„Rasismus a xenofobie“ pomáhaly přežít národům
Autor: Martin Kavka | Publikováno: 22.05.2015 | Rubrika: Glosy
Ilustrace
Dnešní nájezdníci přicházejí beze zbraní. Hledají „lepší“ život. Život, který jím však nevyhovuje. Vadí jím. Kritizují jej, a co dělá Evropa? Nic. Tedy nic proto, aby dotyčným řekla…….. „Toto je naše zem, zde je naše právo, zde je naše kultura“. Naopak. Děla vše proto, aby se zde imigranti cítili jako doma. Omlouvá jejich zvyklosti a potlačuje vše, co směřuje nejen k evropské politice multikulturalismu, ale potlačuje i každý nesouhlasný názor s touto politikou.

současné době media a blogeři hodně probírají invazi obyvatel Afriky a Blízkého Východu na jižní pobřeží Evropy. Převážně v souvislosti s úmrtími na moři, jsme zásobováni srdceryvnými obrázky utopených imigrantů a články apelující na naše humanitní cítění, na naši křesťanskou tradici. 
 
Přiznám se, že nesouhlasím s těmi, kteří jásají nad tím, když se nějaká loď s lidmi směřujícími na moři potopí, nesouhlasím s těmi, kteří jako nejlepší řešení této invaze považují torpedování jejich lodí. Ač nesouhlasím, tak kdesi moje temné já vyjadřuje podobné myšlenky, které odmítám. Jako křesťan považuji za samozřejmé, že Evropa těmto lidem nabídne pomoc. Jako člověk a obyvatel Evropy mám z této řízené invaze strach.
 
Řízené proto, že tato novodobá invaze emigrantů do Evropy je řízena, organizována. Neodvažuji se spekulovat kým a v čí prospěch. To přenechám jiným a hlavně není to součástí mého zamyšlení.
 
Evropa již jednou v podobné situaci byla. Od čtvrtého století do desátého se Evropa potýkala opakovaně s nájezdy kočovníků z cizích národů, kteří nejprve ohrožovali západní část Římské říše a později Franckou říši, zárodek dnešní Evropy. Hunové, Avaři, Langobardi, Arabové, Berbeři, Vizigóti, Vandalové, Vikingové, z nichž Arabové, Vikingové a slovanské kmeny ohrožovali i východní část Římské říše, dnes známou jako Byzance.
 
Přesto je zde rozdíl. Tehdejší nájezdníci přišli se zbraněmi a jasným úmyslem dobýt životní prostor pro sebe, čemuž se tehdejší „Evropa“ představovaná Pax Romana, samozřejmě bránila. Někdy úspěšně, někdy neúspěšně, a přestože nakonec podlehla, tak měla štěstí, že dobyvatelé přijali římské zásady, římskou kulturu, římské zákony a v neposlední řadě i římské náboženství, které v té době bylo křesťanství.
 
S jedinou výjimkou. A to byli Arabové a Berbeři, v době dobývání invaze již muslimové, kterým nešlo jen o nový životní prostor, ale hlavně o nový prostor pro jejich Boha. Tedy něco, co bylo tehdejším Evropanům naprosto cizí a nepochopitelné. Byla to právě ta cizost, která Evropany vzburcovala k odporu, který vyústil k první porážce Arabů a Berberů a to v bitvě u Poitiers. Cizost a odpor k této cizosti tak neslučitelné s chápáním a pohledem Evropanů na život. Evropané velice rychle poznali, že islámští nájezdníci nejenže nikdy nebudou respektovat evropské zvyklosti, ale také poznali, že pokud chtějí žít, jak žili, jak žili jejich otcové, tak se musí dobyvatelům tvrdě postavit.
 
Dnešní nájezdníci přicházejí beze zbraní. Hledají „lepší“ život. Život, který jím však nevyhovuje. Vadí jím. Kritizují jej, a co dělá Evropa? Nic. Tedy nic proto, aby dotyčným řekla……..   „Toto je naše zem, zde je naše právo, zde je naše kultura“. Naopak. Děla vše proto, aby se zde imigranti cítili jako doma. Omlouvá jejich zvyklosti a potlačuje vše, co směřuje nejen k evropské politice multikulturalismu, ale potlačuje i každý nesouhlasný názor s touto politikou.
 
Každý kritik nesouhlasu s invazí emigrantů se však také nevyhnutelně střetává s mediální masáží, srdceryvnými články apod. Setkává se také s nálepky „xenofob, rasista, fašista, nacista“, je to totiž snazší než s kritiky vést dialog na základě racionálních argumentů. Přitom kritici této řízené invaze se chovají stejně, jako se chovala Římská a Francká říše, k jejímž odkazům se Evropa hlásí….
 
Křesťan ve mně říká, pomozme jim. Moje temné já opakuje slova kapitána Morávka „Věřím v Boha a své pistole“
 
Kapitán Morávek, vedl odboj proti nacistické okupaci, najde následovníka v odboji proti ...