Další vymývání studentských hlav - Islám: náboženství lásky a/nebo nenávisti? Objektivita? Nebude tam ani jeden odpůrce islámu jen sami islamofilové!
Autor: Redakce | Publikováno: 06.03.2016 | Rubrika: Aktuality
Ilustrace
Je islám netolerantní, nenávistné a kruté náboženství? Jakou roli hraje arabská kultura a jakou víra? Jaký je rozdíl mezi islámem a islámským fundamentalismem? Potvrzuje Korán etickou oprávněnost terorismu? Co je to přesně džíhád a jaké jsou jeho variace?

Je islám netolerantní, nenávistné a kruté náboženství? Jakou roli hraje arabská kultura a jakou víra? Jaký je rozdíl mezi islámem a islámským fundamentalismem? Potvrzuje Korán etickou oprávněnost terorismu? Co je to přesně džíhád a jaké jsou jeho variace?
 
Islám je velmi komplexní a většině z nás vzdálený fenomén a je těžké se v něm zorientovat, stejně jako je těžké přehlížet vlny násilí, které ho provázejí. Ale nechceme být zatíženi nánosem mýtů a polopravd, které ovládly sdělovací prostředky, rétoriku občanských iniciativ i politiků.
Naším cílem je uchopit problematiku objektivně. Odmítáme zobecňovat, stejně jako neváháme zavrhnout, co si zavržení zaslouží.
 
O své znalosti se s námi podělí:
Zora Hesová, M.A. (AMO, Katedra politologie FSV UK), islamoložka
doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc. (Ústav religionistiky FF MU), arabista a islamolog
PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D. (Orientální ústav AV ČR), orientalista a islamolog.
 
16 března v 18:00 Dominikánský klášter u sv. Jiljí, Jilská 7a, Praha
 
Facebook události zde.

Kdo je pořadatel?

Struce_origoudentské hnutí za solidaritu je nově vzniklá platforma, jež si klade za cíl pomoc uprchlíkům a obeznámení společnosti s otázkami souvisejícími. Úlohu univerzity vyjadřovat se ke společenské situaci a zasazovat se o uchovávání humanistické a demokratické tradice považujeme za velice důležitou a jako studenti cítíme zodpovědnost za hlas akademické obce, jenž rezonuje ve veřejném prostoru. Přáli bychom si propojovat studenty napříč obory i městy a zjednodušovat jejich komunikaci a spolupráci. Plánujeme organizaci přednášek a besed reflektujících aktuální témata a otevírajících prostor smysluplné debatě. Nechceme být institucí, ale volným sdružením všech jednotlivců i spolků (kateder či fakult), kteří by se rádi dlouhodobě věnovali vzdělávání veřejnosti v ČR co se tématu uprchlictví týče.

Web pořadatele zde.