Francie: Imigranti požadují zřízení svých úřadů a institucí
Autor: -bj- | Publikováno: 16.03.2010 | Rubrika: Aktuality
Ilustrace
To, že začleňování asimilace imigrantů do západní společnosti se nekoná, je již nejen zřejmá ale stále více i legitimní věc. Legitimní je tak i to, že imigranté inklinují v multikulturní společnosti prosazování svých minoritních zájmů než zájmů společnosti jako celku, zvláště pak, když se s mnoha aspekty západní společnosti neztotožňují.

To, že začleňování asimilace imigrantů do západní společnosti se nekoná, je již nejen zřejmá ale stále více i legitimní věc. Legitimní je tak i to, že imigranté inklinují v multikulturní společnosti prosazování svých minoritních zájmů než zájmů společnosti jako celku, zvláště pak, když se s mnoha aspekty západní společnosti neztotožňují.

Minulý týden Reprezentační rada Černošských asociací ve Francii představila vládě svoji zprávu ohledně rasizmu a ghettoizace v zemi. Mezi 50 různými návrhy v ní požaduje mimo jiné zřízení takových úřadů a institucí, jako ministerstvo multikultury, Národní multikulturní výbor, Institut černošského světa a dále zlegalizozování ilegálů, kteří si již našli zaměstnání či rozvoj výuky arabštiny.

zdroj