Multikulturní centrum Praha trojským koněm islamistu v ČR?
Autor: Lukáš Lhoťan | Publikováno: 04.12.2011 | Rubrika: ČR
Ilustrace
Muslimové věří v křesťanství a Bibli napsala mi jedná pani učitelka v reakci na má slova, že islám v Bibli nevěří a islámské učení je v rozporu s Ježíšovým učením, v korespondenci kterou jsme vedli na téma islámu. Zeptal jsem se ji kde toto tvrzeni četla ona mně odkázala na manuál multikulturních aktivistů z Multikulturního centra Praha a jejich samotný projekt interkulturní dílny.

Muslimové věří v křesťanství a Bibli napsala mi jedná pani učitelka v reakci na má slova, že islám v Bibli nevěří a islámské učení je v rozporu s Ježíšovým učením, v korespondenci kterou jsme vedli na téma islámu. Zeptal jsem se ji kde toto tvrzeni četla ona mně odkázala na manuál multikulturních aktivistů z Multikulturního centra Praha a jejich samotný projekt interkulturní dílny.

Multikulturní centrum Praha trojským koněm islamistu v ČR?
Muslimové věří v křesťanství a Bibli napsala mi jedná pani učitelka v reakci na má slova, že islám v Bibli nevěří a islámské učení je v rozporu s Ježíšovým učením, v korespondenci kterou jsme vedli na téma islámu. Zeptal jsem se ji kde toto tvrzeni četla ona mně odkázala na manuál multikulturních aktivistů z Multikulturního centra Praha a jejich samotný projekt interkulturní dílny.
Podařilo se mi tento materiál najít i v online podobě a opravdu stoji za to. Je to materiál pro učitele středních škol, který jim má pomoci ovlivnit žáky ve prospěch multikulturní společnosti, podpory pozitivního obrazu islámu a odstranit předsudky a neinformovanost o menšinách a náboženských skupinách. Podrobnosti.
http://www.mkc.cz/cz/vzdelavani-313374/interkulturni-dilny.html
V kapitole o islámu a muslimech se ale člověk dočte spíše perfektně připravenou propagandu, která studenta ani tak neinformuje o problematice islámu nebo muslimů, jako ho dokáže naplnit spoustou neúplných a vhodně upravených informací. Samozřejmě v duchu hesla islám je mír, islám je láska, je to vlastně stejné náboženství jako křesťanství jen prostě má o jednoho proroka více.
Úchvatný je třeba tento text:
„Víra v Korán (Qur´an – to co, je přednášené, recitované) a ostatní zjevená Písma, kam patří
Tóra, Evangelium, Žalmy. Korán byl seslán prorokovi Muhammadovi jako konečné Zjevení, které se dochovalo beze změny a bez lidského zásahu. Muslimové jej považují za přímé nestvořené slovo Boží, které existuje od věčnosti, a za „matku Knih“ a proto se řídí jen Koránem a považují ho také  za hlavní zdroj zákonodárství. Druhým závazným  souborem ponaučení je pro muslimy sunna, závazný  vzor daný prorokem Muhammadem, skládající se z jeho výroků, činů a schválených jednání.“ Zdroj.
http://www.mkc.cz/uploaded/otevrena_skola/ikd_svetova_monot_nabozenstvi.pdf
Víc než diplomaticky připraveny text, který vlastně neříká celou pravdu. Podle ortodoxního islámu jsou židé a křesťané nepřáteli Alláha a muslimů, neboť zničili Alláhovu Toru, Žalmy a Inžil a místo toho si vyrobili vlastní knihy nějakého falešného Boha JAHVEHO. Liberální muslimové a reformní muslimové jsou v textu odsouzení jednoduchým konstatováním, že „proto se řídí jen Koránem a považují ho také  za hlavní zdroj zákonodárství“ nebo-li islámským právem šaria. Tj. diplomaticky řečeno, že správný muslim má jediné zákony, zákony Alláha jak káže pražský imám Samer Sehadeha muslimům v mešitě. Podrobnosti zde.
V celém textu se nedozvíme nic o kontroverzních částech islámského práva šaria, nebo islámu či muslimech. Ale učitele a žáci jsou utvrzování, že vlastně v islámu nic kontroverzního není a to konstatováním, že pro muslima je „druhým závazným  souborem ponaučení je pro muslimy sunna, závazný  vzor daný prorokem Muhammadem, skládající se z jeho výroků, činů a schválených jednání“, což se dá vyložit různě. Například že muslimům je dovoleno lhát nevěřícím, okrádat je ve jménu války proti modloslužebníkem, nebo je povoleno fyzicky trestat děti, které se nechtějí modlit nebo nedej Alláh být muslimy. Podrobnosti zde.
Tento materiál určený učitelům na českých školách a spolufinancovaný hlavním městem Praha, státním rozpočtem České republiky a evropskými fondy obsahuje celou část věnovanou tématu islám a muslimové, kterou vypracoval ředitel Islámského centra v Praze Vladimír Sáňka a známa obhájkyně sebevražedného terorismu a odpůrkyně sekulárního státu Jana Al Oukla. Mimochodem odmítá i existenci státu Izrael, stejně jako pan Vladimír Sáňka, což je považováno za projev islámského extremismu. Jejich názory a aktivity jsou popsány podrobně v knize Islám a islamismus v České republice zde.
Myslím si, že Multikulturni centrum Praha touto aktivitou nejen perfektně nahrává všem odpůrcům multikulturalismu a tolerance, ale i zároveň za peníze daňových poplatníku pomáhá nejen v přípravě islamizace českého školství, ale dělá i přesný extrém oproti islamofobii. Tj. místo šíření předsudků o muslimech je hlásnou troubou islámské propagandy a šíři nesmysly o islámu ne v negativním smyslu, ale v smyslu 100% absurdních oslavných superlativu.
Osobně si myslím, že když už chce Multikulturní centrum Praha vzdělávat učitele a žáky českých škol, mělo by to činit mnohem profesionálnější formou a rozhodně nepomůže odstranění stereotypů, předsudků a budováni občanské společnosti nahrazení jedné agresivní propagandy propagandou jinou.
Lektoři by měli do příprav takovýchto vzdělávacích programu zapojit pestrou škálu příslušníku jednotlivých menšin a ne jen jednu ideologickou skupinu, ještě k tomu nejkontroverznější z celého muslimského prostředí v České republice, ale zapojit i odborníky, odpůrce a kritiky a hlavně rozebírat problematické části islámu a ukazovat v čem je shoda a v čem není.

