Jak čelit mafií Sorosových neziskovek ? Máme návod!
Autor: Pavel Fendek | Publikováno: 26.06.2017 | Rubrika: Analýzy
Ilustrace
Okrem podpory permanentnej imigrácie príslušníkov neeurópskych rás a kultúr do Európy je súčasťou ideológie neomarxistov aj cielená deštrukcia rodiny, európskych národov, vzdelania a tradičných hodnôt západnej civilizácie. Cieľ tejto ideológie, ktorá začala úspešne rozvracať Západ nástupom Novej ľavice v roku 1968, bol nastoliť diktatúru proletariátu a beztriednu spoločnosť na Západe postupne, kultúrnou revolúciou namiesto proletariátom Západu odmietanej násilnej revolúcie klasických marxistov.

Okrem podpory permanentnej imigrácie príslušníkov neeurópskych rás a kultúr do Európy je súčasťou ideológie neomarxistov aj cielená deštrukcia rodiny, európskych národov, vzdelania a tradičných hodnôt západnej civilizácie. Cieľ tejto ideológie, ktorá začala úspešne rozvracať Západ nástupom Novej ľavice v roku 1968, bol nastoliť diktatúru proletariátu a beztriednu spoločnosť na Západe postupne, kultúrnou revolúciou namiesto proletariátom Západu odmietanej násilnej revolúcie klasických marxistov.

Východný blok vedený ZSSR skolaboval v roku 1989 morálne aj ekonomicky. Neomarxisti z milosti finančnej oligarchie to prežili, pokračujú v kultúrnej revolúcii, avšak namiesto nastolenia diktatúry proletariátu a  beztriednej spoločnosti pomáhajú finančnej oligarchii nastoliť diktatúru a totalitný politický režim v jej réžii z dôvodov ekonomických a mocenských. To je jediný dôvod prečo Soros a  jeho mimovládky podporujú neomarxistickú agendu.

Je tragikomické keď Sorosovci bojujú za ľudské práva najrôznejších menšín a ochranu pred ich útlakom a vykorisťovaním zo strany väčšín. Zatiaľ čo Sorosovci bojujú za rovnosť pohlaví pozitívnou diskrimináciou vo forme kvót na rovné zastúpenie žien v pozíciách, ktoré určili podľa neznámeho kľúča, za rovnosť v odmeňovaní žien a mužov, za rovnosť nielen príležitostí, ale aj výsledkov, za práva LGBTI a rovnosť homosexuálneho a heterosexuálneho manželstva, hoci nemajú rovnakú spoločenskú hodnotu a tým aj cenu, nožnice medzi bohatými a  chudobnými sa otvárajú stále rýchlejšie.

Nuž dobre, nech si filantrop Soros a jeho mimovládky naďalej vykonávajú svoju deštruktívnu činnosť a bojujú za ľudské práva, rovnosť, kvóty atď. ako som uviedol vyššie. Všetku ich činnosť a metódy je potom oprávnené tvrdo aplikovať aj v narovnávaní rozdielov v príjmoch obyvateľstva ako celku. Keď už bojujeme za ľudské práva a rovnosť, tak nech je to do všetkých dôsledkov a žiadajme, nech sa miliardár Soros aj finančná oligarchia, skrátka bohatí dobrovoľne vzdajú svojho majetku v prospech chudobných, aby mal každý približne rovnaký majetok aj príjem. Postupy a metódy Sorosových mimovládok sú dostatočne známe, takže by v tom nemal byť žiadny technický ani morálny problém. Buď teda bude znovu nastolená beztriedna spoločnosť v EÚ dobrovoľne, alebo pokiaľ to bohatí, nevynímajúc predstaviteľov EÚ nebudú akceptovať, a to určite nebudú, tak nech zrušia neomarxistickú agendu, vrátane šialenej imigračnej politiky a prestanú ňou obťažovať normálnych občanov EÚ. Pokiaľ sa to tak nestane, chudobní majú, tentoraz aj morálne právo zbaviť bohatých typu Sorosa a spol. majetku aj násilím, pokiaľ budú naďalej pokračovať v svojej neomarxistickou ideológiou kamuflovanej nekalej činnosti.

Pavel Fendek, Inštitút národnej politiky, Slovenská republika  

 

K tématu doporučujeme:

Eurabia - Mýtus nebo realita budoucnosti?

Dále doporučujeme:

V Hamburku znásilňovali „jižané“ – zřejmě budoucí Němci

„Brusel se staví na stranu teroristů!“: Orbán
21-letá tak tak unikla znásilnění „pachatelem tmavé pleti“
Rodiče a učitelské odbory pranýřují selhávající integraci imigrantů na školách

Ježíš Kristus a islám

Sexuální mravy zakladatele islámu

Sex, drogy a islám
Jak porozumět Mohamedovi a muslimům
O islamizaci a demokracii v Egyptě

Z rakouských škol a školek přišly alarmující statistiky. Týkají se přistěhovalců a odpůrce multikulti rozpálí do běla

Obrana Vídně při obléhání Turky 1683
Sex, drogy a islám