EU diktatúra menšín a tyrania väčšinového hlasovania ...
Autor: Pavel Fendek | Publikováno: 05.07.2017 | Rubrika: Analýzy
Ilustrace
Bývalý Východný blok vedený ZSSR sa oficiálne riadil marx-leninskou ideológiou, vedúcu úlohu komunistickej strany v spoločnosti a diktatúru proletariátu ako najvyššiu formu demokracie mali ľudové demokracie zakotvené priamo v svojich Ústavách. Ronald Reagan na otázku aký je rozdiel medzi demokraciou a ľudovou demokraciou odpovedal bonmotom: je to taký rozdiel ako medzi kazajkou a zvieracou kazajkou. V Lisabonskej zmluve nie je ani zmienka o ideológii multikulturalizmu, hoci multikulturalizmus západné členské štáty a tým aj EÚ oficiálne presadzuje. Nepriamo obsahuje Lisabonská zmluva všetko, čo hlása ideológia multikulturalizmu, čiže permanentnú imigráciu a ľudské práva výlučne imigrantov a menšín, Európania a ich väčšiny ľudské práva nemajú.

Lisabonská zmluva zrušila právo veta pre jednotlivé členské štáty a zaviedla zdieľanú zodpovednosť. V praxi to znamená, že návrh, ktorý vyhovuje starým členským štátom EÚ, nech je akokoľvek choromyseľný, bude schválený, pretože tieto štáty v hlasovacom procese vždy vytvoria potrebnú väčšinu. Príkladom za všetky je šialená imigračná politika EÚ a jej rovnako šialené kvóty na imigrantov. Zdieľaná zodpovednosť znamená, že keby boli všetky nové členské štáty EÚ proti návrhu, musia ho prijať aj keď je v totálnom protiklade s ich národnými a štátnymi záujmami. To nie je demokracia, ale tyrania väčšinového hlasovania, niečo veľmi podobné diskusii dvoch vlkov a jedného jahňaťa, čo bude na večeru. Návrh vlkov bude samozrejme schválený dvojtretinovou väčšinou. Jahňaťu potom neostáva nič iné ako sa nechať buď dobrovoľne zožrať, alebo rýchlo utiecť. Skutočná demokracia je to, keď dvaja vlci a ťažko ozbrojené jahňa diskutujú, čo si dajú na večeru. Demokraticky sa dohodnú na tom, že vlci si pôjdu niečo uloviť do lesa a jahňa sa pôjde pásť na šťavnatej lúke.

Bývalý Východný blok vedený ZSSR sa oficiálne riadil marx-leninskou ideológiou, vedúcu úlohu komunistickej strany v spoločnosti a diktatúru proletariátu ako najvyššiu formu demokracie mali ľudové demokracie zakotvené priamo v svojich Ústavách. Ronald Reagan na otázku aký je rozdiel medzi  demokraciou a ľudovou demokraciou odpovedal bonmotom: je to taký rozdiel ako medzi kazajkou a zvieracou kazajkou. V Lisabonskej zmluve nie je ani zmienka o ideológii multikulturalizmu, hoci multikulturalizmus západné členské štáty a tým aj EÚ oficiálne presadzuje. Nepriamo obsahuje Lisabonská zmluva všetko, čo hlása ideológia multikulturalizmu, čiže permanentnú imigráciu a ľudské práva výlučne imigrantov a menšín, Európania a ich väčšiny ľudské práva nemajú. V princípe ide v  EÚ o nastoľovanie diktatúry menšín a totalitného politického režimu finančnou oligarchiou. Pokiaľ však zavrhneme túto neomarxistickú ideológiu ako celok, stane sa aj Lisabonská zmluva ako celok sporná, vznikne možnosť prehodnotiť jej platnosť, dokonca ju rovno zneplatniť z ideologických dôvodov. Zdieľanú zodpovednosť za podmienok tyranie väčšinového hlasovania, ktoré je popretie demokracie a zvieracia kazajka, môžeme odmietnuť práve z ideologických dôvodov a riadiť sa osvedčeným: kto si čo navaril, nech si aj zje.

Stručne povedané, v jednotlivých štátoch EÚ je nastoľovaná diktatúra a tyrania menšín z ideologických dôvodov a na úrovni EÚ je nastolená tyrania väčšinového hlasovania, ktorej cieľom je diktatúru menšín presadiť v celej EÚ. Naopak, z ideologických dôvodov a rasovej nenávisti je v Juhoafrickej republike demokraticky nastolená diktatúra a tyrania černošskej väčšiny k belošskej menšine. Z ideologických dôvodov EÚ tam túto tyraniu akceptuje.

Demokracia a ľudské práva sú tak v EÚ len kamufláž novej formy zvieracej kazajky, ktorú chcú národom Európy nasadiť práve tí, ktorí za tieto „európske hodnoty“ najviac bojujú a skloňujú ich pri každej možnej aj nemožnej príležitosti. Za týchto podmienok je každý politik z štátov bývalého Východného bloku snažiaci sa dostať svoj štát do „jadra európskej integrácie“ minimálne nebezpečný blázon ohrozujúci svoj ľud.

Pavel Fendek - Inštitút národnej politiky, Slovenská republika

K tématu doporučujeme:

Eurabia - Mýtus nebo realita budoucnosti?

Dále doporučujeme:

V Hamburku znásilňovali „jižané“ – zřejmě budoucí Němci

„Brusel se staví na stranu teroristů!“: Orbán
21-letá tak tak unikla znásilnění „pachatelem tmavé pleti“
Rodiče a učitelské odbory pranýřují selhávající integraci imigrantů na školách

Ježíš Kristus a islám

Sexuální mravy zakladatele islámu

Sex, drogy a islám
Jak porozumět Mohamedovi a muslimům
O islamizaci a demokracii v Egyptě

Z rakouských škol a školek přišly alarmující statistiky. Týkají se přistěhovalců a odpůrce multikulti rozpálí do běla

Obrana Vídně při obléhání Turky 1683
Sex, drogy a islám