Alláh zuří: Na Západě roste počet muslimských odpadlíků k ateismu!
Autor: -bj- | Publikováno: 18.08.2017 | Rubrika: Aktuality
Ilustrace
Podle závěrů Konference Rady ex-muslimů Anglie konané v 22. a ž 24. července v Londýně vzrůstá v západní Evropě počet ateistů z řad muslimů. Význačná míra opouštění islámu ve prospěch ateizmu je příznačná pro Francii, Velkou Británii a další evropské země, a to ještě značný počet muslimů skrývá své skutečné postoje, nakolik jim hrozí za odpadlictví nebezpečí a v konečném důsledku trest smrti. Jedním z hlavních bodů konference bylo rovněž promítání filmu „Muslimští nevěřící“ (viz video) norského režiséra Deeyah Khana právě o lidech opustivších islám.

Podle závěrů Konference Rady bývalých muslimů Anglie konané v 22. a ž 24. července v Londýně vzrůstá v západní Evropě počet ateistů z řad muslimů. Význačná míra opouštění islámu ve prospěch ateizmu je příznačná pro Francii, Velkou Británii a další evropské země, a to ještě značný počet muslimů skrývá své skutečné postoje, nakolik jim hrozí za odpadlictví nebezpečí a v konečném důsledku trest smrti. Jedním z hlavních bodů konference bylo rovněž promítání filmu „Muslimští nevěřící“ (viz video) norského režiséra Deeyah Khana právě o lidech opustivších islám.
 
I když u mnoha muslimů v Evropě je hnacím motorem rivalita vůči západnímu světu a proselytická horlivost, takže dodržují a hlavně dávají na odiv muslimská pravidla a atributy paradoxně více než ve svých domovských zemích, setrvale udržitelnou podstatou víry je však vztahové prožívání dobroty a náklonnosti s Bohem v dobrém svědomí, což není poznání vlastní jiným náboženstvím tak, jako je zejm. zjevené a žité v křesťanství. Pokud totiž musíme své náboženství a víru nějak z vlastních sil „vyrábět“ či jsme hnáni drillem, a nenacházíme je samy od sebe jako přízeň a dar, pak de facto popíráme jejich abrahámovskost a nebeskou božskost a potvrzujeme jejich zemsky lidskou podstatu. A nejsou-li pak spojeny s takovým náboženstvím alespoň dobré lidské vztahy, deprivace a zhrzení se dostaví spíš dřív než později, a rezultuje v onen obvykle hedonistický ateizmus.
 
Ze sebraných a zdokumentovaných poznatků a informací je tak nasnadě, že pokud by imigrace neprobíhala masově, ale pozvolna, měli by přistěhovalci daleko větší šanci být ovlivněni evropskou kulturou a myšlením – tj. šanci na politiky kýženou integraci – než když přicházejí do „svých“ segregovaných ghett, která jsou prakticky Novým Pákistánem, Novým Alžírskem, Novou Anatolií apod.
 
Účinná a úspěšná integrace tedy není možná bez utlumení přílivu imigrantů, což je v přímém protikladu k naordinovávaným kvótám Evrvropskou unií. Už teď je vidět, jak kardinální chybou bylo otevření hranic a přijetí imigrantů po masách, které prakticky neumožňuje jejich integraci. Další pokračování v tomto trendu ať už ze strany EU nebo jejích neziskovek by bylo brutální nezodpovědností.
 

K tématu doporučujeme:

Eurabia - Mýtus nebo realita budoucnosti?

Dále doporučujeme:

Ježíš Kristus a islám

Sexuální mravy zakladatele islámu

Sex, drogy a islám
Jak porozumět Mohamedovi a muslimům
O islamizaci a demokracii v Egyptě

Z rakouských škol a školek přišly alarmující statistiky. Týkají se přistěhovalců a odpůrce multikulti rozpálí do běla

Obrana Vídně při obléhání Turky 1683
Sex, drogy a islám
Německo dovolí uprchlíkům dovést si své rodiny - přijdou legálně další miliony muslimů?
Německo daruje další desítky miliard korun syrským uprchlíkům!
Imigranti? Větší hrozba je spojenectví muslimských uprchlíků s romskou menšinou!
Kriminalita v zaimigrované Evropě stoupá a brutalizuje se  
 
Zdroje:
catholic.by
sib-catholic.ru
http://www.secularconference.com/
sedmitza.ru
ex-muslim.org.uk
pravoslavie.by
twitter.com
voprosik.net
youtube.com
beam-truth.livejournal.com
indexoncensorship.org
patheos.com
 
video: