Eurabia: Přehlíženo multikulturním hnutím. Střet civilizací přichází
Autor: Patrick J. Buchanan | Publikováno: 10.04.2010 | Rubrika: Citáty
Ilustrace
Vítejte v Eurabii. Sídlí zde dvacet milionů muslimů, kteří jsou nejrychleji rostoucí menšinou nejmenšího kontinentu, kde rodilí obyvatelé selhávají při vlastní reprodukci. Evropa stojí tváří v tvář krizi postkřesťanské civilizace. Kvůli kontrole porodnosti, potratům a sterilizaci, sebevražednému elixíru modernity, její populace stárne, zmenšuje se a vymírá, zatímco její potřeba pracujících, kteří by podepřeli velkorysé zdravotní a penzijní programy a staraly se o důchodce a přestárlé, nutí evropské vlády přijímat miliony muslimů.

Vítejte v Eurabii. Sídlí zde dvacet milionů muslimů, kteří jsou nejrychleji rostoucí menšinou nejmenšího kontinentu, kde rodilí obyvatelé selhávají při vlastní reprodukci. Evropa stojí tváří v tvář krizi postkřesťanské civilizace. Kvůli kontrole porodnosti, potratům a sterilizaci, sebevražednému elixíru modernity, její populace stárne, zmenšuje se a vymírá, zatímco její potřeba pracujících, kteří by podepřeli velkorysé zdravotní a penzijní programy a staraly se o důchodce a přestárlé, nutí evropské vlády přijímat miliony muslimů.

Mnoho dětí těchto muslimů se stává ztracenou generací, generací bez kořenů, která se obrací k militantnímu islámu, aby nalezla identitu, společenství a důvod, pro který stojí za to žít a zemřít. Jak píše Slate : „Holandský filmař věřil, že urážení lidí je jeho právem svobodného občana. Muslimský fanatik, který ho zmasakroval, s ním nesouhlasil.“

Rok poté, na den van Goghovy vraždy, Francis Fukuyama napsal ve Wall Street Journal esej „Rok nebezpečného žití“ : „Je dobrý důvod se domnívat… že kritický zdroj současného radikálního islamismu neleží na Středním východě, ale v Evropě. Navíc Bouyeri a londýnští bomboví atentátníci, pumoví atentátníci z jedenáctého března v Madridu i vůdci útoků z jedenáctého září, jako Muhammad Atta, se radikalizovali v Evropě.“

Za radikalismem těchto Arabů je selhání snahy o jejich asimilaci. V jejich pasech můžeme číst Brit, Holanďan, Francouz, Němec, Španěl… jejich srdce ale mluví o jiné příslušnosti „Problém identity je obzvláště palčivý mezi muslimskou mládeží,“ poznamenává Fukuyama.

„Vyrostli mimo tradiční kulturu jejich rodičů, ale na rozdíl od většiny nově příchozích do USA, se jen málo z nich cítí plně přijímáno většinovou společností, která je obklopuje.“

Jak Evropa naloží s militantní vírou, k níž konvertují miliony lidí, kteří káží, že naplňování boží vůle spočívá v trestání smrtí těch, kteří víru urážejí, jako van Gogh a Rushdie.

V březnu 2006, Fukuyama, přesvědčený multikulturalista a kritik mé knihy „Smrt Západu“ a knihy Tonyho Blankleyho „Poslední šance Západu“ ohledně vzrůstající hrozby radikálního islamistu připustil, že Evropa nás nyní měla poslechnout : „ Hlubší pochopení selhání Evropy při integraci muslimských imigrantů….skutečně není v módních multikulturních myšlenkách, prosazovaných levicí, ale právě v Buchananově vnímání identity založené na krvi a zemi.

Alarmující předpovědi v těchto knihách by měly být brány mnohem více vážněji v Evropě posledních měsíců, jak vyplývá z islamistického násilí….“

Starý multikulturalismus je nyní v Holandsku vnímán jako neúspěch a v Británii je vážně diskutován. Značný odpor se vůči němu šíří mezi běžnými evropskými občany, kteří v Holandsku a Francii hlasovali proti nové evropské ústavě přinejmenším z části také proto, že ji považovali za vstřícnou k tureckému členství v EU.

Za Fukuyamovou skleslostí stojí fyzické a násilné reakce napříč celou Evropou a Středním východem ohledně rouhačských karikatur proroka, publikovaných v dánských novinách a poté přetištěných v mnoha hlavních novinách v Evropě na jejich titulních stránkách. Po celé týdny, kdy válka karikatur zuřila, prohlubovala se propast mezi muslimy a Evropany.

„Spor o karikatury“ píše Fukuyama, „zatímco začal jako chvályhodná touha Evropanů prosazovat základní liberální hodnoty, může znamenat překročení Rubikonu, který může být jen těžko překročen zpět.“ Ale pokud Západ věří, že urážení a provokace milionů muslimů zesměšňováním nejvíce uctívané postavy jejich víry je prosazováním „základních liberálních hodnot“, pak by se měla Evropa nejlépe připravit na střet civilizací. Protože ten přichází…

Z knihy State of Emergency přeložil Marek Skřipský

www.euportal.cz