Fjordman: Evropská unie a „krásné“ minarety
Autor: Fjordman | Publikováno: 29.04.2010 | Rubrika: Evropa
Ilustrace
Inspirován zásadním dílem Bat Ye’Or, napsal jsem v roce 2008 moji vlastní knihu Porážka Eurábie (Defeating Eurabia). Můj tehdejší závěr, na kterém ani dnes nic neměním, je, že EU představuje ohrožení pro celý evropský kontinent a potřebuje být rozebrána:

Inspirován zásadním dílem Bat Ye’Or, napsal jsem v roce 2008 moji vlastní knihu Porážka Eurábie (Defeating Eurabia). Můj tehdejší závěr, na kterém ani dnes nic neměním, je, že EU představuje ohrožení pro celý evropský kontinent a potřebuje být rozebrána:

EU akceptovala, že může být rozšířena i o muslimské země Středního Východu a Severní Afriky. EU přijala desítky miliónů imigrantů hlavně z muslimských zemí, aby se usadily v Evropě předpokládajíce, že to bude ekonomicky výhodné. Plánuje se pro ně zavedení práva šaríja. Bylo přijato silné antirasistické zákonodárství, ve kterém je jako rasizmus definována „islamofóbie“ a spolupracuje se s islámskými zeměmi na přepracovávání školních učebnic, aby poskytovaly „pozitivní“ obraz islámu evropským dětem. A konečně, EU vypracovává právo, podle kterého by pachatelé „vážných“ zločinů jako například islamofóbie, mohli být uvězněni nezávisle na právu státu, ve kterém náhodou žijí. Sečteno a podtrženo, EU podřizuje celý světadíl islámu, zatímco ničí národní kultury a je připravena kriminalizovat ty, kdo s takovou politikou nesouhlasí. To představuje největší organizovanou zradu v západní historii, ačkoliv je to oslavováno jako „tolerance.“

Těm, kteří si ještě stále myslí, že Eurábia je spíše konspirační teorie, doporučuji se důkladně podívat na to, jak se evropské úřady chovají k švýcarskému zákazu stavby minaretů, které přestavují viditelný symbol islámské nadvlády. Například osmanští Turci používali minarety jako jeden z prvků, které vizualizovaly konverzi dobytých byzantských kostelů na mešity. Staré bulharské město Nesebar bylo součástí první i druhé Bulharské říše a bylo v něm mnoho křesťanských kostelů. Tak jako zbytek Balkánu zažilo staletí kulturního a hospodářského úpadku po dobytí tureckými muslimy. Ačkoliv mnoho kostelů bylo zničeno nebo přeměněno na mešity, některé to přečkaly. Za příhodných okolností mohly být některé opraveny a dokonce postaveno několik nových, i když je to proti právu šaríja. Nicméně malá velikost těchto kostelů odrážela obecný status křesťanů v Osmanské říši. Byl to také ukazatel hospodářské síly těch, kdo je financovali: nižší křesťanská střední třída a malé klášterní komunity. Oficiální zákaz používání zvonů byl striktně vynucován všude kromě okrajových oblastí říše. Zvony totiž podle muslimské víry přitahovaly zlé duchy a odpuzovaly anděly. Proto byly zvony ničeny, přežilo jich jen pár, které byly před muslimskými čistkami včas zahrabány. Muslimové byli také vysazeni na zvonice, které coby dominanty měst tvořily nežádoucí konkurenci minaretům. Proto byly obvykle zbourány. Přežilo jen pár zvonic, které byly předělány na minarety.

Po osvobození balkánských států byly v Jihovýchodní Evropě od Skopje až po Sofii postaveny mnohem větší kostely a katedrály. Stará omezení používaná na Balkáně pro vyjádření podřízeného postavení nemuslimů jsou nyní uplatňována v Západní Evropě, například v Británii 2010, díky muslimské imigraci. Podle šaríji je zakázáno veřejně ukazovat víno či vepřové, zvonit na zvony či ukazovat kříže, recitovat Tóru či hlásat evangelium nahlas, dělat veřejnou publicitu pohřbům či svátkům, protože to uráží muslimy žijící v té oblasti.

Jak píše Robert Spencer v knize Tajný Džihád:

13. října 1999 římsko-katolický arcibiskup Izmiru v Turecku, Giuseppe Germano Bernardini upozorňoval Synod evropských biskupů na „vyčišťovací program“ muslimů, jehož cílem je reconquista Evropy. Psal: „V průběhu oficiálního setkání islámsko-křesťanského dialogu řekla oficiální muslimská autorita zúčastněným křesťanům velice klidně a s rozvahou: ‚Díky vašemu demokratickému právu k vám přijedeme a díky našemu náboženskému právu vás ovládneme.‘ (Připomíná mi to československé komunisty, kteří za první republiky říkali i v parlamentě členům jiných politických stran, že se jezdí do Moskvy učit, jak jim -těm jiným politikům- zakroutit krkem. Ti ostatní je tehdy pokládali za mladistvé pošahance a nebrali je moc vážně – poznámka MH). Tato dominance již začala díky petrodolarům, které nejsou využívány na vytváření pracovních míst v chudé Severní Africe či na Středním Východu, nýbrž k budování mešit a kulturních center v křesťanských zemích včetně Říma (problém bych viděl v tom, že skutečně křesťanské už evropské země dávno nejsou, liberální křesťanství není žádné křesťanství – pozn. MH) Jak můžeme tohle všechno ignorovat?

Bernardini také zaznamenal jeden pikantní příklad muslimského supremacizmu: V průběhu jiného setkání křesťanů a muslimů, vždy organizovaného křesťany, se křesťanský účastník veřejně zeptal přítomného muslima, proč oni nezorganizovali alespoň jeden mítink. Odpověď zněla: A proč bychom měli? Vy nás nemáte co naučit a my se nemáme co naučit.

Spencer varuje, že skrze masivní imigraci a oficiální dhimmi politiku evropských vůdců se může muslimům podařit to, co nedokázali více než tisíc let: dobýt Evropu. Rada Evropy, v úzké spolupráci s EU, Organizací islámské konference, Arabskou ligou a dalšími islámskými organizacemi pracuje na potírání „islamofóbie“ v Evropě všemi prostředky. V únoru 2010, několik měsíců po referendu o minaretech ve Švýcarsku, COJEP International a EMISCO (Evropská muslimská iniciativa pro sociální soudržnost) za podpory Rady Evropy a Organizace islámské konference vyhlásila soutěž o nejkrásnější evropský minaret. Podle nich se mešity staly trvalým přídavkem k naší urbanistické krajině:

„Je velmi nešťastné, že někteří populističtí politici a část médií je udělali tématem, kterým omezují základní práva. To vyústilo v útoky na etnické a náboženské menšiny a šiří to zločin nenávisti proti muslimům v Evropě. Je proto důležité, že univerzální mírová přítomnost islámu je viditelná a že jeho následníci mohou vyznávat své náboženství otevřeně jako jiná náboženství. Tyto obrazy mají také za účel odstranit strach a předsudky evropských společností, že islám a muslimové podrývají západní hodnoty a kulturu.“

Výstava vítězných „nejkrásnějších“ minaretů bude uspořádána v Radě Evropy v průběhu tohoto roku. Vzhledem k tomu, že minarety byly vždy symboly islámské nadvlády, těžko si lze představit „krásnější“ důkaz islámské kolonizace Evropy, a podřizování tuzemské populace islámským pravidlům a aktivní spolupráce EU na ničení evropské civilizace.

pro Eurabia.cz přeložil Martin Horák