Alí Síná: Nemám žádné problémy s multikulturalismem. Ale islám není kultura!
Autor: Ali Sina | Publikováno: 21.07.2016 | Rubrika: Glosy
Ilustrace
Nemám žádné problémy s multikulturalismem. Ale islám není kultura. Je to kruté barbarství, doktrína nenávisti a násilí zaměřená na ovládnutí světa a zredukování nevěřících na otroky. To je, s čím mám problém.

Co si myslíte o takzvaném multikulturalismu?  

Nemám žádné problémy s multikulturalismem. Ale islám není kultura. Je to kruté barbarství, doktrína nenávisti a násilí zaměřená na ovládnutí světa a zredukování nevěřících na otroky. To je, s čím mám problém.

Doktrína, jež vidí ženy jako podřadné bytosti, která dovoluje polygamii, bití žen, předepisuje zohavení genitálií, poroučí následovníkům, aby byli krutí k ostatním, aby se s nimi nepřátelili, aby se s nimi nemísili a nestýkali, ale která říká, že je mají ovládnout a podmanit, není kulturou. To je divokost a s tím mám problém. Kultury nejsou ve střetu. Soutěží spolu. Jenom barbarství je ve střetu s kulturami a islám je nepřátelský ke všem kulturám.

A jaká je nejlepší cesta, jak pomoci muslimům opustit islám?

Existují tři cesty, z nichž jedna je dobrá, jedna je špatná a jedna je ohavná. Dobrá cesta je pomoci jim uvidět pravdu. Pravda je osvobodí. To je mnou preferovaná cesta. 

Ale mnoho muslimů se nestará o pravdu. Nechtějí slyšet. Jsou pevně odhodláni nás zabíjet. Takže druhá cesta je deportovat je. Někteří opustí islám, aby mohli zůstat, a ti, kteří odejdou, budou velmi brzy rozčarováni, když se vrátí zpět do svých rodných zemí.

A ohyzdná cesta je bojovat proti nim, stejně jako oni bojují proti nám, a zabít je před tím, než oni zabijí nás. Tato cesta se mi nelíbí, ale jsem pragmatik. Byl jsem svědkem zbabělosti íránského šáha v roce 1979, když muslimové vešli do ulic protestovat. Nebyl svatým mužem a již měl na rukou krev tisíců Íránců. Ale když viděl masy protestujících, zpanikařil. Kdyby měl koule, mohl nechat postřílet několik stovek z nich a udusit islámskou revoluci v zárodku. Mohl udělat zátah na mulláhy odpovědné za upálení stovek Íránců v kině a pověsit je veřejně na náměstích. Již to předtím udělal lidem, kteří si to nezasloužili. Ale pak se bál nechat střílet do protestujících. Bál se zpětného úderu zdivočelých muslimů. 

To povzbudilo divoké muslimy a ti ho svrhli. Výsledkem bylo, že bylo zabito přes milion Íránců. Zabitím stovky či dvou stovek muslimských protestujících mohl šáh zachránit životy milionu Íránců.

Všecko má svůj čas, a svým vyměřeným během jdou všecky věci pod sluncem:

Jest čas rození i umírání.

Jest čas sazby a čas vytrhování zasazeného.

Jest čas zabíjení a čas hojení.

Čas boření a čas stavění.

Čas pláče a čas smíchu.

Čas kvílení a čas tančení.

Čas rozmítání kamení a čas sbírání.

Čas objímání a čas vzdálenu býti objímání.

Čas nabývání a čas pozbývání.

Čas schovávání a čas vyhazování.

Čas roztrhávání a čas sešívání! Čas mlčení a čas mluvení.

Čas milování a čas nenávisti.

Čas boje a čas pokoje.“

(Kazatel 3, 1–8)

Ali Sina je pseudonym íránského exmuslima, který nyní žije v Kanadě. Narodil se a vyrostl v Íránu, studoval v Itálii a Pákistánu. Ali Sinu citoval v jednom ze svých projevů šéf nizozemských protiimigračních a euroskeptických Svobodných Geert Wilders. Založil sdružení Faith Freedom International, které je základnou pro exmuslimy. V češtině mu vyšly knihy Jak porozumět Mohamedovi a muslimům a Stručný životopis zakladatele islámu.