NEPÁCHEJME SEBEVRAŹDU ! Evropa je jako pštros, který strká hlavu do písku, aby unikl nebezpečí
Autor: Martin Janeček | Publikováno: 12.02.2017 | Rubrika: Analýzy
Ilustrace
Shodou okolností čtu nyní knihu ,,Proč bojujeme. Manifest evropského odporu“ (nakl. Délský potápěč, Praha, 2016). Je přeložena z francouzského originálu Pourquoi nous combattons. Manifeste de la résistence europěenne, který vyšel v roce 2001. Její autor Guillaume Faye je pokládán za jednoho z vůdčích osobností francouzské ,,Nové pravice.“ V letech 1970-1986 byl členem hnutí Groupement de recherche et d´études pour la civilisation européenne, GRECE (Sdružení pro výzkum a studium evropské civilizace).

Od 4. ledna 2017 jsem zase v naší stověžaté matičce Praze. Před tím jsem byl dva měsíce ve Francii, kde se mi narodila zase jedna vnučka.

Okolo Vánoc jsem v Paříži zahlédl v jednom kiosku s novinami první stránku časopisu Charlie Hebdo. Časopisu, který se stal smutně proslulým, když do jeho redakce 7. ledna 2015 vtrhli muslimští teroristé a zavraždili tam devět jeho pracovníků. Časopis ale vychází dál. Na zmíněné první stránce jsem viděl kresbu s nápisem, který se stydím uvádět a překládat. Byly tam nakreslené dvě otevřené krabice a z nich vystupovaly hlavy jednak Donalda Trumpa, jednak Vladimíra Putina. Nápis byl: ,,Deux cadeaux de merde, dont nous voudrons nous débarasser!“ (Dva posrané dárky, kterých se budeme chtít zbavit!)

Jak si máme vysvětlit, že časopis, jehož členové byli zavražděni islamisty, může psát něco takového? Oba zmínění státníci se přeci jeví dnes jako ti, jejichž akce, nebo plánované akce, představují tu správnou odpověď islámské rozpínavosti.

Často jsem se snažil analyzovat motivace těch, kteří spolupracují se současnými muslimskými dobyvateli Evropy. Zmiňuji podnikatele, potřebující lacinou pracovní sílu a co nejvíc spotřebitelů. Zmiňuji levicové politiky, kteří, když vidí, že evropští pracující už dávno nejsou zvědaví na jejich teorie třídního boje, se snaží vyšplhat k moci jako zástupci přistěhovalců. Bohužel jsem nucen zmiňovat i mnohé představitele křesťanských církví, naivně doufající, že v reakci na stále větší počet muslimů zde v Evropě, mnoho Evropanů se začne vracet ke svým křesťanským kořenům.

Členové redakce Charlie Hebdo ale nepatří snad do žádné z těchto kategorií. Jejich absurdní chování lze vysvětlit jenom jako skutečně patologickou nenávist k národním a náboženským totožnostem. Vzhledem k tomu, že oni nejsou schopni s nikým a s ničím se ztotožnit, tak nemohou snést, aby někdo nějakou identitu měl.

 

Shodou okolností čtu nyní knihu ,,Proč bojujeme. Manifest evropského odporu“ (nakl. Délský potápěč, Praha, 2016). Je přeložena z francouzského originálu Pourquoi nous combattons. Manifeste de la résistence europěenne, který vyšel v roce 2001. Její autor Guillaume Faye je pokládán za jednoho z vůdčích osobností francouzské ,,Nové pravice.“ V letech 1970-1986 byl členem hnutí Groupement de recherche et d´études pour la civilisation européenne, GRECE (Sdružení pro výzkum a studium evropské civilizace).

