Profesor Halík opět ukázal závažnou neznalost problému islámského práva - úmysl či neznalost?
Autor: Lukáš Lhoťan | Publikováno: 20.10.2015 | Rubrika: Glosy
Ilustrace
Lidové noviny zveřejnily před několika týdny text profesora Tomáše Halíka, který obsahoval faktickou hrubou chybu a je jen otázkou, jestli jde o neznalost či záměr? Profesor Halík totiž v textu vlastně hájí šíření islámu v Evropě.

Lidové noviny zveřejnily před několika týdny text profesora Tomáše Halíka, který obsahoval faktickou hrubou chybu a je jen otázkou, jestli jde o neznalost či záměr? Profesor Halík totiž v textu vlastně hájí šíření islámu v Evropě.

Text pod názvem „ROZUM A VĚCNOST MÍSTO HYSTERIE A PANIKAŘENÍ - Pozor na paušální soudy o islámu“ je dostupný i na webu pana profesora Halíka a tvrdí v něm, že:
„Zavedou přistěhovalci pro Čechy právo šarí'a, jak jsme denně strašeni na internetu? Šarí'a je právo náboženské a platí jen pro muslimy – obdobně jako talmudická halacha platí jen pro Židy. Židé a křesťané ani v muslimských zemích nebyli nikdy šarí'ou vázáni, řídili se vlastním právem.“

Toto tvrzení pana profesora Halíka je velký omyl a lež. Islámské právo, tedy hlavně jeho zákony týkající se společnosti, platí nejen pro muslimy, ale i nemuslimy. Nemuslimové, židé a křesťané, mají právní autonomií pouze v určitých omezených oblastech. 

Naopak, pokud vznikne nějaký spor v rovině nemuslim versus muslim, tak se automaticky rozhoduje podle islámského práva. Například děti z manželství muslima a nemuslimky, jsou automaticky muslimové a musí se tak vychovávat (Podrobně to i s odkazy na muslimské prameny dokládám v knize Ježíš Kristus a islám). Pokud muslim zabije nebo zmrzačí nemuslima, tak nesmí být potrestán fyziky, ale pokud nemuslim ublíží muslimovi, může být potrestán fyzicky.

V samotné oblasti islámského práva věnované právům křesťanů a židů, je islámským zákonem židům a křesťanům zakázáno šířit křesťanství či judaismus mezi muslimy, veřejně praktikovat své náboženství mimo jejich ghetta apod. 

Islámskému právu se v češtině věnuje rozsáhla práce právníka Jana Potměšila – Šária, úvod do islámského práva. A i tato publikace usvědčuje Tomáše Halíka z omylu či záměrně lži? Hovořím otevřeně o tom, že je možná i varianta, že profesor Halík záměrně čtenářům Lidových novin lže, protože je pro mne nepochopitelné, že by takto vzdělaný člověk, vedoucí dialog s islámem, neznal tak závažnou věc, jako je problém islámského práva.

Profesor Tomáš Halík ve zmiňovaném článku obhajoval příliv uprchlíku, běženců či imigrantů – jakkoliv je označíte, a vystupoval proti předsudkům, lžím o islámu apod. Nemůže se ovšem divit, že je vnímán jako kolaborant s islamizací a obhájce šíření islámu v Čechách a na Moravě, když jeho texty obsahují tak zásadní chyby. Přitom ona chyba s islámským právem je natolik hrubá, že by se ji neměl dopustit student religionistiky či sociologie a ne, že se ji dopouští (vědomě či nevědomě) sám profesor!

Citace z jeho oficiálního životopisu:
Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. (1948) je profesorem Filozofické fakulty UK (přednáší filozofii a sociologii náboženství).

O islámském právu v češtině:

http://prestupky.blogspot.cz/2010/04/i-islamske-pravo-saria-uvod-charakter.html

Více o islámském právu v angličtině zde:

https://en.wikipedia.org/wiki/Sharia

http://wikiislam.net/wiki/Islamic_Law

Myslím si, že by naši občané měli nastudovat co nejvíce informací o islámu, aby je podobné nepravdy z úst lidí, jako je profesor Tomáš Halík, nemohly zmást. Jinak se naším občanům bude profesor Tomáš Halík dále vysmívat ...

Více se o rozdílech mezi islámem a křesťanstvím můžete dočíst v mé knize Ježiš Kristus a islám zde.