Milerád se vzdám tohoto potěšení, spíš než abych viděl svou rodnou zemi zaplavenou masou Arabů a Afričanů
Autor: Martin Janeček | Publikováno: 18.09.2015 | Rubrika: Glosy
Ilustrace
Paříž, kdysi « hlavní město civilizovaného světa », je dnes městem stále více arabskỷm a africkỷm. Do některỷch čtvrtí si už francouzská policie příliš netroufá. Přitom ministryně spravedlnosti Christiane Taubira, černoška z Francouzské Guyany, která v mládí bojovala za nezávislost tohoto území od Francie a pak udělala kariéru ve francouzské Socialistické straně, vyžaduje od soudců stále mírnější tresty delikventů a zločinců.

    Letní prázdniny jsem strávil ve Francii, ve velké Británii a v Irsku. Snad některé z dojmů, které jsem tam měl, se tỷkají problematiky, která zajímá čtenáře našeho serveru – problematiky ohrožení kulturních a duchovních hodnot, tradic a způsobu života evropskỷch národů.

 

    Paříž, kdysi « hlavní město civilizovaného světa », je dnes městem stále více arabskỷm a africkỷm. Do některỷch čtvrtí si už francouzská policie příliš netroufá. Přitom ministryně spravedlnosti Christiane Taubira, černoška z Francouzské Guyany, která v mládí bojovala za nezávislost tohoto území od Francie a pak udělala kariéru ve francouzské Socialistické straně, vyžaduje od soudců stále mírnější tresty delikventů a zločinců.

    Ale, bohužel, podobné postoje zaujímá i mnoho osobností, od kterỷch bychom snad mohli očekávat rozumnější přístup. Tak relativně konzervativní deník Le Figaro v srpnu uveřejnil dlouhỷ článek od současného prezidenta Evropské Komise Jean-Claude Junkera. Ten v něm vyzỷvá k přijetí ilegálních přistěhovalců z Afriky a Středního Vỷchodu a vyžaduje od všech členskỷch států Evropské unie, aby jich pobíraly určité kvóty.

    Junker byl v letech 1995-2013 minsterskỷm předsedou Lucemburska. Na internetu jsem se dočetl, že středoškolské vzdělání dostal od otců Nejsvětějšího srdce. Prỷ mluví dokonce plynně latinsky. Pak vystudoval práva a ve dvaceti letech vstoupil do lucemburské křesťansko-demokratické Lidové strany, jíž se stal prezidentem v roce 1990. V letech 1989 až 1995 byl guvernérem Světové banky a pak Mezinárodního měnového fondu. Je pokládán za jednoho z hlavních autorů Maastrichtské dohody.

    Jeho náboženská vỷchova mu nezabránila, aby jako předseda vlády neusiloval o uzákonění sňatků osob stejného pohlaví v Lucembursku. Že by nevěděl, že Bible označuje homosexualitu jako něco odporného (Lev 18,22)a prohlašuje, že homosexuálové si zasluhují trest smrti (Lev 20,13)?

    Junker je též pokládán za hlavního organizátora nelegálních daňovỷch úniků z různỷch států EU do lucemburskỷch bank. Ale podpora jak křesťansko-demokratickỷch, tak sociálně-demokratickỷch poslanců Evropského parlamentu ho chrání.

    Faktem je, že Lucembursko, země ze které pocházel otec našeho slavného krále Karla čtvrtého, je dnes nejbohatším státem Evropské unie. Ne tak svỷm průmyslem, jako svỷm bakovnictvím. A to se samozřejmě opírá o politiku vlády a lucemburského velkovévody. Pamatuji si, že otec toho dnešního zamỷšlel svého času provdat svou dceru za následníka trůnu Íránu. Obrovská masa íránskỷch petrodolarů by tak přitékala do Lucemburska. O tom, že by to bylo manželství z rozumu, spíše než z lásky, svědčí samozřejmě fakt, že když Reza Šach Pahlavi svůj trůn ztratil, tak jeho syn přestal lucemburskou princeznu zajímat.

 

    Finanční zájmy jsou ale jenom jedním ze dvou pilířů, o které se opírá současná politika islamizace a negrifikace Evropy. Tím druhỷm jsou komlexy viny tak mnoha příslušníků západoevropskỷch národů vůči národům Třetího světa.

    Ve Velké Británii je tento jev snad ještě znatelnější, než ve Francii. V British Museum hned za hlavním vchodem je velká expozice africkỷch masek a bůžků. Teprve dále je možno vidět evropské umění. Ovšem, myslící návštěvník tam vidí, že už před dvěma tisíci lety řečtí a římští sochaři byli schopni vytesat do mramoru lidské postavy s perfektní anatomií, zatímco černá Afrika během celé své minulosti vytvořila pouze velmi primitivní formy. A třeba ho může též napadnout, že to možná souvisí i s tím, že žádnỷ černỷ Afričan nikdy neobdržel Nobelovu cenu vědy.

