Wilders se distancuje od demonstrace na jeho podporu
Autor: -bj- | Publikováno: 21.10.2010 | Rubrika: Aktuality
Ilustrace
Nejznámější současný holandský politik – Geert Wilders - se distancuje od manifestace na jeho podporu svolané Anglickou obrannou (English Defense Ligue) ligou na 30. října do Amsterdamu. Na stejný termín svolali do Amsterdamu pro/imigranští „antirasisté“ protidemonstraci. Protiislámsky zaměřený Wilders (Strana za svobodu) prohlásil, že se s představiteli Anglické ligy nikdy nesetkal a pokud by manifestace měla hrozit bezpečnostními riziky, zrušil by ji.

Nejznámější současný holandský politik – Geert Wilders - se distancuje od manifestace na jeho podporu svolané Anglickou obrannou (English Defense Ligue) ligou na 30. října do Amsterdamu. Na stejný termín svolali do Amsterdamu pro/imigranští „antirasisté“ protidemonstraci. Protiislámsky zaměřený Wilders (Strana za svobodu) prohlásil, že se s představiteli Anglické ligy nikdy nesetkal a pokud by manifestace měla hrozit bezpečnostními riziky, zrušil by ji.

Kultivovaně formulované výhrady proti islamizaci evropské kultury přednesené Wildersem jsou dnes vlastní náladám a sentimentům širokých lidových mas, které si ovšem servítky rozhodně neberou. Soudní proces s Wildersem vnímají jako zlovolný a nespravedlivý, a ten tak paradoxně jen dále rozdmýchává již tak vyeskalované protiislámské nálady v široké veřejnosti.

Wilders sám soud upozornil, že je souzeno více než jeho osoba – totiž zjitřené mínění širokých mas občanů, že mají i tváří v tvář islamizaci právo na svobodu smýšlení a projevu. Wildersův advokát Moszkovicz přirovnal případ svého mandanta k procesu s Galileo Galileem v 17. století, kdy ani fakty nebylo legitimní konfrontovat zastuzené dogmatické učení a představy církevních hodnostářů.

zdroje:
http://www.dutchnews.nl/news/archives/2010/10/wilders_denounces_english_defe.php
http://www.presseurop.eu/cs/content/article/328361-nova-vlna-krajni-pravice
http://www.dutchnews.nl/news/archives/2010/10/wilders_has_already_been_found.php
http://www.guardian.co.uk/world/2010/oct/08/far-right-geert-wilders-protest
http://www.rnw.nl/english/bulletin/wilders-rejects-english-edl-radicals-support