Multikuturalizmus je ideológiou nenávisti k západnej civilizácii a Európanom, bielu rasu a jej kultúru považuje za menejcennú voči ostatným rasám a kultúram
Autor: Pavel Fendek | Publikováno: 17.05.2016 | Rubrika: Glosy
Ilustrace
Pán prezident Kiska sa pri spomienke na ukončenie 2. svetovej vojny vyjadril: Musíme zakročiť proti webom, ktoré šíria nenávisť voči moslimom a antisemitizmus. Kto mu to poradil vedel, že v princípe je to rovnaký výrok ako: Musíme zakročiť proti webom, ktoré šíria nenávisť voči nemeckým mierumilovným národným socialistom a antisemitizmus. Viem čo sa píše na weboch. Ľudia len reagujú na objektívnu hrozbu islamizácie EÚ a majú opodstatnený strach. Moslimovia sa už ani netaja otvorene hovoriť o svojom zámere ovládnuť Európu, čo bežne prezentujú najmä moslimskí duchovní: „Vaše vlastné zákony vám nedovolia klásť nám odpor, zatiaľ čo naše zákony nám nebránia v tom, aby sme vás ovládli.“

Keď som v roku 2004 hlasoval za vstup Slovenska do EÚ ani sa mi nesnívalo, že v roku 2016 napíšem: Boj za práva menšín, za ľudské práva, proti rasizmu, diskriminácii, netolerancii, xenofóbii... zvyčajne kamufluje pod hlavičkou slobody, demokracie a humanizmu netušené príkoria, zvrátenosti, scestnosti a hanebnosti najrôznejšieho druhu, ktoré sú bezohľadne, neľútostne a cieľavedome páchané na vybranej obeti, ktorou je v EÚ väčšinová európska spoločnosť. A že bude aktuálny výrok Georgea Orwella: „Hovoriť pravdu v dobe všeobecného klamu je revolučný čin. Potrebujeme revolucionárov“.

Pán prezident Kiska sa pri spomienke na ukončenie 2. svetovej vojny vyjadril: Musíme zakročiť proti webom, ktoré šíria nenávisť voči moslimom a antisemitizmus. Kto mu to poradil vedel, že v princípe je to rovnaký výrok ako: Musíme zakročiť proti webom, ktoré šíria nenávisť voči nemeckým mierumilovným národným socialistom a  antisemitizmus. Viem čo sa píše na weboch. Ľudia len reagujú na objektívnu hrozbu islamizácie EÚ a majú opodstatnený strach. Moslimovia sa už ani netaja otvorene hovoriť o svojom zámere ovládnuť Európu, čo bežne prezentujú najmä moslimskí duchovní: „Vaše vlastné zákony vám nedovolia klásť nám odpor, zatiaľ čo naše zákony nám nebránia v tom, aby sme vás ovládli.“ Bývalý predseda britskej Rady pre rovnosť a ľudské práva Trevor Philips prehlásil, že moslimská komunita v Spojenom kráľovstve je odlišná od všetkých ostatných a krajina by preto mala akceptovať fakt, že sa nikdy neintegruje. Očakávať od moslimov, že sa zmenia, je výrazom hrubej neúcty k nim. Pokiaľ to isté tvrdí bežný Európan, či Slovák obávajúci sa islamizácie Európy a Slovenska, tak je politickou triedou EÚ a prezidentom Kiskom politicky korektne obvinený z islamofóbie, xenofóbie a nenávisti k niektorým skupinám. To je viac ako vlastizrada. Je to otvorená podpora genocídy Európanov a Slovákov, za ktorú by mal byť uložený najvyšší trest.

 

 

Také jsme psali:

Muslimové ve Švédsku záměrně infiltrují politické strany, podobně jako Sovětský svaz!

V pražské mešitě se modlí, aby Alláh nechal zvítězit islám a posílil muslimy. Veřejnosti ukazují tvář liberální a mezi sebou kážou islámský imperialismus!
Evropa bude do roku 2025 potřebovat 159 milionů imigrantů, převážně to budou muslimové
Je třeba rozvrátit národy, protože kulturní hegemonie zachovává kapitalismus
Romští muslimové – neznáma část evropských muslimů
Organizátorka demonstrace na podporu imigrantů veřejně hájí příkazy radikálního islámu
Aktivity českých muslimů v našem školství aneb jak šířit islám pod rouškou multikulturalismu a výchovy k toleranci
 

