Stojí švédská demokracie před kolapsem?
Autor: Adam B. Bartoš | Publikováno: 20.06.2005 | Rubrika: Evropa
Ilustrace
Novinář Salam Karam při mnoha příležitostech navštívil velkou mešitu v Medborgarplatsen ve Stokholmu, s cílem porovnat řeč imáma v arabštině s interpretací švédských překladatelů. Jeho zpráva ukázala, že násilné výpady proti USA a Západu nikdy nebyly překládány. Největší mešita ve Stokholmu šířila dvojí poselství. To, co imám řekl ve své řeči v arabštině, neodpovídalo tomu, co bylo překládáno do švédštiny.

Přední muslimský učenec prohlásil, že muslimská minorita ve Švédsku - v souvislosti s konfrontací křesťanského kazatele, který urazil proroka Mohameda - by se měla řídit švédským právem a nabádá své souvěrce, švédské muslimy, aby nebrali právo do vlastních rukou a nepáchali žádné násilné činy, aby pomstili poznámku křesťanského duchovního. Norská celebrita, kazatel evangelista Runar Sogaard, ve svém kázání ve Filadelfia Church ve Stokholmu totiž zopakoval 20. března své prohlášení, že Mohamed byl "pomatený pedofil", neboť mezi jeho manželkami figurovala i devítiletá dívka. Sogaard je pod ochranou švédské policie poté, co obdržel výhružky smrtí. Kázání spustilo obavy z náboženské války ve Švédsku. Podle islámského učení je nezbytné odpovědět těm, kteří zneuctili Mohameda. Muslimští extrémisté ve Švédsku vybízejí Al Zarkávího Al-Káidu, aby se v záležitosti zasadila a salafínští radikálové informovali o velmi zřetelných výhrůžkách spuštění vlny teroristických útoků proti Švédsku kvůli oné "urážce". Výhrůžky byly zveřejněny na mnoha známých muslimských internetových forech a byly doprovázeny dosti hrozivými grafickými vyobrazeními.

Nicméně, Fjordman doložil, že švédští muslimové volali po teroristických útocích proti Švédsku již mnohem dříve, než se tento incident odehrál. Následující text byl umístěn na velkém fóru švédských muslimů v únoru 2005: "Modlím se, aby Alláh přísně potrestal všechny ty, kteří jsou zapojeni v této válce proti Islámu. A že Švédsko pocítí trest mudžáhidů za to, co USA, Španělsko a další země učinily pro své zapletení se v Iráku. Nechť Alláh potrestá tuto pokryteckou vládu. Amen. Prosím, dejte mi důkaz, proč by "kuffar" (nevěřící) NEMĚLO být povoleno zabíjet? Proč by vám nemělo být dovoleno nazývat Švédsko Dar-Al-Harb (domem války)? Ulama ustanovil mnohokrát, že každý stát, který nesoudí podle práva šaría a nemá smlouvu s muslimy nebo neplatí džizju (vysoká daň, kterou v historii platili Židé či křesťané, chtěli-li zůstat nemuslimy - pozn. překladatele) je součástí Dar-Al-Harb, který je dovoleno napadnout a jeho bohatství svěřit všem muslimům. Proč nenásledovat příklad, který naši bratři mudžáhidé udělali v Holandsku s tím prasetem Theo van Goghem? Jejich krok skutečně rozdělil svět a kvůli tomu nyní muslimové požívají určitého respektu a věhlasu mezi "káfiryy" (nevěřícími). Jistě, vždyť muslimové užívají ve Švédsku "ochranu" coby občané. Takže co? Také v USA a Izraeli jsou muslimové dostávající "ochranu". Jaký je v tom rozdíl? Alláh učinil džihád povinným. Muslim musí vstoupit plně do islámu (...) Toto je islám, ne oběd v bufetu."

Muslimové již nějaký čas šíří po Švédsku extremismus a nenávist. Novinář Salam Karam při mnoha příležitostech navštívil velkou mešitu v Medborgarplatsen ve Stokholmu, s cílem porovnat řeč imáma v arabštině s interpretací švédských překladatelů. Jeho zpráva ukázala, že násilné výpady proti USA a Západu nikdy nebyly překládány. Největší mešita ve Stokholmu šířila dvojí poselství. To, co imám řekl ve své řeči v arabštině, neodpovídalo tomu, co bylo překládáno do švédštiny. "Amerika znásilňuje islám", burácel v arabštině z pódia. Překladatel překládal do švédštiny: "Odsuzujeme mučení iráckých vězňů v USA". Ke kázáním, jako je toto, dodejme, že Rádio Islám, se základnou ve Švédsku, vysílá nenávistnou nacistickou literaturu, jakou je například "Mein Kampf" Adolfa Hitlera, v několika jazycích, včetně angličtiny. Kdyby se ve Švédsku odehrál teroristický útok, země by na něj byla nepřipravena. Šetření švédské FOI (Defense Research Agency) prokázalo, že připravenost švédských státních agend na teroristický útok je nedostatečná.

Výhrůžky proti Švédsku by mohly sloužit jako lekce pro ty, kteří stále prohlašují, že islámský terorismus je způsoben "izraelskou agresí" nebo "americkou zahraniční politikou". Švédsko, odpočinkový domov pro cizí válečné zločince a považované za místo, kde by bývalý irácký diktátor Sadám Husajn chtěl strávit své poslední roky, nemá koloniální minulost. Nyní je pravděpodobně nejvíce žalostným "dhimmi" národem („dhimmi“ označuje ne-muslimskou část obyvatelstva, muslimy tolerovanou, nicméně v jejich pojetí jaksi podřadnou – pozn. překladatele) v západním světě, i když by mohl získat i jiná negativní prvenství. Subvencuje konference o palestinském teroru v době, kdy protižidovské muslimské hnutí je tak silné, že švédští židé se zapisují do služby v IDF, aby mu unikli. IKEA, jedna z největších společností, cenzuruje své vlastní příručky, aby nepohoršila muslimy. Švédský soud v nedávné době pronesl rozsudek podle šaríi. Již dříve jsem četl návrhy ve sloupku největších švédských novin, Aftonbladet, že by Švédsko mělo změnit svou národní hymnu na nějakou více "multikulturní". Dvě švédské dívky byly poslány ze školy domů, protože nosily svetr znázorňující drobnou švédskou vlajku. Ředitel byl znepokojen, protože by to mohlo být považováno za urážlivé vůči některým imigrantům. Švédsko se plazí před muslimy všemi představitelnými způsoby, ale stále to nestačí. Stále jsou radikální muslimové, kteří na něj chtějí útočit. Jak chce pak levice otočit, v případě, že přijdou teroristické útoky? Až se islámský teror vystupňuje k okupaci a útlaku, kterými ilegálními ústupky jsou Švédi ochotni muslimům vyjít vstříc, aby je uspokojili? Stokholmem? De facto již ustoupili z Malmö.

Je jen málo oblastí ve Švédsku, hůře postižených nynějšími problémy, než je tomu v Malmö, třetím největším městě v zemi. Podle některých odhadů rapidně narůstá populace muslimských přistěhovalců, což může změnit Malmö v město s muslimskou většinou za přibližně deset let. Bude to první velké skandinávské město, které by mělo tu "čest", ačkoli určitě ne poslední. Rodilí Švédové opouštějí město spolu s tím, jak kriminalita bují a policie otevřeně přiznává, že nemá pod kontrolou všechny jeho čtvrti. V Malmö existují gangy specializované na přepadávání starých lidí, kteří navštěvují hroby svých příbuzných. Loupeže v Malmö vzrostly o 50% jen za počátek roku 2004. Město upadá do všeobecného chaosu. Boje v městských divadlech se staly opakovaným problémem. Čísla zveřejněná v lednu 2005 nasvědčují ostrému vzestupu počtu obvinění ze znásilnění v Malmö. Thomas Anderberg, zodpovídající za statistiky policie v Malmö, řekl, že se zdvojnásobil počet nahlášených zákeřných znásilnění v roce 2004, poté, co již celé desetiletí pravidelně vzrůstají čísla o sexuálních zločinech. "Myslím, že to je ohromná novina", říká Anna Gustafsson, vedoucí oddělení pro domácí násilí na policii v Malmö. Naznačuje, že nárůst je způsobený skutečností, že ženy, které by jinak nebyly hlásily znásilnění, si nyní vybírají kontaktování policie. Jinými slovy, Gustafssonová tvrdí, že máme co do činění s jen čistě "technickým" nárůstem, ne tím skutečným. Nicméně národní statistiky ukazují, že během posledních deseti let se ve Švédsku hlášení násilí vůči dětěm téměř zdvojnásobila. Počet obvinění ze znásilnění je v Malmö 5 až 6 krát vyšší, než v dánské Kodani. Kodaň je velké město, ale procento imigrantů je tam mnohem nižší.

Malmö nedávno podniklo další logický krok vstříc islamizaci: počínaje začátkem roku 2005, čtvrť Hyllie začala s výukou v arabštině pouze pro skupiny předškolních dětí imigrantů. Idea je ta, že jakmile se jednou děti učí jazyk svých rodičů, bude pro ně jednodušší naučit je stejně tak i švédsky. A tak švédským státem placená výuka švédských občanů ve švédském státě v arabštině je tak nějak považována za přínos pro integraci. Na druhé straně, ani skutečnost, že jsme snad dobrými "dhimmi" a učíme v arabštině, nemůže přesto zastavit jeden z posledních jevů ve Švédsku - hořící školy. Nejméně 139 škol ve Švédsku bylo vystaveno žhářským útokům jen za rok 2002. Jako poslední incident v Malmö, kde se ocitly v ohni tři školy během jedné noci. Podezříváni z těchto případů žhářství jsou "náctiletí chlapci". Björn Vinberg z hasičského oddělení v Kroksbäcku v Malmö říká, jak je ponižující a degradující uhašovat ohně zas a zas v těch samých imigrantských oblastech, zatímco se na ně děti smějí, aby hned poté zapálily zase další. Jeho kolegové byli na tom samém místě ne méně, než dvacetkát.

přeloženo z anglického "Is Swedish Democracy Collapsing?", by Fjordman, May 05, 2005 in: http://blogcritics.org/archives/2005/05/05051311.php, z angličtiny přeložil Adam Bartoš