Kultura post-pravdy
Autor: Misha Julišová | Publikováno: 26.04.2019 | Rubrika: Analýzy
Ilustrace
Postmodernismus staví na náhledu, že žádné objektivní standardy neexistují. Nic jako "správné" versus "špatné" není! Jsou jen úhly pohledu - rozdíly jsou pouze v perspektivě pohledu. Což je projevem absolutní formy morálního relativismu. Ovšem celé to má velký háček! Postmodernisté sice tvrdí, že neexistuje jediný správný úhel pohledu, otázka, co je správné a nesprávné je mylná - všechno údajně má stejnou platnost. OVŠEM, některá stanoviska jsou v praxi „rovnocennější než ostatní!"

Postmodernismus staví na náhledu, že žádné objektivní standardy neexistují. Nic jako "správné" versus "špatné" není! Jsou jen úhly pohledu - rozdíly jsou pouze v perspektivě pohledu. Což je projevem absolutní formy morálního relativismu.
 
Ovšem celé to má velký háček! Postmodernisté sice tvrdí, že neexistuje jediný správný úhel pohledu, otázka, co je správné a nesprávné je mylná - všechno údajně má stejnou platnost. OVŠEM, některá stanoviska jsou v praxi „rovnocennější než ostatní!"
 
Hodnoty se v praxi objevují v „diskurzech“, které se odehrávají v různých sociálních skupinách nebo komunitách. A některé skupiny mají větší moc nebo „hegemonii“, proto mohou své názory uvalit na jiné relativně neschopné skupiny. Postmodernisté tedy nutí slabší sociální skupiny zaujmout stanoviska silnější skupiny s tím, že silnější skupiny "pomohou" slabším skupinám NAPRAVIT jejich údajnou vnitřní nespravedlnost situace. Znamená to tedy, že silnější sociální skupina má něco jak patent na rozum a je zcela oprávněna z tohoto svého titulu slabší skupinu převálcovat. A kdo je silnější sociální skupina určují postmodernisté.
 
Zatímco tradiční pohled na lidská práva by měl argumentovat tím, že všechny lidské bytosti mají stejná práva, postmodernistická pozice je taková, že větší práva jsou navýšena na relativně neochvějné osoby, a proto by měl být kladen větší důraz na obranu jejich hodnot!
 
Odtud pramení koncept skupinových práv: práva žen, práva homosexuálů, transgender práva, černá práva, muslimská práva, a tak dále. Je to jeden z největších úspěchů postmodernistické agendy, že bez jakékoli morální diskurze je možné odmítnout téměř jakoukoli morální pozici, která byla vyložena jako nerespektující některá z těchto skupinových práv.
 
Není divu, že tento přístup vede velmi rychle k nekonzistenci a dokonce i nesoudržnosti. Ve firemním prostředí je například často argumentováno tím, že je nezbytná politika „rozmanitosti“, aby se zajistilo, že budou vybráni nejlepší lidé, což znamená dostatečný počet z relativně neschopných skupin. Postmodernisté argumentují tím, že členové různých skupin přinášejí "ke stolu" různé talenty a perspektivy díky jejich příslušnosti k těmto různým skupinám, takže existuje základní nerovnost mezi skupinami, které vyžadují uznání. V tomto jejich diskurzu je tedy přijatelné říkat, že ženy jsou ve vedení přínosnější a měly by být tedy zvýhodňovány. Pokud by však někdo požadoval, aby byli muži zvýhodněny pro jejich specifické vlastnosti, byl by okamžitě nařčen ze sexismu a z mysoginie.
 
Toto vede ke vzniku nového iracionalismu, ve kterém mohou být skutečnosti a důkazy odloženy stranou ve prospěch politiky identity, jež má přednostní nárok a je preferovaná ve sporech mezi konkurenčními morálními perspektivami. Postmodernisté si zajistili, aby toto stanovisko bylo vyučováno ve vzdělávacích institucích, často dokonce s vyloučením rodičovských práv k uplatnění alternativního hlediska.
 
Síla postmodernismu pochází z vynucující autority, která je podpořena neustálou indoktrinací, účinně se postmodernistům podařilo marginalizovat nesouhlasné názory a přísně omezit morální debatu ve veřejném prostoru. Tato nová ortodoxie vyvolává božskou autoritu k vytvoření nového kultu "pravdy" na základě souladu s jejich prosazovanými principy, a tyto jsou považovány za imunní vůči vyvrácení jakýmikoliv faktickými či rozumovými důkazy.
 
Ti, kteří předkládají důkazy, které odporují jejich tvrzení, jsou rutinně hanobeni a marginalizováni.
 
Postmodernisté se tedy dostali do plného kruhu a vytvořili znovu situaci, jež už kdysi osvícenci napravovali. . Postmodernismus spadl do extrémních forem. Neexistují žádné morální normy, existuje pouze nihilismus. Kultura post-pravdy.
 
Nekonzistence a nesoudržnost postmodernistické perspektivy je naštěstí stále více zpochybňována novou generací myslitelů z celého politického spektra. Kritici postmodernismu tvrdí, že pokud je společnost rozbitá tak, jako v současné době ta naše, vrátí se zpět do posledního bodu, ve kterém účinně fungovala. Doufejme, že mají pravdu ;)
 
Více v tomto výborném textu: Has the Postmodern Revolution Come Full Circle?
 

Doporučujeme tyto základni knihy o islámu, neomarxismu a migraci z Afriky:

 
K tématu doporučujeme:

Eurabia - Mýtus nebo realita budoucnosti?

Propagandistický mýtus úspěšného zapojení uprchlíku do práce a důvod, proč nechtějí na Západě stejné mzdy v celé EU

 
 

Podpořte nás v boji za svobodu a proti cenzuře, kterou se postupně snaží na internetu budovat velká media napojena na vládnoucí elity!!

Jsme vděční za příspěvky v jakékoliv výší a i jen občas. Slibujeme, že prostředky využijeme plně v boji za Vaši a naši svobodu a informace, které se EU, multikulturní a proislámské elity snaží potlačovat a tajit! 
 
Předem moc děkujeme. Společně zvítězíme a ubráníme se!
 
Číslo účtu: 2700168305 / 2010, Fio banka a.s., Variabilní symbol: 003
Ze zahraničí: IBAN: CZ2320100000002700168305, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX