V Európe je príliš veľa bielych ľudí - Genocída Európanov je cieľ multikulturalizmu
Autor: Pavel Fendek | Publikováno: 15.05.2017 | Rubrika: Analýzy
Ilustrace
Byť heterosexuálnym bielym mužom sa v dnešnej dobe nevypláca. Týka sa to zatiaľ hlavne západného sveta. Sociálni inžinieri stále častejšie diskriminujú bielych mužov na úkor rôznych menšín. Príkladom je vyhlásenie popredných britských právnikov, ktorí volajú po tom, aby boli v britskom súdnictve bieli muži nahradení ženami a ľuďmi z etnických menšín, je ich tam vraj „príliš veľa“, čo má za následok „nedostatok rozmanitosti“, čiže diverzity. Cecília Malströmová, komisárka EÚ, doslova perlila: „Európania sú rasisti. Už sa teším na deň, keď budú Európania v menšine. Až potom budeme slobodní a bez predsudkov“.

Byť heterosexuálnym bielym mužom sa v dnešnej dobe nevypláca. Týka sa to zatiaľ hlavne západného sveta. Sociálni inžinieri stále častejšie diskriminujú bielych mužov na úkor rôznych menšín. Príkladom je vyhlásenie popredných britských právnikov, ktorí volajú po tom, aby boli v britskom súdnictve bieli muži nahradení ženami a ľuďmi z etnických menšín, je ich tam vraj „príliš veľa“, čo má za následok „nedostatok rozmanitosti“, čiže diverzity. Cecília Malströmová, komisárka EÚ, doslova perlila: „Európania sú rasisti. Už sa teším na deň, keď budú Európania v menšine. Až potom budeme slobodní a bez predsudkov“.

Genocída Európanov je tak dokázateľne oficiálny cieľ multikulturalizmu, rasistickej neomarxistickej ideológie, ktorá ovládla kultúrny aj politický mainstream Západu najmä EÚ. Neomarxistická ideológia multikulturalizmu prevzala marxistický koncept utláčania, tí zlí však už nie sú v súčasnosti kapitalisti, ktorí v minulosti utláčali proletariát, ale bieli Európania a ich väčšiny, ktorí utláčajú menšiny a imigrantov nebielych rás a kultúr. Neomarxisti sú tak marxisti, ktorí v konečnom dôsledku úplne zradili marxizmus, dali sa do služieb kapitalistov a neeurópskych kolonistov (dobyvateľov), politicky korektne nazývaných imigranti. Proces premeny EÚ na anticivilizáciu k civilizácii európskej dokumentujem práve na prípade britských právnikov. Pozitívnou diskrimináciou menšín a imigrantov, ktorých podiel na celkovej populácie permanentne rastie, sa európska spoločnosť postupne stáva stále viac „rasovo a menšinovo rozmanitou“. V Európe však bude žiť príliš veľa bielych ľudí dovtedy, kým sa naplní vlhká túžba Cecílie Malströmovej a Európania sa stanú vo vlastných krajinách menšinou. Nesúhlas, či dokonca odpor Európanov proti takejto perspektíve nazývajú prívrženci tejto ideológie rasizmom, xenofóbiou, islamofóbiou, homofóbiou, diskrimináciou, skrátka extrémizmom páchaným Európanmi na menšinách a imigrantoch.

Projekt EuroMed je plán Bruselu prisťahovanť až 80 miliónov moslimov do Európy, čo je akt anulujúci všetky výhody z európskej integrácie. Postoje Bruselu k invázii ilegálnych neeurópskych imigrantov potvrdzujú, že v rámci ideológie multikulturalizmu EÚ nemá v úmysle príliv imigrantov zastaviť, ale v rámci projektu chce nimi „obohatiť“ aj členské štáty EÚ, ktoré o takéto obohatenie vôbec nestoja. Každá ideológia je nebezpečná, pretože sa v nej vyžívajú fanatici a zneužívajú ju gauneri, pričom je ťažké zistiť kto do ktorej kategórie patrí.