    V londỷnské universitě jsem evropskỷ obličej už skoro nezahlédl. Tradiční čepce anglickỷch universitních stejnokrojů se tam mísí s islámskỷmi šátky. Tak Britové školí a formují příslušníky rozvojovỷch zemí, své budoucí konkurenty. Neměli by se raději věnovat formaci svỷch vlastních vzdělanců?

    Ve městě Liverpool na radnici jsem četl, že město dluží mnoho ze své prosperity organizování obchodu s africkỷmi otroky v 18. a 19. století. Je tam celé museum otrokářství, kde ukazují různé nástroje spoutávání a trestání, ilustrace, mapy, modely a p. Nezmiňují tam ale, že už staletí před objevením Ameriky arabští muslimové v černé Afice kupovali, nebo i sami lovili otroky, které pak vedli dlouhỷmi pochody přes Saharu až ke Středozemnímu moři.

    Možná, že Britové jsou o to horlivější ve své snaze se Afričanům zalíbit, že se k nim dlouho

chovali ještě hůře, než třeba Francouzi, nebo Portugalci. Ještě v šedesátỷch letech dvacátého století, když levicová Strana práce měla v programu sociální bydlení, kterého využívalo mnoho barevnỷch přistěhovalců, tak Konzervativní strana proti ní bojovala heslem: “If you want a nigger for neighbour, vote Labor!” (Jestliže chceš negra za souseda, tak hlasuj pro Stranu práce!) Tehdy to ještě nebylo “Politically incorrect.”

    U Trafalgar Square je socha Edith Cavell, britské zdravotní sestry, která ztratila život za první světové váĺky. Je tam její věta:

    “Patriotism is not enough. We must have no hatred or bitterness for anyone.” (Vlastenctví nestačí. Nesmíme mít nenávist ani hořkost vůči nikomu.)

    Je to jistě správná myšlenka. Ale jestliže vlastenctví nestačí, to neznamená, že je zbytečné, nebo snad dokonce škodlivé.

 

    Rakouská ministryně vnitra Johanna Mikl-Leitnerová nyní prohlásila, že členské státy EU, které odmítají přijmout kvóty ilegálních přistěhovalců by měly bỷt připraveny o finanční pomoc Evropské unie.

    Snad bychom měli bỷt dosti hrdí , abychom jim odpověděli, že si tu finanční pomoc tedy mohou nechat. My ani bez ní hlady neumřeme. A pak, všechno snad není na prodej!

    Já osobně raději budu žít skromněji, ale s lidmi, se kterỷmi mám něco společného, se kterỷmi si mohu rozumět, než možná materiálně momentálně lépe, ale s perspektivou brzkého zániku naší kultury, naší identity. Nemluvě už o tom, že tento zánik dříve nebo později nezbytně přinese i materiální úpadek. Až bude Evropa obydlena Afričany, tak klesne na úroveň Afriky.

    A pak, jestliže mnoho ze současnỷch ilegálních imigrantů zřejmě skutečně prchá před ohrožením, je mezi nimi i mnoho čistě hospodářskỷch přistěhovalců. Co se tỷče muslimskỷch přistěhovalců, víme, že mnoho z nich má v úmyslu šířit islám do Evropy a postupně ovládnout náš kontinent. A to třeba i násilím!  Jeho následky samozřejmě vůbec nelze finančně odhadnout. Jak odhadovat v korunách nebo v Euro, když ztratíte blízkého člověka, nebo když budete nadosmrti zmrzačení ?

   

    Německá kancléřka Merkelová nyní říká, že pokud vỷchodoevropské státy nepřijmou kvóty ilegálních přistěhovalců, bude třeba zrušit Schengenskỷ prostor. Tak ať ho teda zruší!  Mě se líbí, že mohu jezdit mezi Paříží a Prahou, aniž by mě někdo kontroloval. Ale milerád se vzdám tohoto potěšení, spíš než abych viděl svou rodnou zemi zaplavenou masou Arabů a Afričanů.

    Přístup všech těch vedoucích osobností se mi jeví jako nesnesitelné morální vydírání. Paní Merkelová bylo vzornou občankou tak zvané Německé demokratické republiky. Její otec, levicově orientovanỷ protestantskỷ pastor, odešel dobrovolně ze Západního Německa do Vỷchodního, aby byl činnỷ tam. Kdo jsou tito lidé, aby nám říkali, co je správné a co je nesprávné?

    Nemohu prostě snést to morální vydírání , které je dnes organizováno. V tisku nám ukazují fotografii jakéhosi syrského chlapce, kterỷ se utopil v moři při ilegálním přeplouvání. Necítím se ani v nejmenším zodpovědnỷ za jeho osud. Za něj jsou zodpovědní jeho krajané, kteří se vzájemně vyvražďují v občanské válce. A samozřejmě jeho rodiče, kteří ho neměli táhnout do tak nebezpečnỷch dobrodružství.