Poslanec za ANO jde tvrdě po islámských extremistech v českých mešitách - žádá zrušení registrace islámu!
Autor: Redakce | Publikováno: 07.03.2016 | Rubrika: Co píší jinde
Ilustrace
Poslanec Zdeněk Soukup: Dámy a pánové, vážený pane ministře, 26. listopadu jsem vás interpeloval ve věci některých výroků představitelů muslimských obcí v České republice. Připomenu některé. Muneeb Hassan Alrawi, šéf brněnských muslimů, radí členům své obce, jak mají vychovávat děti. Cituji: "Tvá povinnost je v tomto období naučit ho milovat islám. Nauč ho nenávidět kufr, kefíry." To jsou osoby, které odmítají boha. Zdokumentované jsou výroky Vladimíra Sáňky, předsedy Muslimské obce v Praze, veřejně obhajuje zabíjení izraelských civilistů Palestinci.

Interpelace poslance za ANO na ministra za KDU-ČSL kvůli islámskému extremismu v českých mešitách

Poslanec Zdeněk Soukup: Dámy a pánové, vážený pane ministře, 26. listopadu jsem vás interpeloval ve věci některých výroků představitelů muslimských obcí v České republice. Připomenu některé. Muneeb Hassan Alrawi, šéf brněnských muslimů, radí členům své obce, jak mají vychovávat děti. Cituji: "Tvá povinnost je v tomto období naučit ho milovat islám. Nauč ho nenávidět kufr, kefíry." To jsou osoby, které odmítají boha. Zdokumentované jsou výroky Vladimíra Sáňky, předsedy Muslimské obce v Praze, veřejně obhajuje zabíjení izraelských civilistů Palestinci.

Udělal jsem a předal vám tenkrát rovněž doslovný záznam výroků ředitele Muslimské unie v České republice Mohameda Abbase ve dvou televizních pořadech. Pléduje v nich za zavedení muslimského práva šaría pro české muslimy, hlavně jsou zajímavá ona ustanovení vztahující se k ženám.

Pane ministře, vy jste se tehdy odvolal na odpovědnost orgánů činných v trestním řízení. Já bych chtěl ovšem poukázat na odpovědnost vašeho ministerstva, které rozhoduje o registraci církví a takových církevních organizací. Dovolte, abych odcitoval něco z § 5 zákona o svobodě vyznání a postavení církví, z těch podmínek pro získání registrace. "Nemůže ji získat, kdo popírá nebo omezuje osobní, politická práva fyzických osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu" a tak dále. Ještě jeden citát: "Nemůže ji získat ten, kdo rozněcuje nenávist a nesnášenlivost, nebo ten, kdo podporuje násilí a nesnášenlivost." To podle mne výroky vysokých představitelů registrovaného Ústředí muslimských obcí v České republice naplnily.

Přikročilo tedy Ministerstvo kultury k zahájení řízení o odebrání registrace, jak mu to ukládá § 22 výše jmenovaného zákona?

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane poslanče, za dodržení času k otázce. Pokud nebudete spokojen s odpovědí, máte potom ještě další minutu. Slovo má pan ministr kultury Daniel Herman. Prosím, pane ministře.

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji, pane předsedající. Vážený pane poslanče, kolegyně, kolegové, především chci poděkovat prostřednictvím pana předsedajícího za váš zájem o tuto problematiku, která je aktuální a je třeba se jí velmi vážně zabývat, ale je třeba se pohybovat v mezích práva, v mezích zákona. Takže bych si teď dovolil trošinku malinký exkurz i do minulosti.

Ústředí muslimských obcí bylo Ministerstvem kultury registrováno v roce 2004. Všechny zákonné podmínky, jak formální, tak obsahové, byly splněny. Ministerstvo kultury posuzovalo také okolnosti týkající se vzniku a působení Ústředí muslimských obcí z hlediska ustanovení § 5 zákona o církvích a náboženských společnostech v tehdy platném znění. Součástí registrovaného základního dokumentu Ústředí muslimských obcí je písemné prohlášení, že jeho činnost není v rozporu s podmínkami vzniku a působení církví a náboženských společností v České republice a prohlášení, že Ústředí muslimských obcí stejně jako všichni jeho členové i právnické osoby, které budou navrženy k evidenci podle zákona o církvích a náboženských společnostech nebo k registraci podle zvláštních právních předpisů mají povinnost plně respektovat Ústavu České republiky a dodržovat právní řád České republiky. Ani další posudky, jejichž vypracování zadalo Ministerstvo kultury v roce 2014, tedy před dvěma lety, neobsahovaly žádné negativní postoje, které by mohly vést k úvahám o zrušení registrace Ústředí muslimských obcí. Zrušení registrace církve a náboženské společnosti je tím nejkrajnějším řešením v případě, kdyby registrovaná církev a náboženská společnost závažným způsobem a ve značné intenzitě či opakovaně porušovala podmínky vzniku a působení církví a náboženských společností v České republice.

A teď se dostávám k jádru vaší otázku a k odpovědi na ni. Pokud by kdokoli měl informace o závažném porušování právního řádu ze strany Ústředí muslimských obcí, je nutné, aby se obrátil na orgány činné v trestním řízení. K dnešnímu dni Ministerstvo kultury neobdrželo od orgánů činných v trestním řízení žádné podněty, na jejichž základě by bylo povinno zahájit řízení o zrušení registrace. Samozřejmě že v momentě, kdy takovýto podnět obdržíme, tak příslušné řízení okamžitě zahájíme. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Hermanovi. Pan kolega Soukup ještě doplní otázky. Prosím, máte slovo.

Poslanec Zdeněk Soukup: Otázky doplním. Pane ministře, já s vámi nemohu souhlasit v tom, že je třeba se obrátit na orgány činné v trestním řízení. Onen § 22, který vám později ukážu, nechci ho teď citovat celý, naprosto jasně vypovídá o tom, že Ministerstvo kultury by mělo zahájit řízení ve věci nedodržení základních podmínek. Jak jsem uvedl, ty dodrženy nebyly.

Ještě bych se tady zmínil o jistém posudku, který si Ministerstvo kultury, nikoli pod vaším vedením, ale pod vedením vašeho dávného předchůdce, nechalo vypracovat. Je posudek, který vypracovala advokátní kancelář Aleše Pejchala. On navrhl do té základní zakládací listiny několik podmínek, které se tam v podstatě později vůbec nepromítly. Mimo jiné, že se musí Ústředí muslimských obcí jasně distancovat od mnohoženství a dalších islámských praktik. To tam prostě takto konkrétně uvedené není.

Já už v podstatě nebudu pokládat žádnou otázku.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, ani není možné. Už jste vyčerpal minutu na doplňující otázku. Pan ministr ale jistě využije svého času dvou minut k tomu, aby případně doplnil své postoje k této věci. Prosím, pane ministře.

Ministr kultury ČR Daniel Herman Určitě. Děkuji, pane předsedající. Znovu opakuji, jakmile Ministerstvo kultury, které není vyšetřujícím orgánem, obdrží příslušný podnět, okamžitě zahájí řízení. Pokládám to za velice závažné a je nutné, aby se kdokoliv pohyboval v rámci zákonů, právních norem České republiky. Nemohou být žádné výjimky pro kohokoliv. Ani pro příslušníky muslimských obcí, nebo Ústředí muslimských obcí. Takže ve chvíli, kdy obdržíme příslušný podnět, okamžitě zahájíme v rámci příslušných zákonů řízení.