Podařilo se mi tento materiál najít i v online podobě a opravdu stoji za to. Je to materiál pro učitele středních škol, který jim má pomoci ovlivnit žáky ve prospěch multikulturní společnosti, podpory pozitivního obrazu islámu a odstranit předsudky a neinformovanost o menšinách a náboženských skupinách. Podrobnosti.

V kapitole o islámu a muslimech se ale člověk dočte spíše perfektně připravenou propagandu, která studenta ani tak neinformuje o problematice islámu nebo muslimů, jako ho dokáže naplnit spoustou neúplných a vhodně upravených informací. Samozřejmě v duchu islamistického hesla "islám je mír, islám je láska", je to vlastně stejné náboženství jako křesťanství jen prostě má o jednoho proroka více.

Úchvatný je třeba tento text:„Víra v Korán (Qur´an – to co, je přednášené, recitované) a ostatní zjevená Písma, kam patří Tóra, Evangelium, Žalmy. Korán byl seslán prorokovi Muhammadovi jako konečné Zjevení, které se dochovalo beze změny a bez lidského zásahu. Muslimové jej považují za přímé nestvořené slovo Boží, které existuje od věčnosti, a za „matku Knih“ a proto se řídí jen Koránem a považují ho také  za hlavní zdroj zákonodárství. Druhým závazným  souborem ponaučení je pro muslimy sunna, závazný  vzor daný prorokem Muhammadem, skládající se z jeho výroků, činů a schválených jednání.“ Zdroj.

Co přesně říká korán o židech a křesťanech? Například Korán 5:82 říká o židech: „a věru zjistíš, že lidé, kteří jsou největšími nepřáteli věřících, jsou židé“, o křesťanech hovoří Korán 9:30: „a říkají křesťané: „Mesiáš je syn Boží!“ A taková je řeč, již ústy svými pronášejí, a napodobují tak řeč oněch, kdož před nimi byli nevěřící. Nechť Alláh proti nim bojuje!“ Obdobně i Korán obviňuje židy a křesťany, že zničili původní Toru a Evangelium a vytvořili si novou vlastní podle svých potřeb.

V situaci kdy Francie, Belgie a další evropské země bojují se symbolem zahalení muslimek a poukazují na to, že v koránu nic takového není řečeno, Multikulturní centrum propaguje přesný opak: „Šátek (hidžáb, chimár) Podle islámu si mají dospělé ženy a dívky na veřejnosti a před cizími muži zakrývat své tělo a vlasy. Toto  opatření má přispívat ke všeobecné mravnosti ve společnosti, chránit ženy před obtěžováním cizími muži a umožňovat jim účast na společenském životě. Žena nemusí být zahalena, pokud je mezi blízkými příbuznými nebo mezi dalšími muslimkami.“ Jak tedy řešit nošení náboženských symbolů?

Opravdu musí podle „islámu“ nosit muslimka šátek? Nebo-li proč se neřekne podle ortodoxního islámu, ale v koránu tento příkaz není, je tam pouze řečeno „A řekni věřícím ženám, aby cudně klopily zrak a střežily svá pohlaví a nedávaly na odiv své ozdoby kromě těch, jež jsou viditelné. A nechť spustí závoje své na ňadra svá.“ (Korán 24:31) A liberální a reformní muslimové na to poukazují, ale jaksi to asi nezapadá do islamistické propagandy.

