Berlín: Udělá rodinná ministryně něco s christianofobií a germanofobií?
Autor: Martin Horák | Publikováno: 09.11.2010 | Rubrika: Evropa
Ilustrace
„Ty křesťane!“ „Ty Němče!“ Takováto oslovení jsou na mnoha školách běžně používána jako nadávky. Pochopitelně v těch, kde je větší množství žáků přistěhovaleckého původu. Občas je lze ovšem zaslechnout i jinde, například v metru. I zde je používají hlavně jistí „mladíci.“

„Ty křesťane!“ „Ty Němče!“ Takováto oslovení jsou na mnoha školách běžně používána jako nadávky. Pochopitelně v těch, kde je větší množství žáků přistěhovaleckého původu. Občas je lze ovšem zaslechnout i jinde, například v metru. I zde je používají hlavně jistí „mladíci.“

Tato praxe se zřejmě nezrodila včera, ale zřejmě teprve teď si toho někdo kompetentní všiml a tím někým je spolková ministryně pro rodinu Kristina Schröder, která toto chování kritizuje a snaží se proti němu přijímat opatření. Zda moudrá a účinná, posuďte sami:

Tato politička za CDU chce zlepšit začlenění imigrantů do společnosti již od dětského věku. V letech 2011-2014  vyčlení asi 400 mil € na jazykovou výuku ve školkách, aby se imigrantské děti naučili mluvit německy stejně dobře, jako děti z německých rodin. Iniciativa „Ofenzivní včasná šance“ je určena již pro děti od tří let. Spolková vláda také podpoří každou spolkovou zemi, která bude chtít zavést povinnou předškolní docházku od 5. roku.

Dále chce zavést tvrdé tresty až po vyhoštění pro zločinecké mladíky, kteří se nechtějí integrovat. „Jsem v zásadě pro znatelné tresty, pokud možno rychle udílené, nezávislé na národnosti pachatele. Nenávist vůči Němcům a křesťanům rozpoznává ministryně u „bohužel nikoliv malé části muslimské mládeže.“ Jako důvody agresivního chování jmenuje nedostatečné vzdělání, falešné přátele, ale i machistické normy a násilné chování v rodině. „Velmi mě rozčiluje, když se to podává tak, jakoby naše společnost k těmto mladíkům nebyla dost přátelská. Jestliže některé proudy islámu vyvolávají pocit nadřazenosti vůči nemuslimům, ženám je přiznána důstojnost pouze pokud dodržují určité předpisy pro oblékání …, tak to je značná část problému.“

No řekl bych, že paní ministryně je dost blízko, multikulturní ledy se zjevně lámou. Už zbývá jen pochopit, že nejde jen o některé proudy, nýbrž o islám jako takový.

Zdroj