Nová mešita v Brně bude, ale ...
Autor: Lukáš Lhoťan | Publikováno: 28.06.2011 | Rubrika: ČR
Ilustrace
Téma nové mešity v Brně těsně souvisí s budoucnosti soužití muslimů s původními obyvateli Moravy. Záměrně píši původními , neboť islám se v podmínkách Moravy nešíří konverzí původního obyvatelstva, ale formou migrace a přirozeného populačního růstu (až na jisté vy jímky formy sňatkem).

Téma nové mešity v Brně těsně souvisí s budoucnosti soužití muslimů s původními obyvateli Moravy. Záměrně píši původními , neboť islám se v podmínkách Moravy nešíří konverzí původního obyvatelstva, ale formou migrace a přirozeného populačního růstu (až na jisté vy jímky formy sňatkem).

Téma nové mešity v Brně těsně souvisí s budoucnosti soužití muslimů s původními obyvateli Moravy. Záměrně píši původními , neboť islám se v podmínkách Moravy nešíří konverzí původního obyvatelstva, ale formou migrace a přirozeného populačního růstu (až na jisté vy jímky formy sňatkem).
Téma nové mešity, také souvisí s podstatnou otázkou, jaký „islám“ se stane dominantní mezi našimi muslimy? Bude to tolerantní vize islámu, kterou znám z 20 století od tehdejší muslimské komunity, nebo ortodoxní islám negativního, až agresivního, vztahu k všemu neislámskému a zvláště křesťanskému?
My co jsme přicházeli k islámu v období krátce po pádu komunistického režimu, jsme se setkali s islámem reprezentovaným takovýmto názorem: „"Všechna náboženství jsou Boží. On zaměstnává každým náboženstvím skupinu lidí – ne proto, že by si toto náboženství zvolili, nýbrž proto, že on je pro ně vyvolil. Náboženství jsou jediný kořen s rozličnými větvemi... nežádej, aby si člověk zvolil nějakou víru. Která by jej vytrhla z jeho svazků, z pevných spojení.“ (Husajn Mansúr al-Halládž)
Jenž od přelomu tisíciletí, začíná mezi muslimy převládat propagace islámu, jako nejen náboženství, ale i politické ideologie a hlavně je islám podáván, jako ideologie nadřazena všem ostatním zákonům, ideologii i náboženstvím.
Když se poprvé objevily na veřejnosti informace o záměru Islámské nadace vybudovat novou a mnohem větší mešitu, ozvali se mnozí lidé s vlnou kritiky a vyjádřili nesouhlas s tímto záměrem. Jeden jejich argument byl, že v souvislosti s radikalizaci evropských muslimů, může k radikalizaci brněnských muslimů vést i nová mešita.
Jejich obavy potvrdily i některé zprávy z poslední doby, kdy například medii proběhla zpráva o tom, že v mešitě v Brně se káže proti demokracii a působí v ni muslimský duchovní schvalující teroristické útoky na civilisty Samera Shehadeha (teolog vzdělány v Saudské Arábii a působící i v Praze). „Jednou z věcí, kterou Korán objasňuje je to, že každý, kdo následuje jiný zákoník než ten, se kterým přišel prorok Muhammad, je nevděčník a odpadlík od víry“, uvádí v jednom pátečním kázáni Shehadeha. Podle odborníka na terorismus Miroslava Mareše nepředstavuje Shehadeh přímé bezpečnostní riziko, problém je ale v tom, že obhajuje názory, které teroristické útoky podporují.
Vzhledem k přirozenému růstu muslimské komunity v Brně a imigraci z muslimských zemí, je jisté, že dříve či později v Brně vzniknou další mešity. Otázkou je, jestli se stanou centry dialogu a souznění náboženství, nebo centry pokrytecké přetvářky před veřejnosti a šířením proti křesťanské a proti demokratické propagandy? A právě tento vývoj sleduje, analyzuje a spolupořádá o něm semináře náš Institut.

Téma nové mešity, také souvisí s podstatnou otázkou, jaký „islám“ se stane dominantní mezi našimi muslimy? Bude to tolerantní vize islámu, kterou znám z 20 století od tehdejší muslimské komunity, nebo ortodoxní islám negativního, až agresivního, vztahu k všemu neislámskému a zvláště křesťanskému?

My co jsme přicházeli k islámu v období krátce po pádu komunistického režimu, jsme se setkali s islámem reprezentovaným takovýmto názorem: „"Všechna náboženství jsou Boží. On zaměstnává každým náboženstvím skupinu lidí – ne proto, že by si toto náboženství zvolili, nýbrž proto, že on je pro ně vyvolil. Náboženství jsou jediný kořen s rozličnými větvemi... nežádej, aby si člověk zvolil nějakou víru. Která by jej vytrhla z jeho svazků, z pevných spojení.“ (Husajn Mansúr al-Halládž)

Jenž od přelomu tisíciletí, začíná mezi muslimy převládat propagace islámu, jako nejen náboženství, ale i politické ideologie a hlavně je islám podáván, jako ideologie nadřazena všem ostatním zákonům, ideologii i náboženstvím.

Když se poprvé objevily na veřejnosti informace o záměru Islámské nadace vybudovat novou a mnohem větší mešitu, ozvali se mnozí lidé s vlnou kritiky a vyjádřili nesouhlas s tímto záměrem. Jeden jejich argument byl, že v souvislosti s radikalizaci evropských muslimů, může k radikalizaci brněnských muslimů vést i nová mešita.

Jejich obavy potvrdily i některé zprávy z poslední doby, kdy například medii proběhla zpráva o tom, že v mešitě v Brně se káže proti demokracii a působí v ni muslimský duchovní schvalující teroristické útoky na civilisty Samera Shehadeha (teolog vzdělány v Saudské Arábii a působící i v Praze). „Jednou z věcí, kterou Korán objasňuje je to, že každý, kdo následuje jiný zákoník než ten, se kterým přišel prorok Muhammad, je nevděčník a odpadlík od víry“, uvádí v jednom pátečním kázáni Shehadeha. Podle odborníka na terorismus Miroslava Mareše nepředstavuje Shehadeh přímé bezpečnostní riziko, problém je ale v tom, že obhajuje názory, které teroristické útoky podporují.

Vzhledem k přirozenému růstu muslimské komunity v Brně a imigraci z muslimských zemí, je jisté, že dříve či později v Brně vzniknou další mešity. Otázkou je, jestli se stanou centry dialogu a souznění náboženství, nebo centry pokrytecké přetvářky před veřejnosti a šířením proti křesťanské a proti demokratické propagandy? A právě tento vývoj sleduje, analyzuje a spolupořádá o něm semináře náš Institut.

Vyšlo v Brněském deníku Rovnost.

lukaslhotan.blog.iDNES.cz