Poslední kniha Lukáše Lhoťana
Autor: Martin Janeček | Publikováno: 08.04.2014 | Rubrika: Islám
Ilustrace
Pan Lukáš Lhoťan, pravidelně uveřejňující na tomto serveru, napsal nedávno knihu „Ježíš Kristus a islám“ (nakl. V Pstruží, 2014). Tento mladý autor (ročník 1980) už v r. 2011 uveřejnil knížku „Islám a islamismus v České republice.“

Pan Lukáš Lhoťan, pravidelně uveřejňující na tomto serveru, napsal nedávno knihu „Ježíš Kristus a islám“ (nakl. V Pstruží, 2014). Tento mladý autor (ročník 1980) už v r. 2011 uveřejnil knížku „Islám a islamismus v České republice.“

 

Těm, kteří o Lukáši Lhoťanovi nic nevědí, připomeňme, že konvertoval na islám už jako dospívající a dlouho byl činný v muslimské obci v Brně. Když ale poznal blíže skutečnou povahu islámu, tak se s ním rozešel a vrátil se k víře svých předků.

 

Vysvětluje, že vyrostl v křesťanském prostředí, ale že uvěřil muslimské propagandě, podle které mezi křesťanstvím a islámem je vlastně jen malý rozdíl v pohledu na Ježíše. Říká též, že když poznal v devadesátých letech českou muslimskou komunitu, „byli to úplně jiní lidé, než ti, kteří jí vládnou a reprezentují ji dnes.“ Dodává, že „vinou stále větší závislosti muslimských komunit v Česku na podpoře z arabských zemí (zejména ze Saudské Arábie) se začala měnit i teologie. Již to nebyl Alláh milující všechna svá stvoření, ale Alláh tyranie, který miluje jen ty, kteří se podřídí jako otroci jemu a samozřejmě jeho zástupcům na zemi.“

 

Začal tedy studovat prameny a uvědomil si zásadní rozdíl mezi koncepcí Boha v Bibli a v Koránu. Připomíná fakta, která mnozí křesťané neznají. Na příklad, že i když islám uznává Ježíše za proroka, nejenom zcela odmítá jeho božskou podstatu, ale též tvrdí, že nikdy nebyl ukřižován. Místo něj byl prý ukřižován někdo jiný, kdo se mu podobal. Tím samozřejmě islám odmítá podstatné články křesťanské víry o zmrtvýchvstání a vykoupení.

 

Odmítnutí těchto článků víry není nikterak náhodné. A je podstatné uvědomit si jeho příčiny i důsledky. Imitatio Christi, napodobování, následování Krista, je zásadní povinností křesťana. Ten musí trpět a obětovat se, aby přispěl k oslabení zla ve světě. Muslim nemá povinnost trpět, má povinnost vítězit! Tím, že je silnějším, ukazuje, že Bůh za ním stojí, poněvadž mu tu sílu dává. Islám nemůže tedy, zcela logicky, připustit myšlenku, že Ježíš by mohl poznat potupnou smrt na kříži, že by mohl zvolat: „Eli, Eli, lema sabachthani? Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“

 

Asi to též není náhoda, že mnoho nacistů sympatizovalo s islámem a že tyto sympatie byly vzájemné.

 

Lhoťan říká, že Bůh Bible není Alláh Koránu. Ale to je snad jen jiný způsob, jak vyjádřit tento zásadní rozdíl dvou zcela odlišných koncepcí první příčiny našeho bytí. Též zdůrazňuje, že „na rozdíl od křesťanství, islám nevěří v Ducha svatého, který stále působí mezi lidmi a promlouvá k nim skrze světce; místo toho hlásá, že Bůh dovršil svou řeč k lidstvu v Mohamedovi.“

 

Západní národy, formované Biblí, sdílí víru v pokrok – ať už ho vnímají především jako pokrok duchovní a mravní, nebo jako pokrok vědecko-technický a společenský. To vše je dědictví mesiášských nadějí, vyjádřených v Bibli. V islámu neexistuje koncepce pokroku. Islám věří v Boha, který je tak mocný, že pro člověka prakticky nezbývá prostor, díky kterému by mohl mít skutečně svobodnou vůli. Už samo slovo „islám“ znamená prostě „podřízení se.“

 

Proto také islámské společnosti brzy ustrnuly ve svém vývoji. Islám byl vnucen arabskými dobyvateli národům se starými kulturami: Egypťanům, Babyloňanům, Peršanům, Indům a mnoha jiným. Všude způsobil stagnaci. Všude židé a křesťané, kteří si udrželi svou víru, zůstali kulturně i hospodářsky nad muslimy, i když ti měli a mají politickou moc.

 

Islamizace Evropy by znamenala nejenom ztrátu našich svobod, ale i zastavení vědecko-technického a hospodářského pokroku. Měla by za následek nejenom naše zotročení, ale i naše zbídačení. Nakonec by byla neštěstím i pro ten „třetí svět“, jehož osud tak leží na srdci tolika levičákům i tolika křesťanům.

 

Lhoťan už v úvodu své poslední knihy zmiňuje, že Evropská unie vydává milióny na propagaci islámu, zatímco jakoukoli jeho kritiku stíhá jako projev rasismu a nesnášenlivosti. Ať už vnímáme Evropskou unii jakkoli, tak žádný rozumný Evropan nemůže schvalovat toto jednání. A to, ať už je motivováno komplexy viny tak mnoha křesťanů (či spíše lidí křesťanského původu), nebo otevřenou ziskuchtivostí těch, kteří si chtějí za každou cenu zabezpečit pravidelný příchod ropy a plynu, levné přistěhovalecké pracovní síly a trhy v muslimských zemích.

 

Nedávno jsem se dozvěděl, že od léta 2013 Evropská unie zastavila dodávky zbraní a vojenského materiálu do Egypta, kde představitel muslimského bratrstva Mursí byl svržen armádou, odmítající nastolení islamistického režimu. Těžko si lze představit více sebevražedný postoj. Je zdůvodňován tím, že Mursí byl zvolen v údajně demokratických volbách. Ale i Hitler se dostal k moci demokratickými volbami! A Muslimské bratrstvo také usilovalo o spojenectví s nacistickým Německem.

 

Je povinností všech Evropanů důrazně žádat, na prvním místě od poslanců Evropského parlamentu, které zvolili, změnu těchto postojů. Už dlouho hřejeme na ňadrech prudce jedovatého hada. Je opravdu nejvyšší čas ho vší silou odmrštit, dříve než nás uštkne, dříve než nám zapustí do krve jed, proti kterému nebude žádného protijedu!