Zpráva o mizení, násilné konverzi a násilném manželství egyptských křesťanek
Autor: CSI | Publikováno: 19.04.2010 | Rubrika: Svět
Ilustrace
Zpráva o mizení, únosech, násilné konverzi a donucení ke sňatku koptských křesťanek v Egyptě – zpráva o obchodování s lidmi – byla 10. listopadu 2009 uveřejněna CSI a Koptskou nadací pro lidská práva.

Zpráva o mizení, únosech, násilné konverzi a donucení ke sňatku koptských křesťanek v Egyptě – zpráva o obchodování s lidmi – byla 10. listopadu 2009 uveřejněna CSI a Koptskou nadací pro lidská práva.

Podklady pro zprávu byly získány americkým specialistou na obchod s lidmi Michelem Clarkem a egyptskou aktivistkou pro práva žen Nadia Ghaly. Zpráva dokumentuje kriminální praktiky zahrnující podvody, sexuální násilí, únosy, přinucení ke konverzi na islám a násilné svatby. Tento znepokojující jev odpovídá mezinárodní definici obchodování s lidmi. Mezi zdokumentovanými případy jsou:

R.... 17tiletá křesťanka z Al-Fayoum: Zdrogována, unesena, znásilněna, přinucena konvertovat na islám, násilně provdána.

J.... 19tiletá křesťanka z Káhirunesená, znásilněná, obřezána, přinucena konvertovat na islám, násilně provdána.

M.... 15tiletá křesťanka z El Menya: znásilněna, porodila, přinucena konvertovat na islám, fyzicky týrána, násilně provdána, zdrogována a donucena k prostituci.

Zpráva dokazuje že toto jasné porušování lidských práv je možné na základě běžných kulturních norem v Egyptě – často zakořeněných v náboženské tradici – které dovolují násilí proti ženám a nemuslimům. Zpráva také ukazuje, že egyptské autority mlčí k tomuto násilí a nemají vůli zasáhnout. Prestižní egyptský týdeník Al-Ahram Weekly prolomil dlouhodobé tabu zveřejněním, že obvinění ze široce uplatňovaného násilí na koptských křesťankách narušuje vztahy mezi křesťanskou komunitou v zemi a islámskými autoritami a přivádí je k bodu varu. Když dnes píše dr. John Eibner prezidentu Obamovi, je to projevem snahy vést vládu USA „k povzbuzení egyptského prezidenta Hosní Mubaraka přijmout účinná opatření k zamezení tohoto obchodu s křesťanskými dívkami a ženami“. Eibner dále konstatuje, že „nebránění a netrestání obchodu s křesťanskými ženami v Egyptě je lakmusová zkouška skutečného vztahu mezi muslimy
a nemuslimskými menšinami.“

Minulý měsíc adresoval prezident Obama muslimskému světu výzvu k novému počátku ve vztazích ke Spojeným státům a nezbytnost zlepšení práv náboženských menšin a žen. Zpráva má 42 stran a je v ní zdokumentováno 25 konkrétních případů násilí na koptských dívkách a ženách. Clarc-Ghaly končí výzvou institucím hájícím lidská práva, aby věnovaly trvalou pozornost jejich širokému porušování v Egyptě.

www.csi-cr.cz