Ježíš o sobě nikde v Bibli nehovoří jako o synu Božím a pod., tvrdí nositel vysokoškolského titulu a absolvent univerzity v Saudské Arábii a pražský imam Samer Sehadeha na jednom ze školení Muslimské obce v Praze. Když jsem si záznam plný lží, polopravd a útoku na křesťany poslech ztratil jsem poslední zbytky naděje, že takovými lháři vedená Muslimská obec může mít upřímné vystupováni vůči českým křesťanům.

Jistě pár křesťanů vždy najdou k tomu, aby těmto muslimům dělali užitečné idioty dle bolševického hesla. Jenže ten kdo hlásá takové lži jako místopředseda Muslimské obce v Praze na níže uvedeném záznamu, by neměl mít u křesťanů respekt a osobně bych považoval za urážku samotného Ježíše Krista se zástupci takové Muslimské obce sedět za jedním stolem nebo „vést mezi-náboženský dialog“.

Celý záznam přednášky organizované předsedou Muslimské obce v Praze Vladimírem Sáňkou zde:

Nemám teď tolik času ke komplexnímu rozboru této demagogické, lživé a nenávistné přednášky. Ale základní argument Muslimské obce v Praze, o tom, že Ježíš nikde v Bibli nehovoří o sobě jako synu Božím, či trojici, je snadno vyvratitelný.

Proč Muslimská obec lže, že trojice se objevila mezi křesťany až po roce 200, když je samotná trojce Boží podstaty součásti samotných evangelii i starého zákona? Nebyli to snad tři postavy, které navštívily Abraháma a jenž nazýval Abraham Hospodinem? Proč samotný Ježíš říká v Janově evangeliu: „Když to Ježíš uslyšel, řekl: „Ta nemoc není k smrti, ale k slávě Boží, aby Syn Boží byl skrze ni oslaven.“? Je snad i Ježíš lhářem o sobě samém? Neříká snad Janovo evangelium: Tomáš mu odpověděl: „Můj Pán a můj Bůh.“ Ježíš mu řekl: „Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili.“

Bylo by dobré, kdyby už přestali naší češti muslimové lhát o křesťanství, útočit na něj a překrucovat Bibli a hlavně přetvařovat se před samotnými křesťany. Jenže pak si kladu otázku, kdyby říkali muslimští vůdcové svým ovečkám pravdu o Ježíši Kristů asi by mohli mít pěkný problém. Neboť by věřící mohli vidět dokonalou podobu Ježíše a poznali jeho cestu života?

Omlouvám se těm, které má horlivost pro Ježíše otravuje, ale je těžké mlčet když člověk vidí stále troufalejší lhaní a překrucováni mezi českými muslimy a zavíráni očí ze strany některých křesťanů nad tím. Vím z osobní zkušenosti, že tem z muslimů kdo nevěří islámské propagandě a snaží se sám studovat Bibli je považován za nebezpečného. Poznal jsem to sám na vlastní kůží, když jsem se začal věnovat studiu Evangelia a netajil jsem se tím mezi muslimy mnohé z nich jsem popudil k nenávisti vůči sobě.

Mí křesťanští přátele a souvěrci nenechte se lží a útoky muslimů, jako jsou ti z Muslimské obce v Praze, vyprovokovat k nenávisti, ale také nemlčte k tomu, jak tito lidé urážejí Ježíše Krista, křesťany a samotného Boha. Muslimská obec v Praze si asi říká, že když je Česko zemí ateistů a tvrdí se, že češi mají odpor ke křesťanství, že zde uspějí šířením lží o křesťanství.