Z tabuľky vyššie je zrejmé, že okolo roku 1950 došlo k bodu zlomu v populačných trendoch v krajinách tzv. Tretieho sveta. Vysvetlenie? V rámci boja dvoch svetových sústav, Slobodného sveta a tábora mieru a socializmu sa začalo páchať dobro, ktoré v negatívnom zmysle stelesňuje ľudomil a lekár Albert Schweitzer a jeho misia v Lambarene. Pravek a stredovek dostal prostriedky vyspelej civilizácie, ale kultúrne zostal v praveku a stredoveku. Štáty ako Jemen znásobili od roku 1950 mnoho krát svoju populáciu, takže už súčasnú populáciu nie sú schopné nielen uživiť, ale aj napojiť pitnou vodou. Každý priemerný človek v Čechách, či na Slovensku vidí, že situácia bude už za pár rokov neudržateľná. To je však nad rámec chápania priemerného Európana Západu, žiarivým príkladom sú Švédi a Nemci, ostaní sa tiež v ich hlúposti a úrovni vymytia mozgov nedajú zahanbiť.

Či už USA a Západ vyvoláva chaos v moslimských krajinách zámerne, lebo tým niečo sledujú, či z  hlúposti, je nepodstatné. Demografia nepopustí a počet kolabujúcich štátov bude stále rýchlejšie narastať. Nastanú konflikty o zdroje a do Európy sa začnú valiť stovky miliónov ľudí. Človek je tiež len živočích a premnoženie každého živočíšneho druhu bol vždy sprevádzaný migráciou, prípadne demografickým kolapsom, niekedy až vyhynutím.

Priemerný Európan na Západe zažil blahobyt o akom sa nám, ľuďom z bývalého Východného bloku ani nesnívalo a nikdy ho už ani nedosiahneme. Preto sa k nám Západniari správajú povýšenecky a nerozumejú, alebo nechcú rozumieť, že my si ekonomické a kultúrne obohatenie imigrantmi z Tretieho sveta ekonomicky, kultúrne ani demograficky nemôžeme dovoliť. Nemáme na to prostriedky a ani nervy prispôsobovať sa po 40. rokoch vlády komunistickej ideológie ďalšej šialenej ideológii. Pokiaľ chceme dobrovoľne vyhynúť skôr ako nastane celosvetový kolaps, tak vítajme imigrantov a vzdorujme neomarxistickej EÚ a neomarxistickým mimovládnym organizáciám krčmovými rečami. Alebo budeme voliť aj extrémistické strany pokiaľ sa chceme zbaviť multikultúrnych gaunerov a ich šialenej ideológie, či už extrémistické naozaj sú, alebo ich tak len označuje multikultúrny mainstream. Týmto fanatikom a gaunerom musíme dať jednoznačne najavo, že ich čaká buď zvieracia kazajka, alebo šibenica rovnako, ako to bolo v prípade ich nacistických predchodcov. Nový francúzsky prezident Macron spolu s Angelou Merkel a Schultzom stelesňujú multikultúrny variant nacizmu, Štvrtú ríšu nazývanú EÚ.

Za normálnych okolností je povinnosťou každého kresťana a slušného človeka pomôcť človeku v núdzi. Milosrdný Samaritán tak urobil, priviedol úbožiaka do hostinca, zaplatil za neho vopred útratu, ale do svojho domu ho nenasťahoval. Každý, kto sa násilím dobýva do domu, ktorý mu nepatrí, musí byť potrestaný, nech to robí z  akýchkoľvek dôvodov. V knihe Tomáša Hrubého: V soumraku lidstva, sa autor zaoberá ako reagovať na agresiu, aby to bolo v súlade s vyšším princípom mravným. Dochádza k záveru, že pokiaľ ide o prežitie, nie je nemorálne použiť proti krutému agresorovi ešte väčšiu krutosť. Už vtedy, začiatkom 20. storočia predvídal, že Európania budú mať s tým problém. Nepoučili ich zverstvá nacizmu ani islamu ani to, že rozdiel medzi rasami je determinovaný genetikou rovnako, ako trebárs u plemien psov.

Pavel Fendek, Inštitút národnej politiky, Slovenská republika  

 

Dále doporučujeme:

Z rakouských škol a školek přišly alarmující statistiky. Týkají se přistěhovalců a odpůrce multikulti rozpálí do běla

Eurabia - Mýtus nebo realita budoucnosti?

Obrana Vídně při obléhání Turky 1683
Sex, drogy a islám
Sexuální mravy zakladatele islámu
Stručný životopis zakladatele islámu
Ježíš Kristus & islám, druhé rozšířené vydání
Arménský holocaust
Jak porozumět Mohamedovi a muslimům
Příručka pro komunikaci s muslimy
Německo dovolí uprchlíkům dovést si své rodiny - přijdou legálně další miliony muslimů?
Německo daruje další desítky miliard korun syrským uprchlíkům!
Imigranti? Větší hrozba je spojenectví muslimských uprchlíků s romskou menšinou!
Kriminalita v zaimigrované Evropě stoupá a brutalizuje se