Práve naopak, multikuturalizmus je ideológiou nenávisti k západnej civilizácii a Európanom, bielu rasu a jej kultúru považuje za menejcennú voči ostatným rasám a kultúram. Európania tak majú v podmienkach multikulturalizmu rovnakú pozíciu ako Židia za nacizmu. Táto podobnosť s nacistickou ideológiou nie je náhodná: „Európania sú rasisti. Už sa teším na deň, keď budú Európania v menšine. Až potom budeme slobodní a bez predsudkov“. Autorkou tohto úchylného výroku je Cecília Malströmová, stále aktívna komisárka EÚ. Z definícií genocídy vyplýva, že táto barbarka aktívne podporuje genocídu pôvodného bieleho obyvateľstva Európy. Pani komisárka otvorene prezentuje antieurópsky a antibelošský rasistický charakter ideológie multikulturalizmu, ktorá prevzala marxistický koncept utláčania. Táto ideológia útočí na majoritnú kultúru Európanov, lebo za rasovo-kultúrny útlak imigrantov a minorít považuje požiadavku Európanov aby sa prispôsobili ich majoritnej kultúre. Za takýto útlak považuje dokonca aj požiadavku Európanov, aby oni sami mohli žiť vo svojich krajinách podľa svojich vlastných kultúrnych zvyklostí. Nesúhlas Európanov s takouto úpravou medzikultúrnych a medzirasových vzťahov nazývajú stúpenci ideológie multikulturalizmu rasizmom, diskrimináciou, xenofóbiou a extrémizmom páchaným Európanmi na imigrantoch a minoritách.

Pokrok“ rasovo-kultúrnej rozmanitosti sa potom logicky presadzuje v mene ideológie multikulturalizmu výlučne v krajinách bielych ľudí, prioritne v  Európe. Odporovať realizácii tohto plánu je rasizmus, a nakoľko sa tento plán týka výlučne bielych ľudí, je logické, že z hľadiska tejto ideológie môžu byť rasistami výlučne bieli ľudia. Projekt EuroMed je plán Bruselu prisťahovať až 80 miliónov moslimov do Európy. Postoje Bruselu k invázii ilegálnych neeurópskych migrantov potvrdzujú, že sa realizácia tohto plánu naplno rozbieha, len je kamuflovaná humanistickými heslami a moralizovaním o historickej zodpovednosti Európy za stav v jej bývalých kolóniách, a tým jej povinnosti týchto migrantov prijímať.

Islam je nekompatibilný s európskou kultúrou, čo je konštatovanie faktu a nie prejavom nenávisti, či neznalosti. Iný názor majú už len zapredanci a diletanti, preto rozhodnutie nedovoliť moslimom vytvárať ucelené komunity na Slovensku je štátnický akt chrániaci preventívne svoju krajinu a národ. Islam musíme rešpektovať v moslimských krajinách, černochov v černošských krajinách atď. Pokiaľ však títo „pútnici“ prídu do Európy, musia rešpektovať Európanov, ich kultúru, nezneužívať ich pohostinstvo a nesnažiť sa zaviesť svoje poriadky. Pokiaľ toho nie sú schopní, potom končí sloboda náboženského vyznania aj rasová znášanlivosť v Európe. Smrteľných nepriateľov je dovolené nenávidieť a snažiť sa ich poraziť za akúkoľvek cenu. Multikulturalizmus je v princípe nacizmus naruby, v ktorom Židov nahradili Európania a biela rasa. Smrteľní nepriatelia Európanov sú stúpenci multikulturalizmu, multikultúrni nacisti a všetci, ktorí sú nimi definovaní ako Európanmi rasovo-kultúrne utláčaní a vykorisťovaní (dosadiť taxatívne).

Multikultúrni „dúhoví“ nacisti sú všetci, ktorí pod falošnou vlajkou slobody, demokracie, humanity, tolerancie a ďalších vznešených ideálov podporujú moslimskú imigráciu a islamizáciu Európy. Je ich neveľká menšina, čo si uvedomujú, preto tak agresívne vystupujú proti veľkej „rasistickej, xenofóbnej, islamofóbnej, homofóbnej“ atď. väčšine, ľudu. Pokiaľ si veľká väčšina, ľud uvedomí, že práve tá malá menšina, ktorá má síce obrovské mediálne a finančné krytie a podporu z EÚ a USA, je jej konkrétny nepriateľ, tak má napoly vyhraté. Potom bude veľká väčšina, ľud vedieť rozlíšiť, ktoré politické strany a intelektuálna obec háji jeho záujmy, kto sa tak len tvári, alebo kto je rovno proti nemu. V Čechách je nepriateľom veľkej väčšiny, ľudu tzv. „pražská kavárna“, intelektuáli, politici a mediálny mainstream s ňou spriaznení. Pokiaľ sa pojem multikultúrni „dúhoví“ nacisti ujme všeobecne, namiesto slniečkárov, tak to bude nálepka, proti ktorej budú musieť bojovať. Dostanú sa do defenzívy, lebo budú musieť vysvetľovať, prečo nie sú multikultúrni nacisti a rasistickí antieuropanisti. Ideologický súboj sa potom bude vyvíjať v prospech väčšiny, ľudu. Obávam sa však, že keď sa to stane, Eurábia.cz nebude mať toľko námetov ako v súčasnosti.

 

Pavel Fendek

Inštitút národnej politiky

Bratislava

Slovenská republika