim Umara al-Bašira odmítl komisi vpustit do země. Samotnou zprávu OSN označil Bašir za bezcennou.

V Darfúru jsou útoky na civilisty na denním pořádku. Navzdory mnohému sexuálnímu násilí prohlásil súdánský ministr spravedlnosti Mohamed Ali Elmardi o situaci v Darfúru, že ještě nikdy nebyla tak stabilní jako je nyní.

Islámský režim nevpouští do země žádné novináře ani pozorovatele.

(Tachles č.11, Valerie Döpgen, ko)

 

Solana zklamal Jeruzalém

Zklamáním reagovala izraelská vláda na prohlášení „ministra zahraničí“ EU Javiera Solany, že plně podporuje stažení Izraele z Golan.

Solana to prohlásil po rozhovorech se syrskými představiteli. Přestože se EU přimlouvá za vrácení Golan Sýrii již léta, očekával Izrael, že se Solana alespoň pokusí přesvědčit syrský režim, aby přestal podporovat terorismus,  podkopávat libanonský režim a napomáhat Hisballahu a Íránu.

(tamtéž)

 

Směřuje Izrael do chaosu? 

V posledních týdnech jsme dostali další důkazy, že v Izraeli panuje pod Olmertem chaos. Nevidíme politiku, odpovědnost ani proces rozhodování. Neexistuje morálka, normy ani respekt před zákonem. Nejsme připraveni pro další eventuální válku a nejsou vidět ani diplomatické pokusy další válku odvrátit.

Před rostoucím nebezpečím strká premiér Olmert hlavu do písku jako pštros. Nevidí, neslyší a nekoná. Chybí  nám vůdcové a státnické vedení. Tomu se říká anarchie. Anarchie nás přivedla do libanonské války, k žalostným poválečným výsledkům a pokračuje dosud. Každý další den anarchie nás přibližuje příští katastrofě, za kterou jsou odpovědni všichni, kteří k danému stavu mlčí.

Nikdo z nás neví, kdy na nás realita ohrožení udeří. Izrael ani Olmert nejsou na ten den připraveni. Izrael je pod Olmertovým vedením oslepen a dusí se ve vlastním rozkladu.

(tamtéž, Ari Šavit z Haaretz, ko)

 

Orientalista Raddatz o islámu 

Hans-Peter Raddatz již léta vyvolává svými knihami a články o islámu vášnivé debaty.

„Na Západě jsme v poslední době vyvinuli novou utopii, říkejme ji islámská utopie. Po pádu marxismu-leninismu, národního socialismu a fašismu přišla řada na islamismus. Cestu mu připravovali svými lživými myšlenkami Martin Heidegger nebo Michel Foucault, kteří vytvořit novou realitu a jsou pro dnešní utopisty všech odstínů ikonami.

Evropa není fatalistická, protože není nečinná. Eurokraté v Bruselu se podílejí na financování Hamásu, Hisballahu, Fatáhu i OOP. V Bruselu se hovoří v zákulisí, že jde-li o požadavky arabského světa, jsou zájmy Izraele na vedlejší koleji.

Arabský islám a islamismus přivedl do Evropy znovu antisemitismus. Saúdská Arábie raději postoupila vůdčí roli na Blízkém východě Íránu, jen aby neztratila vládu ve své zemi. Írán si vždy v dějinách činil nárok na hegemonii.

Nebýt ideologie, pokročili bychom mnohem dále v hledání alternativních technologii, abychom zmenšili závislost  na ropě. Bruselu to dochází až nyní, jakou chybu provedli. Korupce přitom hraje nepatrnou roli.“

(tamtéž)    

4157 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPřihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Články autora
Průzkum
Podpořili byste výstavbu plotu proti imigrantům? Výstavba plotu proti imigrantům má v Polsku jednoznačnou podporu občanů. Podpořili byste takový plot i vy?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď