350 let výročí islámského útoku na moravské Valachy
Autor: Lukáš Lhoťan | Publikováno: 28.10.2013 | Rubrika: Historie
Ilustrace
Kdybych byl Turek byl bych pěkně naštván. Neboť již několik staletí se ve střední Evropě ve snaze být tolerantní k islámu místo správného pojmenování islámská říše používá Turecká říše, Turci apod. Posledním příkladem je článek o útoku muslimů na oblast Hrozenkova na našem Valašsku.

Kdybych byl Turek byl bych pěkně naštván. Neboť již několik staletí se ve střední Evropě ve snaze být tolerantní k islámu místo správného pojmenování islámská říše používá Turecká říše, Turci apod. Posledním příkladem je článek o útoku muslimů na oblast Hrozenkova na našem Valašsku.

Ve zlínské mutaci deníku Mf DNES vyšel článek o 350 let staré bitvě mezi Vlachy a muslimy v Hrozenkovském průsmyku (online zde). Dvě stovky Valachů tam padly a i po zradě velitele a šlechty čelili stateční Valaši nájezdů muslimů, kteří tou dobou okupovali Slovensko. Muslimové jich stovky povraždili a další odvedli na islámská území jako otroky a to vše dle příkazu koránu a zakladatele islámu Mohameda.

A proč píši muslimové? Když tehdejší středoevropané a i dnešní politicky korektní a multikulturně smýšlející Evropané odmítají hovořit o muslimech a islámské říši a raději hovoří o Turcích a Turecku?

Protože sami tehdejší muslimové o sobě nehovořili jako o Turcích a turecké říši, ale jako o muslimech a islámském chalífátu. Oni ani jinak nemohli protože jejich stát i armáda byly etnicky různorodé. Toto není názor nějakého blogera z Idnes Lukáše Lhoťana, ale renomovaných odborníků.

Například se tomuto problému věnuje i kniha „Mezi Vídní a Cařihradem“ od profesora PhDr. Jana Rychlíka, docenta PhDr. Jana Pelikána Csc., profesora dr. Krastjo Mančeva a Dr. Nadji Danové DrSc. Tento kolektiv oborníků dochází ke stejnému názoru, když píše, že „muslimové sami svou říší Tureckem nenazývali a vlastně pro ni neměli původně vůbec žádný název. Od roku 1517 tvořila (podobně jako v arabské říši za nástupců proroka Mohameda) veškerá území pod vládou sultána prostě chalífát.“„V Evropě se brzy ujal i název Turecko jako zkrácené jednoslovné označení pro osmanskou říši. Výraz Turci byl poté používán často jako synonymum pro muslimské obyvatelstvo říše bez ohledu na jeho etnický původ.“

I motiv útoků muslimů proti beskydským Valachům a tedy i na Hrozenkovský průsmyk byl motivován náboženstvím. Neboť již vládce islámského chalífátu (sultán) Sulejmán I. (1520 – 1566) vyhlásil další džihád a ukončil tak krátké příměří. Cílem jeho džihádu bylo dobýt území Uher, tedy i dnešního Slovenska, a poté pokračovat dále.

Naší předkové nejspíše měli strach z převedení konfliktu z roviny mocenského do náboženského, po strašlivých vnitro evropských náboženských válkách se ani nedivím a raději používali označení etnické, byť nesprávné.

Naši předkové tedy čelili islámskému džihádu a byli muslimy zajímáni a odváděni do otroctví a musejí tedy mít z šíření islámu v dnešní době „vekou radost“. Stejně tak musejí být „nadšeni“ z dnešního politicky korektního podlézání islámu a maskování zdrojů islámského terorismu ze strany mnohých politiků, novinářů a religionistů.

Na druhou stranu článek z Mf DNES obsahuje popis situace nepodobné dnešní situaci. Zmiňuje se nejen o zbabělství šlechty, kdy mnozí šlechtici raději muslimům podlézali a škodili obráncům před islámskou agresí, ale i zbabělost velitelů, kteří uprchli z válečného pole a ponechali prostý lid napospas islámským nájezdníkům.

Podobnost s chováním mnoha dnešních politických a státních elit víc než náhodné. Jenže dnes nečelíme přímému fyzickému útoku, ale infiltraci prostřednictvím islámské misie, masového přistěhovalectví a proto je obrana naši civilizace mnohem složitější.

Je jen otázkou kam se bude ubírat chování naších politiků po současných volbách. Jistou nadějí je, že nebyli zvolení muslimy podporování a preferování islamofilové ze strany Zelených, ale naopak na křesťanství a hodnoty předků kladouci důraz křesťanští demokraté.

http://lukaslhotan.blog.idnes.cz