Uctívání Mohammeda po islámsku - křesťané za údajnou urážku Mohammeda upálení zaživa!
Autor: Res Claritatis | Publikováno: 24.12.2014 | Rubrika: Aktuality
Ilustrace
„Jsme šokováni a máme strach. Křesťané v Pákistánu se táží: v jaké zemi to žijeme? Strašlivá a barbarská poprava křesťanského páru obviněného z rouhání je čin, který uráží spravedlnost, lidská práva, lidskou důstojnost, civilizaci a je v rozporu s právním státem. Dnes budeme v Lahore demonstrovat za spravedlnost a lidská práva. Pokud jde o zákon o rouhání, žádáme OSN, aby zasáhla,“ uvedl P. James Channan OP, dominikán a ředitel „Mírového centra“ v Lahore, výzkumného střediska zabývajícího se mezináboženským dialogem, v rozhovoru s agenturou Fides, jenž se týkal vraždy křesťanského páru, upáleného zaživa v okrese Kasur v Paňdžábu.

„Jsme šokováni a máme strach. Křesťané v Pákistánu se táží: v jaké zemi to žijeme? Strašlivá a barbarská poprava křesťanského páru obviněného z rouhání je čin, který uráží spravedlnost, lidská práva, lidskou důstojnost, civilizaci a je v rozporu s právním státem. Dnes budeme v Lahore demonstrovat za spravedlnost a lidská práva. Pokud jde o zákon o rouhání, žádáme OSN, aby zasáhla,“ uvedl P. James Channan OP, dominikán a ředitel „Mírového centra“ v Lahore, výzkumného střediska zabývajícího se mezináboženským dialogem, v rozhovoru s agenturou Fides, jenž se týkal vraždy křesťanského páru, upáleného zaživa v okrese Kasur v Paňdžábu.

„Jsem přesvědčen, že se tento manželský pár nedopustil rouhání. A i v případě, že by se obvinění prokázalo, existují postupy, které mají být dodrženy. Nemůžeme dovolit, aby ti, kdo si o sobě myslí, že jsou nad zákonem, prováděli lynčování nebo hromadné popravy. Toto je důrazný požadavek adresovaný vládě,“ poznamenal P. Channan. „Nikdo z viníků násilí, k němuž došlo v minulosti (v Gojře, v Shantinagaru a na dalších místech) nebyl potrestán. Beztrestnost ještě více podněcuje násilí. Žádáme zvláštní komisi, kterou vytvořila paňdžábská vláda, aby okamžitě podala zprávu a potrestala ty, kdo se podíleli na tomto barbarském činu,“ dodal kněz.

Mnohé křesťanské organizace a skupiny občanské společnosti, které obhajují lidská práva, se dnes společně s muslimskými spoluobčany shromáždí na ulici v Lahore, aby vyjádřili své rozhořčení a žádali spravedlnost a respekt k právu. Dominikán na závěr řekl: „Budeme žádat OSN, aby zasáhla. Je zapotřebí pečlivá a nestranná analýza zákona o rouhání, jeho užívání a jeho důsledků. Žádáme, aby do Pákistánu přijela zvláštní komise OSN. Nebude-li tento zákon pozastaven a opraven, bude docházet k dalším případům a tragédiím, jako je tato.“

Převzato se souhlasem redakce res.claritatis.cz