Islám a islamizace v České republice – třetí rozšířené vydání
Autor: Ivana Kultová | Publikováno: 22.02.2021 | Rubrika: Co píší jinde
Ilustrace
Jak již napovídá název, jde o obohacené vydání a zároveň o doplnění mezery na trhu u velice žádané autorovy komplexní publikace na téma problematiky islámu v souvislosti s Českou republikou. K osvětovému zpracování tohoto velice akutního námětu je autor zvláště kvalifikován jak obdobím, kdy si islám sám vyzkoušel „zevnitř“ a poznal osobně i jeho čelné představitele ovlivňující ČR a jejich záludnost, tak i svým následným rozhodným obrácením ke Kristu, které mu umožnilo nadhled a posouzení islámského nebezpečí z historického i současného hlediska a souvislostí.

Lukáš Lhoťan: Islám a islamizace v České republice – třetí rozšířené vydání a fotogalerie. Vyd.Lukáš Lhoťan v Pstruží 2019. Recenze Ivana Kultová. Jak již napovídá název, jde o obohacené vydání a zároveň o doplnění mezery na trhu u velice žádané autorovy komplexní publikace na téma problematiky islámu v souvislosti s Českou republikou. K osvětovému zpracování tohoto velice akutního námětu je autor zvláště kvalifikován jak obdobím, kdy si islám sám vyzkoušel „zevnitř“ a poznal osobně i jeho čelné představitele ovlivňující ČR a jejich záludnost, tak i svým následným rozhodným obrácením ke Kristu, které mu umožnilo nadhled a posouzení islámského nebezpečí z historického i současného hlediska a souvislostí.
 
 
Jádro knihy tvoří zpracování situace v ČR do roku 2013, jejímu následnému vývoji se Lukáš Lhoťan hodlá věnovat v další publikaci. Textovým obohacením je ve třetím vydání jednak historický přehled od počátků muslimských nájezdů v 16. století do sametové revoluce, jednak zamyšlení nad současným vlivem multikulturalismu podporovaného Evropskou unií, který (spolu s krátkozrakou politikou EU v dalších oblastech, zejména sekularizací a potlačováním porodnosti) ovlivňování její oblasti včetně ČR islámem značně usnadňuje, jakož i nad radikalizací i pokoutním (a též český stát poškozujícím) jednáním českých muslimů pod vlivem islamistů ze Saúdské Arábie. Fotopřílohy zachycují různé islámské akce a portréty osobností, počínaje snímky prvního známého českého konvertity k islámu Aloise Bohdana Brixiuse.
 
Kniha je zpracována velice věcně, důkladně a podrobně, jsou zachovány též internetové odkazy z minulých vydání, z nichž některé sice už v době třetího vydání nejsou dostupné, ale je na to v takových případech vždy upozorněno. Právě věcnost a faktografická bohatost a mnohostrannost publikace (včetně celé řady autentických dokumentů) je závažnou zbraní, která může pomoci zastavit dnes tak častý a nebezpečný naivní obdiv k islámu u mnoha nezkušených idealistů. Je proto rozhodně žádoucí,aby se stala důležitou a čtenou součástí veřejných, školních i rodinných knihoven a aby s její pomocí ti, kteří už o islámu vědí své, mohli posloužit mnohým, kteří se do dobrodružství s Mohamedem vrhají po hlavě a s nebezpečím jak vlastním, tak i pro své blízké a své okolí.
 
Knihu si můžete zakoupit zde.