SVĚDECTVÍ SAMOTNÝCH TURKŮ O VYVRAŽĎOVÁNÍ ARMÉNU MUSLIMY
Autor: Arménská Genocida | Publikováno: 26.04.2016 | Rubrika: Aktuality
Ilustrace
Vehip Pasha, byl tureckým generálem armády v oblasti Kavkazu. Vehip Paša obdržel příkaz, aby poslal 2000 Arménů k výstavbě železnice Bagdád-Berlín. Nicméně když zjistil, že ve skutečnosti mají být poslání na smrt, příkaz nesplnil.

Vehip Pasha, byl tureckým generálem armády v oblasti Kavkazu. Vehip Paša obdržel příkaz, aby poslal 2000 Arménů k výstavbě železnice Bagdád-Berlín. Nicméně když zjistil, že ve skutečnosti mají být poslání na smrt, příkaz nesplnil.
 
"Masakr Arménů nařídilo vedení mladoturků. Zvěrstva byla prováděna systematicky a promyšleně. Bylo také zjištěno, že do masakrů Arménů byli zapojeni okresní zástupci oblastí."
"Podle mého názoru byly deportace provedeny takovým způsobem, který neodpovídají lidskosti, civilizaci a státní správě. Za masakr Arménů nesou odpovědnost úřady, které vraždění detailně naplánovaly."
 
"Když jsem navštívil arménskou vesnici Chourig, zjistil jsem, že všichni byli ve svých domech upáleni a spoutání tak, že ohořelá těla stála v pozoru."
 
Více aktuálních informací z Arménie na webu Arménská Genocida - Armenian Genocide
 
Poznámka redakce Eurabia
Když dnes sledujeme podlézáni EU, Německa a české vlády Turecku, tak se ptáme: Za jak dlouho nás čeká osud Arménů? Více informací k tématu arménské genocidy se dočtete v knize Lukáše Lhoťana: Arménský holocaust - Sto let od plánované genocidy arménského národa 1915-2015.