„Až ceny energií dosáhnou výše nájmů, lidé si rozmyslí, zda se nedá žít také při pokojové teplotě 15 nebo 16 stupňů Celsia s tlustým svetrem na sobě.“ Tento pro mnohé jistě nekorektní názor na adresu obyčejné reality jej charakterizuje více, než cokoli jiného. Pro politiky, přisáté na dotacích a přerozdělování, se ovšem nejen díky tomu stal aktuálně velmi nebezpečným. Jeho názory totiž sdílí drtivá většina Němců. Jaké jsou? Podívejme se na ně:

Citace první: „Německo přirozenou cestou hloupne, protože imigranti z Turecka, východní Evropy a Blízkého východu mají většinou jen nízké vzdělání, a navíc mívají více dětí než sami Němci.“

Citace druhá: „Turci ovládají Německo díky vysoké porodnosti.“

Citace třetí: „Nemusím uznávat nikoho, kdo žije jen ze státní podpory, nedostatečně zajišťuje vzdělání svých dětí a neustále produkuje další malé dívky se šátkem na hlavě.“


Za tyto věty z něj udělala média rasistu a xenofoba, a politici si začali brousit korektní nože. Tak se na ty věty pojďme podívat blíž.

Kdo se převážně stává imigrantem v Evropské unii z uvedených oblastí?
Ti, kteří zpravidla s ohledem na přístup k životu žijí mnohdy v bídě tam, odkud přicházejí a moc dobře vědí, že se v Unii budou mít, díky štědrému sociálnímu systému, podstatně lépe. Elita národa a tvůrčí a pracovití lidé své uplatnění bezesporu najdou i ve svém domovském státě.

Jak jsou na tom se vzdělaností?
Hovořilo se o Turecku, tak se něj pojďme podívat. Vždyť politici dokonce uvažují o tom, že se tento stát stane členem Unie. V Turecku žije 68,2 mil lidí, z nichž naprostá většina praktikuje islám. Co takhle školství a úroveň vzdělání? Zpráva OECD s názvem „Vytváření efektivního prostředí pro výuku a učení“ nám říká, že v Turecku je 78 % škol, které mají problém s nedostatkem kvalifikovaných lidí (najdete zde). 15% Turků je negramotných. Míra gramotnosti je vyšší například i v Gaze.

Úroveň vnímání postavení žen ve společnosti?
V roce 2009 sama Turecká vláda přiznala, že 42 % žen se tam stává terčem sexuálního, nebo fyzického násilí, přičemž toto násilí je ve velké míře spojeno právě s islámem. A to jen jen oficiální přiznaná statistika.

Úmrtnost dětí?
Věděli jste, že průměrná délka života je v Turecku nižší a úmrtnost dětí vyšší, než například ve výše zmíněné Gaze? Mohl bych pokračovat hodiny.

A islám obecně a jeho porodnost?
Zcela se ztotožňuji s názorem Benjamina Kurase, že v současné době probíhá „islámská okupace Evropy". Bohužel se tak navíc děje s podporou všech evropských politických, akademických a mediálních institucí. Už v roce 1974 vypustil z úst tehdejší alžírský prezident Boumedienne tato slova: „Brzy prorazíme do severní polokoule. Budeme ji dobývat tak, že vaše území zalidníme našimi dětmi. Ovládneme ji dělohami našich žen.“ Jak tato vize dopadla v praxi? Takto: Ve Francii je oficiálně 10 %, neoficiálně odhadují 15 % muslimů. V Holandsku oficiálně 8 %, neoficiálně odhadují 12 % muslimů. V Německu oficiálně 7 %, neoficiálně odhadují 10 %. V Dánsku 5 %, v Británii oficiálně 4 %, neoficiálně nemá přibližnou představu ani ministr vnitra (!), v Itálii oficiálně 3 %, neoficiálně odhadují dvojnásobek. Tento počet neustále rok od roku roste. Nejčastějším jménem nových mužských novorozeňat ve Francii, Holandsku a Británii je Mohamed. Ze všech narozených „Britů“ v roce 2005 bylo 40 % muslimů. Porodnost průměrné evropské muslimské rodiny je 6 dětí na pár, evropské nemuslimské pak 1,5. Závěrem této pasáže jedna citace:

„V několika členských státech, kde značnou část populace přistěhovalců tvoří muslimové (např. v Dánsku, Německu a ve Francii), dokončí vzdělání z řad migrantů ze třetích zemí a jejich potomků méně osob, než je tomu u většinové populace, v průměru také dosahují nižšího vzdělání. Ze studií PISA organizace OECD o studijních výsledcích migrantů vyplývá, že u studentů, jež se narodili jinde, je gramotnost mnohem nižší než u těch, kteří z daného místa pocházejí. Rozdíly mezi výsledky migrantů a ostatních studentů bývají výraznější zejména v zemích, kde je dosažené vzdělání v rodinách migrantů (především muslimského původu) a jejich socioekonomické postavení relativně nízké."

Vážení, to není rasistický či xenofobní text odpůrců integrace přistěhovalců. To je oficiální text Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie (EUMC) o situaci muslimů v členských státech Evropské unie. 

Thilo Sarrazin se tedy nemýlí, nelže a ani korektně nemlží, když říká to, co jsem v citacích uvedl. Neřekl nic jiného, než obyčejnou pravdu, nezabalenou do hávu politické korektnosti. Teď má za tuto svobodu slova pykat tím, že jej novodobá politická inkvizice vyhodí z představenstva Německé centrální banky. Mimochodem, tento člověk dokázal v roce 2007 v německé metropoli jako vůbec první správce financí po osmapadesáti letech dosáhnout přebytku městského rozpočtu! Nemohu to nijak ovlivnit a proto alespoň touto formou dávám jasně najevo, že za ním stojím. V nové knize Deutschland schafft sich ab („Německo provádí sebedestrukci“) Sarrazin vyčítá muslimským přistěhovalcům „nechuť integrovat se“ a „vysoké náklady“, které pro stát představují. Milí pseudohumanisté, možná se Vám to nehodí, ale s touto skutečností naštěstí těžko něco uděláte. Dříve upalovali inkvizitoři za sdělení, že Země není placatá, ale kulatá. Nezbývá, než v otázce přistěhovalců na adresu evropských multikulturalistů dodat slavné „a přece se točí".  

http://frantisekmatejka.blog.idnes.cz