Dále se z manuálu Multikulturního centra dočtete: „Korán kniha, jejíž verše byly v průběhu 22 let (v letech 610 –  632 n. l.) sesílány jediným Bohem proroku Muhammadovi, poslednímu z řady proroků. Podle tradice se Korán do současnosti zachoval bez jediné změny. Jsou v něm hlavní zásady, kterými by se lidé měli ve svém životě řídit (např.: jak se chovat k druhým lidem, jak být spravedlivý a neubližovat, nekrást a nepodvádět, nepít alkohol, vážit si svých rodičů a pomáhat jim). Korán popisuje také skutečnosti pro člověka jinak nepoznatelné (např.: vlastnosti Boha nebo posmrtný život či vědecké zázraky).“

K neuvěření, že: Sekulární organizace údajně nenáboženská tvrdí, že v koránu jsou vědecké „zázraky“. Kde se na to bere národovec Bátora na ministerstvu školství? A skutečnost, že v koránu jsou násilné pasáže? No to se jaksi obchází potichoučku, nebo-li místo jejich výkladu a alespoň jejich popření jako dobového kontextu se nedovíte nic jiného než, že „Jsou v něm hlavní zásady, kterými by se lidé měli ve svém životě řídit“.

Víc než diplomaticky připraveny text, který vlastně neříká celou pravdu. Podle ortodoxního islámu jsou židé a křesťané nepřáteli Alláha a muslimů, neboť zničili Alláhovu Toru, Žalmy a Inžil a místo toho si vyrobili vlastní knihy nějakého falešného Boha JAHVEHO. Liberální muslimové a reformní muslimové jsou v textu odsouzení jednoduchým konstatováním, že „proto se řídí jen Koránem a považují ho také  za hlavní zdroj zákonodárství“ nebo-li islámským právem šaria. Tj. diplomaticky řečeno, že správný muslim má jediné zákony, zákony Alláha jak káže pražský imám Samer Sehadeha muslimům v mešitě. Podrobnosti zde.

V celém textu se nedozvíme nic o kontroverzních částech islámského práva šaria, nebo islámu či muslimech. Ale učitele a žáci jsou utvrzování, že vlastně v islámu nic kontroverzního není a to konstatováním, že pro muslima je „druhým závazným  souborem ponaučení je pro muslimy sunna, závazný  vzor daný prorokem Muhammadem, skládající se z jeho výroků, činů a schválených jednání“, což se dá vyložit různě. Například že muslimům je dovoleno lhát nevěřícím, okrádat je ve jménu války proti modloslužebníkem, nebo je povoleno fyzicky trestat děti, které se nechtějí modlit nebo nedej Alláh být muslimy. Podrobnosti zde.

Tento materiál určený učitelům na českých školách a spolufinancovaný hlavním městem Praha, státním rozpočtem České republiky a evropskými fondy obsahuje celou část věnovanou tématu islám a muslimové, kterou vypracoval ředitel Islámského centra v Praze Vladimír Sáňka a známa obhájkyně sebevražedného terorismu a odpůrkyně sekulárního státu Jana Al Oukla. Mimochodem odmítá i existenci státu Izrael, stejně jako pan Vladimír Sáňka, což je považováno za projev islámského extremismu. Jejich názory a aktivity jsou popsány podrobně v knize Islám a islamismus v České republice zde.

Myslím si, že Multikulturni centrum Praha touto aktivitou nejen perfektně nahrává všem odpůrcům multikulturalismu a tolerance, ale i zároveň za peníze daňových poplatníku pomáhá nejen v přípravě islamizace českého školství, ale dělá i přesný extrém oproti islamofobii. Tj. místo šíření předsudků o muslimech je hlásnou troubou islámské propagandy a šíři nesmysly o islámu ne v negativním smyslu, ale v smyslu 100% absurdních oslavných superlativu.

Osobně si myslím, že když už chce Multikulturní centrum Praha vzdělávat učitele a žáky českých škol, mělo by to činit mnohem profesionálnější formou a rozhodně nepomůže odstranění stereotypů, předsudků a budováni občanské společnosti nahrazení jedné propagandy propagandou přesně opačnou.

Lektoři by měli do příprav takovýchto vzdělávacích programu zapojit pestrou škálu příslušníku jednotlivých menšin a ne jen jednu ideologickou skupinu, ještě k tomu nejkontroverznější z celého muslimského prostředí v České republice, ale zapojit i odborníky, odpůrce a kritiky a hlavně rozebírat problematické části islámu a ukazovat v čem je shoda a v čem není.

lukaslhotan.blog.iDNES.cz

čtěte také:

Je multikulturní soužití možné? Přestávám věřit, že ano

Verbální podpora terorismu České policii nevadí?

Německo vyhostilo islamistu propagovaného v Česku

Islámské nadace: Muslim, který nás kritizuje, je islamofob