Zastavit imigraci do Evropy se dá rychle a jednoduše, ale vládci EU to nechtějí!
Autor: Pavel Fendek | Publikováno: 24.06.2017 | Rubrika: Analýzy
Ilustrace
Základným znakom neomarxistickej ideológie multikulturalizmu, ktorá definitívne ovládla Západ až po kolapse jeho ideologickej a ekonomickej konkurencie, marxistického spoločensko-ekonomického systému v ZSSR, je podpora permanentnej imigrácie príslušníkov neeurópskych rás a kultúr do Európy s cieľom vybudovania rasovo a kultúrne rozmanitej tolerantnej spoločnosti. Projekt Európskej únie EuroMed, nazývaný aj Barcelonský proces, je plán dovozu 80 miliónov moslimských kolonistov do Európy, ktorý sa naplno rozbehol.

Symbolom komunistickej totality bol ostnatý plot okolo západných hraníc bývalého Československa, navyše strážený vojskom pohraničnej stráže a polície. Plot bránil nelegálnej emigrácii občanov Československa na vysnívaný slobodný, demokratický a bohatý Západ, ktorý v rámci ideologického boja proti Východnému bloku túto emigráciu podporoval, preto mal svoje vlastné hranice pre utečencov otvorené.

Počet aj úspešnosť pokusov o prekonanie bariéry dostať sa na vytúžený Západ bol neveľký, aj to utečencov zväčša zadržali, niektorých zastrelili, podrobnosti sú dostatočne známe. Pokusy o nelegálne prekročenie hraníc zo strany Západu sa vyskytli tiež, ich cieľom však nebola emigrácia na Východ, ale aktivity s ňou nesúvisiace, pričom reakcie pohraničnej stráže boli rovnaké ako v prvom prípade. Kontrolu vodných hraníc na Dunaji s Rakúskom zabezpečovali patrične vyzbrojené hliadkové člny. Podobným spôsobom boli zabezpečované aj hranice prímorských socialistických štátov. Z technickej a psychologickej stránky máme k dispozícii vzor spôsobu ako minimalizovať ilegálnu imigráciu prakticky na nulu. Ďalšia stránka je ideologická, ktorá pomenúva dôvod, prečo máme morálne právo eliminovať nielen ilegálnu, ale akúkoľvek imigráciu príslušníkov neeurópskych rás a kultúr nech je spôsobená čímkoľvek. Tento dôvod je multikulturalizmus.

Základným znakom neomarxistickej ideológie multikulturalizmu, ktorá definitívne ovládla Západ až po kolapse jeho ideologickej a ekonomickej konkurencie, marxistického spoločensko-ekonomického systému v ZSSR, je podpora permanentnej imigrácie príslušníkov neeurópskych rás a kultúr do Európy s cieľom vybudovania rasovo a kultúrne rozmanitej tolerantnej spoločnosti. Projekt Európskej únie EuroMed, nazývaný aj Barcelonský proces, je plán dovozu 80 miliónov moslimských kolonistov do Európy, ktorý sa naplno rozbehol. Po troch rokoch migračnej krízy je jasné, že ide o neomarxistický konštrukt, ktorý má zmeniť charakter a zloženie európskeho obyvateľstva. Je to pokus o ďalšiu sociálnu revolúciu, ktorej cieľom je nastoliť diktatúru a totalitný politický režim, tentoraz v réžii finančnej oligarchie, čoho dôkazom sú aktivity miliardára a tzv. filantropa Sorosa a spol.

Multikulturalizmus je ideológia, ktorá pôsobila pokrokovo, vedecky a trendovo až jej ľudia na Západe uverili so všetkým, čo obnáša. Realita však odporuje ideológii. Ľudia v  Čechách si to uvedomujú, preto začínajú byť na akékoľvek multikultúrne prejavy alergickí. Jednak v súvislosti s islamským nájazdom na Európu a tiež v súvislosti s rastúcou aktivitou radikálnych intelektuálov hovoriacich o nutnosti vyhubenia bielej rasy. Pesničkár Pepa Nos povedal bez obalu: „Ide o to pochopiť sily, ktoré dnes bujnejú v celej Európe. Rozbujnela sa nám tu totiž nová obdoba nemeckého nacizmu, ktorý sa snaží vyvraždiť obyvateľov v Európe, ale za použitia demokratických pák, za použití iných fígľov. Lenže toto už ľudia prehliadli“. Spisovateľ Ben Kuras uvádza, že na University of Wisconsin sa zavádza študijný predmet „Problém belosti“, ktorý je o tom, ako sa má človek vysporiadať s tým, že je beloch a tým pádom patrí ku kolonizátorom a utlačovateľom a musí preto bielu nadradenosť vymýtiť. Profesor George Ciccariello-Maher zase oznámil, že si praje „genocídu belochov“. Kuras tak dochádza k záveru, že v súčasnosti existuje predovšetkým protibelošský rasizmus. Podľa neomarxistov je najhorší zločin obyvateľov Európy to, že sa narodili ako belosi (vina bieleho muža), ktorí za to musia pykať. Normálny Čech a Slovák vie, že títo „intelektuáli“ sú idioti.

