Před rokem: Karikatury. Násilí ve jménu islámu
Autor: John Eibner | Publikováno: 25.02.2007 | Rubrika: Ohlédnutí
Ilustrace
CSI odsuzuje vlnu násilí proti svobodě slova, která se zvedla po zveřejnění karikatur proroka Muhammada v některých islámských zemích, členských státech Organizace islámské konference se sídlem v saúdskoarabské Džiddě. V této souvislosti zaslal 8. února 2006 John Eibner, asistent mezinárodního prezidenta CSI, otevřený dopis generálnímu tajemníkovi OSN Kofi Annanovi.

CSI odsuzuje vlnu násilí proti svobodě slova, která se zvedla po zveřejnění karikatur proroka Muhammada v některých islámských zemích, členských státech Organizace islámské konference se sídlem v saúdskoarabské Džiddě. V této souvislosti zaslal 8. února 2006 John Eibner, asistent mezinárodního prezidenta CSI, otevřený dopis generálnímu tajemníkovi OSN Kofi Annanovi.

Islámské násilí proti svobodě projevu

Křesťanská mezinárodní solidarita (CSI) odsuzuje pokračující násilí a násilné hrozby v islámských státech, zejména demonstrace žádající omezení svobody názoru a projevu ve věci islámu jako náboženství a politické ideologie, které proběhly minulý víkend.

Jsme zvláště vyděšeni vraždou katolického kněze, otce Andrea Santora, v tureckém městě Trabzon mladíkem volajícím „Allahu akhbar“, vrháním kamenů muslimským davem na kostel Sv. Marouna v Bejrútu, rozšířeným zneuctíváním křesťanských symbolů, zatčením jordánského redaktora Jihada Momaniho v Ammánu a požáry budov západních velvyslanectví.

Role Organizace islámské konference (OIC), jež má sídlo v Saúdské Arábii a reprezentuje 57 muslimských států, při vytváření klimatu pro násilnou konfrontaci a cenzuru tisku je příčinou k vážnému znepokojení.

OIC vytvořila vhodné podmínky pro demonstrace proti svobodě projevu na mimořádném summitu v Mekce konaném začátkem prosince 2005. Představitelé muslimských států se rozhodli vyvinout tlak na mezinárodní instituce, včetně OSN, programem Společné islámské akce, aby kriminalizovali urážky islámu a proroka. Výsledná rezoluce summitu se týkala především satirické karikatury Muhammada, publikované v loňském září v Dánsku, která je nyní zneužívána jako záminka pro násilné činy. Dne 4. února 2006, kdy začaly násilné demonstrace, označila OIC publikování karikatur za skutky „rouhání“. Rouhání se podle práva šarí´a trestá smrtí. 

Takové hrozby násilí byly již mnohokrát vysloveny v OSN členskými státy OIC. V roce 1994 súdánská vláda otevřeně obvinila zvláštního zpravodaje Gaspara Bira z rouhání. V roce 1997 ta samá diktátorská vláda osočila CSI z urážek a hanobení islámu, když tato organizace odhalila zotročovaní černošských žen a děti v kontextu otevřeně vyhlášeného džihádu. Liga arabských států, spřízněna s OIC, podpořila Chartúm v roce 1999, když označila tvrzení o otroctví v Súdánu - v jasné souvislosti s úsilím CSI proti otroctví - za urážku všech muslimů na světě. 

Obvinění zvláštního zpravodaje Maurice Glélé-Ahanhanza z rouhání ze strany OIC způsobilo, že musel svoji zprávu o náboženské netoleranci cenzurovat. Na schůzi užší komise v roce 2004 zaměřili představitelé Súdánu a Pákistánu svá obvinění z rouhání a hanobení islámu na akreditovanou nevládní organizaci za citování odsouhlasené školní učebnice, ve které se objevilo ospravedlňování poprav nemuslimů v kontextu džihádu. Vloni se pákistánský velvyslanec a mluvčí OIC pokusili zabránit použití přídavného jména „islámský“ před slovem „terorismus“ a označil toto spojení za „svatokrádež“. 

OIC chápe svobodu tak, jak ji vyjadřuje Deklarace lidských práv v islámu, jež byla přijata v Káhiře v roce 1990 a která podřizuje mezinárodní normy lidských práv diskriminačnímu právu šarí´a. 

Politické utiskování, náboženská diskriminace a publikace protižidovské a protikřesťanské literatury je rozšířeným fenoménem v členských státech OIC, zejména v arabských zemích. Porušování lidských práv, kterého se dopouštějí státy OIC, je často zabaleno do ochranného hávu islámu. 

Jsme hluboce znepokojeni desetiletým plánem Společné islámské akci OIC, vyhlášeném na summitu v Mekce. Plán má zabránit svobodnému projevu o islámu jako právnímu systému a politické ideologii na půdě OSN. Obsahuje formulaci pravidel chování pro členské státy OSN, nevládních organizací a médií. Zahrnuje také snahy na získání souhlasu OSN s diskriminační deklarací z Káhiry. 

CSI vás jako generálního tajemníka žádá, abyste přiměl členské státy OIC k uhašení plamenů náboženské netolerance, jež podkopává svobodu projevu jak na půdě OSN, tak mimo ní. Také vás vyzýváme, abyste se nepodvolil zastrašování ze strany OIC, která usiluje o uvalení cenzury v OSN a o podkopání všeobecnosti mezinárodních nástrojů káhirskou Deklarací lidských práv v islámu založené na právu šarí´a. 

www.csi-cr.cz