Srbové zničili symbol muslimské okupace, tak jako my jsme ničili symboly německé okupace
Autor: Lukáš Lhoťan | Publikováno: 14.05.2016 | Rubrika: Glosy
Ilustrace
Česká média obšírně referovala o otevření znovuobnovené mešity v srbské Banja Luce. Otevřená mešita se prý stala symbolem „tolerance“ a multikulturního soužití. Krásna to propaganda, ale pro mnohé Srby je mešita stejným symbolem, jako pro nás sídlo SS či Sudetoněmecké strany.

Česká média obšírně referovala o otevření znovuobnovené mešity v srbské Banja Luce. Otevřená mešita se prý stala symbolem „tolerance“ a multikulturního soužití. Krásna to propaganda, ale pro mnohé Srby je mešita stejným symbolem, jako pro nás sídlo SS či Sudetoněmecké strany.
 
Možná si opět nějaká čtenářka či novinářka řekne, že jsem netolerantní a neznám historii, jak mne nedávno poučovala na stránkách časopisu Znojemsko redaktorka Alžběta Janíčková. Tak si tedy zjistěme něco o tom, co pro mnohé Srby znamená mešita.
 
Muslimové začali na Balkán pronikat trvale od roku 1354 v rámci expanze Osmanské říše. Do té doby tam muslimové nežili. Muslimové postupně porazili balkánské národy a chovali se k nim více než barbarsky (doporučuji k tématu článek myslitele Vlastimila Podrackého zde). Muslimský teror dolehl i na Srby a mnohdy nabíral stejných rozměrů, jako nacistické řádění u nás. Tak, jako nacisté si zde u nás stavěli svá sídla a centra na důkaz své moci, tak se i pro Srby staly mešity symboly okupace a muslimské tyranie.
 
Samozřejmě, že díky staleté muslimské okupaci Balkánu došlo k tomu, že se z řad kolaborantů s muslimy vytvořila společenská vrstva, jejíž potomci jsou dnešní Bosňané. Tedy Bosňané nejsou nikdo jiný, než Srbové, Chorvaté a příslušníci jiných národů, kteří konvertovali k islámu a začali se s muslimy mísit. Kdyby i u nás Němci okupovali dostatečně dlouho, i zde by jistě vznikla také vrstva poněmčených českých kolaborantů, i s jejich svatyněmi.
 
Jestli je tedy pro nás úřadovna Sudetoněmecké strany či SS symbolem německé okupace, tak pro Srba je tím symbolem mešita. Proto je pochopitelné, že nenáviděný symbol okupantů – mešitu, se rozhodli zničit. O to tragičtější pro mnohé Srby je, že symbol okupantů je znovuvybudován a ještě k tomu prezentován jako nevinná oběť náboženské nenávisti. Je to stejné, jako kdyby se dnes u nás obnovila sídla SS či Sudetoněmecké strany a hovořilo se o tom, že jejich zničení bylo projevem nenávisti …
 
Tedy z lidského hlediska lze pochopit, že po staletí utlačovaní a terorizování jsou Srbové stále plní zloby proti symbolům okupantů a nechtějí být znovu "islamizováni", ani ve jménu multikulturalismu.
 
Jenže co chtít po dnešní politické a společenské elitě, která si upravuje historii k obrazu svému a mnohdy po vzoru Adolfa Hitlera lituje, že Karel Martel zastavil muslimské dobyvatelé u Poitiers?? Ale naše společenské a politické elity nejsou jako Karel Martel, ten bránil své lidi, zatímco naše elity brání příchozí kolonizátory.
 
Lukáš Lhoťan 

Je bývalý muslim a autor knih Islám a islamismus v České republice a Arménsky holocaust. Od roku 1998 do roku 2010 spolupracovník předsedy českých muslimů Muneeba Hasana Alrawiho, do roku 2012 člen Muslimské obce v Brně, absolvent poutě do Mekky, vzdělávacích kurzů o islámu saúdskoarabské World Assembly of Muslim Youth, absolvent studijního pobytu v USA The International Visitor Leadership Program (2010). V současné době vede nakladatelství se zaměřením na problematiku islámu.

Některé z článku Lukáše Lhoťana
V pražské mešitě se modlí, aby Alláh nechal zvítězit islám a posílil muslimy
Evropa bude do roku 2025 potřebovat 159 milionů imigrantů, převážně to budou muslimové
Je třeba rozvrátit národy, protože kulturní hegemonie zachovává kapitalismus
Romští muslimové – neznáma část evropských muslimů
Organizátorka demonstrace na podporu imigrantů veřejně hájí příkazy radikálního islámu
Aktivity českých muslimů v našem školství aneb jak šířit islám pod rouškou multikulturalismu a výchovy k toleranci
 
Karel Martel poráží muslimské dobyvatele ...