Ideológia multikulturalizmu vychádza z učenia neomarxistov Frankfurtskej školy. Zo svojho princípu je morálne rovnako zvrhlá ako nacizmus, lebo jej základom je nenávisť k  európskej civilizácii, jej dejinám, Európanom, ich národom a bielej rase. Súčasťou jej politiky je aj cielená deštrukcia rodín, vzdelania, národov a tradičných hodnôt západnej civilizácie. To dokazuje, že imigráciu podporujú ideologicky zmanipulovaní fanatici, psychopati,  zločinci, darebáci a ich užitoční idioti oháňajúci sa navonok demokraciou. Pokiaľ chceme účinne zastaviť migračné toky a zablokovať aj ostatné neomarxistické bludy, musíme postaviť ideológiu multikulturalizmu na rovnako zvrhlú morálnu úroveň ako nacizmus, označiť ju za preukázateľne radikálne extrémistickú a začať právny proces jej zákazu v našich krajinách a celej EÚ. Genocídu belochov si totiž praje nielen profesor Maher, ale aj reprezentanti EÚ ako je komisárka Cecília Malströmová. Morálny kredit stúpencov ideológie multikulturalizmu a mimovládnych organizácií kopíruje morálny kredit samotnej ideológie.

Maďarský premiér Viktor Orbán použil, hoci len čiastočne, technickú a psychologickú stránku k zastaveniu ilegálnej migrácie, ktorú som uviedol na začiatku, a s veľkým úspechom. Bol a je za to stále kritizovaný z výšin bruselského Olympu. Nevyužil totiž ešte dôležitejšiu, ideologickú stránku práva na zastavenie imigrácie a neobvinil EÚ z plánovania a realizácie genocídy Maďarov imigračnou politikou EÚ. O páchaní národnej samovraždy na švédsky, anglický, francúzsky, nemecký, skrátka na západný spôsob kvôli nejakej ideológii nie je ani v  Lisabonskej zmluve žiadna zmienka. V čom teda spočíva neuveriteľne rýchle a jednoduché zastavenie migrácie barbarských kmeňov do Európy? Jednoducho v obvinení EÚ, že migráciu podporuje z ideologických, ekonomických, politických a mocenských záujmov finančnej oligarchie, ktorej sluhom je napr. aj pán profesor Halík. Inak sa jeho šialené, na prvý pohľad logické a morálne postoje, ktoré sú v súzvuku s pápežom Františkom, nedajú vysvetliť. Halík je nebezpečný pre naše antické a židovsko-kresťanské kultúrne dedičstvo, ku ktorému sa bez problémov hlásim, hoci som ateista. Ateista bráni cirkev pred jej zvrhlým kňazom, ktorým Halík bez diskusie je. To je paradox postmodernej a postkresťanskej éry v Európe.

Imigračná politika v rámci neomarxistickej ideológie multikulturalizmu slúži ako nástroj ničenia všetkého európskeho. Máme možnosť obviniť EÚ z páchania tohto zločinu a pomenovať činovníkov EÚ, ktorí sa v tom angažujú. V právnom systéme EÚ je diera veľkosti čiernej diery, preto zločincov môžeme súdiť a odsúdiť aj na národnej úrovni. Tieto zločiny páchajú totiž títo zločinci v mene organizácie, ktorej sme členmi. Môžeme preto obviniť jednotlivcov aj organizáciu, teda EÚ, ktorej títo zločinci velia. Pokiaľ sa nájde v našich krajinách politická strana, alebo ktokoľvek, kto sa na to čo som uviedol odváži, tak máme šancu prežiť ako slobodní ľudia aj slobodné národy Česi a Slováci.

Kto to dokáže realizovať? Okamurovci, ktorí sú síce odhodlaní, majú kvalitných ľudí ako Kobza, ale z hľadiska ideologického sú amatéri? Prezident Zeman? Kto dokáže povedať otvorene, že imigračná politika EÚ eliminuje všetky výhody európskej integrácie a pokiaľ EÚ na nej bude trvať je nevyhnutné EÚ opustiť? Že je treba ignorovať všetky nariadenia a hrozby týchto psychopatov? Že je nevyhnutné aby sa nás, Východniarov báli a tým rešpektovali? A je možné aby sa nás v EÚ báli a rešpektovali? Áno, je to možné, pokiaľ dokážeme ohroziť samotnú existenciu EÚ. To sa stane vtedy, keď prvý krát povie politik z Východu Junckerovi: neakceptujeme Vaše opilecké extempore a žvásty. U nás ste nežiaduca osoba a za zločin proti ľudskosti stíhaný zločinec. Voľby v Čechách sa blížia, preto môžem odporučiť českému ľudu len to, aby volil rozumom, nie srdcom a emóciami.

Pavel Fendek, Inštitút národnej politiky, Slovenská republika

 

K tématu doporučujeme:

Eurabia - Mýtus nebo realita budoucnosti?

Dále doporučujeme:

V Hamburku znásilňovali „jižané“ – zřejmě budoucí Němci

„Brusel se staví na stranu teroristů!“: Orbán
21-letá tak tak unikla znásilnění „pachatelem tmavé pleti“
Rodiče a učitelské odbory pranýřují selhávající integraci imigrantů na školách

Ježíš Kristus a islám

Sexuální mravy zakladatele islámu

Sex, drogy a islám
Jak porozumět Mohamedovi a muslimům
O islamizaci a demokracii v Egyptě

Z rakouských škol a školek přišly alarmující statistiky. Týkají se přistěhovalců a odpůrce multikulti rozpálí do běla

Obrana Vídně při obléhání Turky 1683
Sex, drogy a islám