Řeklo by se náboženství jako náboženství. Ovšem zkuste dnes nakreslit Proroka Muhammada s bombou místo turbanu a máte fatwu na krku na to tata. Je přece poněkud rozdíl mezi Koránem a Mein Kampfem nebo Leninovými spisy o revoluci, kde padají menševikům hlavy a bělogvardějci prchají, co jim síly stačí.

Islám je jedno ze tří největších monoteistických náboženství světa. Muslimky jsou zase jako všechny ženy zeměkoule základem rodiny. Pokud si však oblečou burky nebo čádory či nikáby, rázem jsou mimo hru, kromě reprodukčních povinností, aby zaplavily nejen Evropu svými dělohami a z nich vylouplými dětmi. Nikdo si jich většinou nevšímá, nepodaruje je obdivným pohledem. Mnohdy je prodá na trhu jako prostitutky. Jsou proto zahloubány jen samy do sebe. Topí se v potu, ve svém žalu a pokoření.

V Indonézii je jich nejvíc na světě a žijí na hranici chudoby, stejně jako v Pákistánu, v Iráku, Íránu, na Blízkém východě i jinde. Nic než bída. Možná občas spatří exkluzivní svatební šaty pro muslimky třeba od Češky Blanky Matragi, navrhující róby pro bohatou arabsko-muslimskou elitu v okolí Perského zálivu. Zřejmě jí ještě nedošlo, že kdo chce islám v Evropě, je prostě nepřítelem západní civilizace. Copak ji nikdy nenapadla otázka: Proč je islám mohutnější zpátečnickou sílou než komunismus...?

Proto skromně o islámu volám s blogerem Františkem Matějkou.: "Stejně jako svého času Sir Winston Churchill se i já dnes domnívám, že na světě neexistuje žádná mohutnější zpátečnická síla..." Ano, volám totéž i já, co měl kdysi dojem, že tou největší zlou zpátečnickou silou byl odjakživa komunismus, když Sir Winston Leonard Spencer-Churchill také řekl: „Přijde den, kdy bude v celém civilizovaném světě nade všechnu pochybnost uznáno, že potlačení bolševismu při jeho zrodu by bývalo nesmírným požehnáním pro lidstvo."...

Do tohoto momentu jsem si naivně myslel, že platí to, co řekl 40. prezident USA Ronald Wilson Reagan: „Sověti se otočili proti světu a morálním zásadám, kterými se řídí mezilidské vztahy po celém světě“. A dělal vše pro to, aby komunismus, jako zhouba lidstva, neohrozil tradice západní civilizace.

Netušil jsem zároveň, že už neplatí prohlášení jiného prezidenta USA - J. W. Bushe: “Islám představuje mír, zatímco teroristé ztělesňují zlo války. Když přemýšlíme či mluvíme o islámu, myslíme na pocit bezpečí, který tato víra přináší miliardě lidí na celém světě. Miliardy lidí v něm nacházejí pocit bezpečí, útěchu a mír, a to činí z příslušníků jakékoliv rasy bratry a sestry. Mezi americkými občany žijí miliony muslimů a ti jsou pro naši zemi nepředstavitelně velkým přínosem hodnot…”

Zmatek v mé hlavě - kdo tedy vlastně je tím mohutnějším nepřítelem civilizace? Reagan, Bush nebo snad Churchill a pan Matějka? Inu, nikdo není neomylný. A to prý stačí jen trocha selského rozumu… Už zase lžou, podvádějí lidi a mažou všem jen med kolem huby…?

Antisemitismus Stalina, aneb Popravy jedenácti “zrádných” Židů…

Tragická vzpomínka na umírající Litevce pod pásy sovětských tanků…

http://vaclavek.blog.idnes.cz/c/64752/Komunismus-metla-lidstva.html

http://frantisekmatejka.blog.idnes.cz/c/170697/Kdo-chce-islam-v-Evrope-je-proste-nepritelem-zapadni-civilizace.html

                                     

(Další glosy, komentáře a ukázky z knih na webech: http://bretislav-olser.enface.cz - http://olser.cz - http://www.ltv-plus.cz/ - http://www.facebook.com/profile.php?id=100000530411044