Aniž bych souhlasil se vším, co autor zmíněné knížky říká, vřele doporučuji všem si jí opatřit a přečíst. Jeví se mi jako velmi dobře promyšlený rozbor všech příčin současného úpadku, zaslepenosti a sebevražedných tendencí. Autor si je dobře vědom vazeb mezi genetickými a kulturními faktory, což je ovšem zastánci současné politické korektnosti kvalifikováno jako rasismus.

Autor zásadně odmítá tuto politickou korektnost, konformismus a autodestruktivní tendence.

 

O islámu, na příklad, říká: ,,Dnes je toto učení pro Evropu a mnohé další národy nejhorším nebezpečím. Stalo se hlavním nepřítelem, se kterým je třeba bojovat všemi prostředky a odrazit ho.“ (str. 243) Nebo:,, Hlavní úkol dnes zní: postavit se společnému nepříteli, islámu. Víc než sám komunismus, islám je přímo vzorem totalitarismu. Katolická hierarchie bohužel jedná ve svém styku s islámem sebevražedně. Chtěla by s ním spolupracovat.“ (str.192)

Nebo: ,,Absence etnického uvědomění je kolektivní nemoc doby. Patologicky slučuje zapomnění předků a zdráhání se mít potomstvo (….) A přece právě národní uvědomění vtiskne pečeť nastávajícímu století. Židé, Číňané, Indové to dávno pochopili. Jen Evropané na seznamu ještě chybí.“ (str.177)

Nebo: ,,Dnešní Evropa je -v rozdílné míře- vystavena nejhoršímu ohrožení ve své historii. Je to ohrožení, které by mohlo vymazat její kulturu- ne bezpodmínečně krvavou cestou. A přece, Evropa je ve válce, aniž to ví. Tuší to, ale vzpírá se této skutečnosti jako pštros, který strká hlavu do písku, aby unikl nebezpečí.“ (str. 21) Tato slova autor napsal řadu let před nedávnými atentáty, spáchanými muslimskými teroristy ve Francii, v Belgii, v Německu.

Říká též: ,,Afrikanizace a islamizace Evropy je nepřijatelná. Rezistence a reconquista (znovudobytí) naší vlasti musejí být vedeny a organizovány na celoevropské, nejenom na nacionální úrovni.“ (str.183)

Když autor říká, že Evropa je v rozdílné míře vystavena ohrožení, tak samozřejmě má na mysli rozdílnou míru obsazení částí Evropy neevropskými, především muslimskými, přistěhovalci. To je dnes obzvlášť citelné ve Francii, v Belgii, v Nizozemí. Méně už v Německu. Zde v České republice žijeme zatím v závětří. Nezapomínejme ale, že muslimové mají povinnost, jasně stanovenou jejich náboženskými texty, vézt svatou válku až všechny národy světa se stanou muslimské, nebo se podřídí vládě muslimů. Představa, že až budou Berlín a Vídeň hlavními městy významných provincií muslimského chalifátu, Praha bude moci zůstávat sama sebou, je samozřejmě velmi naivní. Nelze tedy než plně souhlasit s autorovou myšlenkou, že je nutné se bránit na celoevropské úrovni.

 

Dnes, ve Francii, nejvýznamnější organizovanou silou, angažovanou proti islamizaci je Front national. Jeho vedoucí ale chtějí prostě jenom, aby Francie vystoupila z Evropské unie. Guillaume Faye říká, že v budoucnosti žádná mocnost s méně než 300 miliony obyvatel nebude moci hrát vedoucí roli. Je zastáncem Evropské federace, úzce spolupracující s Ruskem.

Zde v České republice zůstávají živé vzpomínky na 21. srpen 1968. V Polsku, které si pamatuje jak na sovětský, tak na carský útisk, lidé nadšeně vítají nyní přicházející americké vojáky.

Ve Francii je Putinovo Rusko dost oblíbené na pravici a krajní pravici. Marine Le Pen je prý nyní na seznamu osob, kterým je zakázáno vstoupit na Ukrajinu, poněvadž vyjádřila souhlas s připojením Krymu k Rusku.

