Veni, vici, islám?
Autor: Karolína Kunstová | Publikováno: 08.11.2010 | Rubrika: Islám
Ilustrace
Masově rozšířená emigrace z islámských zemí je zdůvodňována spoustou důvodů. Hladem, pronásledováním, totalitou. Co už se neříká, je, že není možná tak docela náhodná. Je - li muslim nespokojený se situací ve své zemi, má možnost zmiňovanou v mešitě imámem - emigrovat a rozšířit tak slávu Alláha do co největšího prostoru a času.

Masově rozšířená emigrace z islámských zemí je zdůvodňována spoustou důvodů. Hladem, pronásledováním, totalitou. Co už se neříká, je, že není možná tak docela náhodná. Je - li muslim nespokojený se situací ve své zemi, má možnost zmiňovanou v mešitě imámem  - emigrovat a rozšířit tak slávu Alláha do co největšího prostoru a času.

Povinností každého muslima je sloužit Alláhovi, a Alláh je poněkud despotický pán. Nutí své ovečky, aby multiplikovaly zdroje. Nejen že se musí množit, co síly stačí, ale měly by mu získávat i nová území a zalidňovat je mladými muslimy. Mají-li totiž více dětí, začne za pár generací být rodinná chýše těsná a rodina expandovat prostě musí.

Je velice zvláštní, že se muslimové nestěhují do muslimských zemí. Proč, kupříkladu, nefunguje emigrace třeba z Alžíru do Maroka, ale funguje emigrace z Alžíru do Francie, takto křesťanské země? Muslimové míří do Evropy, ne do Afriky a Asie. Putují tam, kde dostanou zdarma sociální dávky, třeba na děti, které ovšem vychovají jako muslimy a ne podle norem "plátce".

Občané by měli být obeznámeni s veřejnými záležitostmi, dodržovat morální kriteria země, jejímiž jsou občany, a měli by mít dovednosti potřebné pro účast na veřejném životě. Jak může mít dané znalosti a zkušenosti žena, kterou napřed otec, pak manžel nepustí na krok z domu, nezná jazyk "své" země, není vychovávána v jejích hodnotách - jednoduše nemůže mít žádné. A nemůžou je mít ani její děti.

Ve škole se děti muslimů učí normy státu, kde žijí, výchova je poněkud jiná věc. Matka, která vyrostla v područí islámu, má děti muslimy. Už Jan Komenský zdůrazňoval, že vzdělaná matka má vzdělané děti, jednoduše proto, že předá dětem svou výchovu a tím ji zúročí. Pokud se tahle pasáž života zanedbá, je to špatně. Proč asi má tolik Vietnamců k dětem českou chůvu? Aby se přizpůsobili. Oni se integrují v plném slova smyslu.

Muslimové se integrovat nechtějí, nemohou nebo nesmějí? Odpověď nechám na každém z vás.
 
http://karolina-kunstova.blog.cz