Severočeské církve chystají misie do Jižního Súdánu.
Autor: Martin Horák | Publikováno: 17.04.2011 | Rubrika: ČR
Ilustrace
Nejvýznamnější protestantskou církví státu je Episkopální církev v Súdánu. Je nesmírně chudá, tak jako celá země, ani biskupové natož pastoři neberou za práci v církvi žádný plat, místní sbory se leckde schází pod stromem, protože nemají žádnou budovu, nicméně je tato církev pozoruhodně dobře organizovaná a velmi houževnatá, velmi intenzivně se modlí a má mj. vizi evangelizace arabského světa. Přes velikou bídu a lidské ztráty má stále dost mužů ochotných jít na Sever šířit Boží slovo. Jejich srdce hoří pro Pána, jsou zvyklí na nepohodlí a nejrůznější strázně a nelekají se mučednictví. V tom všem jim mohou české církve jenom závidět. Potřebují ovšem zbudování jiného druhu.

Církev bratrská v Litvínově, Chomutově a Mostu ve spolupráci s Křesťanským společenstvím v České Lípě, Jirkově, Děčíně, Žatci a Krupce (tímto se omlouvám místním církvím, které jsem případně ve výčtu zapomněl) připravují misie do Jižního Súdánu.

Jižní Súdán je země velikosti Francie, ve které dnes žije asi 8 miliónů lidí. Jsou to ti, co přežili dvě vleklé války s islámským severem. Jedna trvala od roku 1955 (začala prakticky shodně s „osvobozením“ od britského „koloniálního jha“) do roku 1972 a druhá od roku 1983 až do roku 2005. Jen v té druhé ztratilo život 2 mil. Jihosúdánců. Nejvíce padlých bylo mužů v boji, nastupovali do armády již od 15 let – jejich nedostatek se dnes projevuje i v církvích, kde obvykle ženy převažují. V armádě ovšem bojovaly i ženy – na rozdíl od blahobytných západních států, kde si přítomnost žen v předních liniích vynucují feministky, nevědící co roupama, tady to byla nutnost.  Severní armády navíc s oblibou bombardovaly i církevní budovy – zvláště v neděli - a školy a při proniknutí do měst a vesnic pak přednostně zabíjeli pastory, biskupy a intelektuální špičky.

Důvod války byl jak ekonomický – na Jihu jsou hlavní ložiska ropy, tak náboženský – severní armády byly vedeny muslimy a hlavním cílem byla násilná islamizace země. V historii islámu samozřejmě nic neobvyklého – již Mohamed šířil svoji „víru“ tak, že určitému kmenu vzkázal „Přijměte islám a budete bezpeční.“, česky: „Když se mně podřídíte a uznáte mě za proroka a vašeho vládce, tak vás nepobijeme.“ Jihosúdánci se ovšem rozhodli se nepodřídit, nezradit Boha a i když z hlediska poměru lidských, ale zejména technických sil (Muslimové byli vybaveni velmi moderními zbraněmi, zatímco vybavení křesťanů bylo často všelijaké) měli již dávno prohrát, z Boží milosti nakonec zvítězili a Jižní Súdán je již od roku 2005 fakticky samostatnou zemí, nicméně sporadické útoky mudžáhidů na toto území trvaly do nedávna. V letošním roce pak byl faktický stav formálně stvrzen referendem, při kterém se pro samostatnost vyslovilo 98,83% hlasujících.

Nejvýznamnější protestantskou církví státu je Episkopální církev v Súdánu. Je nesmírně chudá, tak jako celá země, ani biskupové natož pastoři neberou za práci v církvi žádný plat, místní sbory se leckde schází pod stromem, protože nemají žádnou budovu, nicméně je tato církev pozoruhodně dobře organizovaná a velmi houževnatá, velmi intenzivně se modlí a má mj. vizi evangelizace arabského světa. Přes velikou bídu a lidské ztráty má stále dost mužů ochotných jít na Sever šířit Boží slovo. Jejich srdce hoří pro Pána, jsou zvyklí na nepohodlí a nejrůznější strázně a nelekají se mučednictví. V tom všem jim mohou české církve jenom závidět. Potřebují ovšem zbudování jiného druhu.

Většina dnešních dospělých vyrůstala v boji či na útěku v buši, kde měla zcela jiné starosti než se vzdělávat. O likvidaci intelektuálních elit již jsem psal. Důsledkem je to, že velká většina lidí neumí číst, psát ani angličtinu. Což se týká i mnoha pastorů. Důležitost čtení a psaní asi vysvětlovat nemusím, co se týče angličtiny, tak situace je taková, že ačkoliv se dnes Jihosúdánci cítí být příslušníky jednoho politického národa, etnicky jde o směsici různojazyčných kmenů, které si ve svých mateřštinách nerozumějí, a proto obvykle používají k vzájemné komunikaci jazyk svých bývalých koloniálních pánů. Tedy pochopitelně jen ti, co anglicky umějí. Navíc do mnoha domorodých jazyků nebyla dosud přeložena bible.

Čech, kterému Pán položil již před časem na srdce vizi pomoci Jižnímu Súdánu, je bratr Jaroslav Šmahel z Církve bratrské. Dlouho nevěděl, jak ji má realizovat, až v prosinci minulého roku se mu nečekaně objevila možnost kontaktu s jednou z jihosúdánských církví. 8. prosince 2010 tuto vizi předložil na Severočeské pastorálce s tím, že je ochoten, pokud bude vyslán, odjet do Súdánu a přivézt informace.  K této cestě pak využil jarní prázdniny (je povoláním učitel). Setkal se s biskupem Bernardem Oringou Balmoi v diecézi Torit, ve státě Východní Rovník (angl. Eastern Equatorial, Súdán se správně dělí na jednotlivé státy) S ním se dohodl obsah pomoci. Jde především o vzdělávání pastorů, práci s dětmi a mládeží a výuku angličtiny i pro dospělé. Případně též pomoc s postavením jednoduché církevní budovy (je to drahé, vše se musí dovážet z Ugandy).

Rozsah i obsah pomoci se bude průběžně upřesňovat, záleží samozřejmě i na množství dobrovolníků a finančních prostředků.

Další podrobnosti se dočtete na stránce projektu zde.

Myslím, že toto je velmi dobrá odpověď na otázku, co se dá dělat proti islámu, zvláště pro ty, kteří nedrží politickou moc a mají dojem, že bez ní se nic nedá.

Přispět k této misii v Jižním Súdánu a zprostředkovaně i v muslimském světě, lze osobní účastí, modlitbami i finančně. Blíže v rubrice Jak se mohu zapojit.

Znalým angličtiny doporučuji i toto video.