Za stále agresivnější a drzejší projevy islámské nadřazenosti můžeme poděkovat narůstající populaci muslimů v Evropě a jejich radikalizaci díky aktivitám islamistů napojených na různé neziskové organizace, multikulturalisty a arabské investory.

Přitom jak upozorňuji již ve své knižní prvotině Islám a islamismus v České republice (anotace zde), arabští investoři a s tím spojená islamizace se těší mnohdy i otevřené podpoře našich politiků jak z levice, tak i pravice.

Když vidím vzrůstající drzost a agresivitu nejen islamistů, ale i řadových muslimů, kladu si otázku: jsme opravdu jako civilizace a společnost tak degenerovaní a zpohodlnělí, že prodáme budoucnost našich dětí? To, že islamizaci aktivně podporuje byrokracie Bruselu a mnozí levicoví či pravicoví multikulturalisté a lidé bez morálních zásad chápu, ale proč mlčí a rezignují i vlastenci nebo demokraté?

Nedivím se vlastně těm Evropanům, kdož z beznaděje rezignovali a jsou buď apatičtí či raději rovnou konvertují k islámu, aby měli klid. Vždyť je zrazují jejich vlastní politické, morální a intelektuální elity a nechávají je na pospas hrozbě, která je větší a horší než nacismus a komunismus!

Nakonec, jak říkává jeden z mých přátel, nebudou to intelektuálové a nemorální ziskuchtiví lidé, kdo bude muset vybojovat budoucnost a naději, ale vidláci, vesničtí konzervativci, jež nehledí jen na svůj prospěch, ale i na budoucnost svých dětí. A světe div se - přesně tak to bylo všude, kde morálně rozvrácená společnost čelila islámu a islámské expanzi. Jediní, kdo dokázali čelit po zradách městských a intelektuálních elit byli vesničané a mniši v klášterech!