Ve Francii je beze sporu tradičně mnoho nesympatií vůči Spojeným státům, jak na levici, tak na pravici politického spektra. Do určité míry to lze vysvětlit prostě jako závist kdysi první světové mocnosti vůči té dnešní nejsilnější. Pak ale mnoho lidí, ve Francii i jinde, ztotožňují Spojené státy s nadnárodním kapitálem, organizujícím globalizaci a postupné zanikání národních identit. Guillaume Faye napsal svou knihu v roce 2000, krátce po ozbrojené intervenci Severoatlantického paktu proti Srbsku. Ta mu samozřejmě neučinila Američany milejšími.

Pro lidi mé generace, komunistický útlak byl tou nejdůležitější negativní zkušeností. A komunismus se pro nás ztotožňoval se Sovětským svazem. Nezaměňujme ale SSSR se současnou Ruskou federací, Brežněva s Putinem.

Guillaume Faye říká ve své knížce: ,, Celou tragiku dnešní Evropy, příčinu krize, která ji ohrožuje, i její etnicko-demografický pokles, lze částečně vyvodit z absence sakrálního rozměru bytí. Na rozdíl od islámu, který je na pochodu a jehož hnací silou je náboženská víra, Evropané postrádají vnitřní kolektivní motivaci. Jediné, co by je ještě mohlo přimět k činu, je čistě profánní: touha maximalizovat svůj konzum. Takové snahy jsou samy o sobě zcela přirozené, avšak na to, aby daly kultuře a národu vnitřní sílu, nestačí.“(str.221) V Rusku dnes dochází k obrodě náboženství.

Guillaume Faye říká též: ,, Západní civilizace je první v dějinách, která již není založena na spirituálních principech, na transcendentních, nematerialistických hodnotách. Přitom uskutečnila, mnohem lépe a mnohem důkladněji, než Marx a dokonce Trockij kdy snili, cíl komunismu: vybudovat globální, kosmopolitickou civilizaci, založenou výhradně na materialismu a ekonomických vztazích. V tomto smyslu lze říci, že ne komunismu, ale kapitalismu západní civilizace se podařilo realizovat zásadní požadavky marxismu!“(str. 249)

Osobně si myslím, že tato myšlenka odpovídá jen částečně skutečnosti. Je snad ale dobře o ní uvažovat.

Co se týče autorova ideálu ,,Eurosibiře“, myšlenky vytvořit velkou konfederaci přebudované Evropské unie a Ruské federace, na základě rasové a kulturní příbuznosti národů, tradičně žijících mezi Atlantickým a Tichým oceánem, nemohu posoudit, do jaké míry je uskutečnitelná. Nemohu ani posoudit, do jaké míry je dědictví marxismu v Rusku smeteno. Fakt, že Komunistická strana Čech a Moravy stále systematicky hájí zájmy Ruska nás musí samozřejmě varovat. Víme také, že ruští komunisté, i když už nevládnou, mají stále poměrně silné zastoupení v ruském parlamentu a s vládou do určité míry spolupracují.

Přesto se domnívám, že současné sankce proti Rusku jsou škodlivé. A doufám, že nová, republikánská administrativa ve Spojených státech přispěje ke zlepšení vztahů mezi zeměmi Severoatlantického paktu a Ruska. Snad o něco takového usiluje i náš pan prezident Zeman.

 

Doporučujeme také:

Teror uprchlíku v Itálií - Brutální útok uprchlíka, který rozdrtil slezinu a zlomil žebra 65 leté ženě !!!

Současná multikulturní italská vláda se chová jako čeští bolševici! Zabírá silou osobní majetek na ubytování nelegálních imigrantů

Šílená strategie EU. Organizovaný dovoz ilegálních imigrantů !

Eurabia - Mýtus nebo realita budoucnosti?

Sex, drogy a islám
Jak porozumět Mohamedovi a muslimům