Studie: nejhůře začlenitelní do německé společnosti jsou Turci
Autor: -bj- | Publikováno: 30.01.2009 | Rubrika: Aktuality
Ilustrace
Země západní Evropy s významnou mírou multikulturality jsou nuceny vynakládat nemalé úsilí a prostředky na začleňování cizinců do společnosti. Přesto se však toto třaskavé politikum stává čím dál méně uchopitelné pro vládnoucí strany, lhostejno kterého zaměření. Posledním důkazem tohoto neblahého vývoje je zveřejnění studie o způsobilosti integrace cizinců v zemi s největším podílem imigrantů – Německu (20 % oficielně!).

Země západní Evropy s významnou mírou multikulturality jsou nuceny vynakládat nemalé úsilí a prostředky na začleňování cizinců do společnosti. Přesto se však toto třaskavé politikum stává čím dál méně uchopitelné pro vládnoucí strany, lhostejno kterého zaměření. Posledním důkazem tohoto neblahého vývoje je zveřejnění studie o způsobilosti integrace cizinců v zemi s největším podílem imigrantů – Německu (20 % oficielně!). Co je v tomto případě pro německou politickou kulturu příznačné a chvalitebné je to, že pokud se věci zadrhnou, začnou se velmi brzy konstruktivně-kriticky analyzovat, narozdíl od zametání pod koberec v jiných politických kulturách.

Začátkem týdne se o celoněmecké pozdvižení postaralo zveřejnění studie berlínského Institutu pro demografii a vývoj. Vyplývá z ní, že nejhůře integrovatelnou cizineckou skupinou v Německu je právě ta nejpočetnější - Turci. Těsně před nimi se umístili imigranti z bývalé Jugoslávie, poté z Afriky, Středního východu, jižní Evropy a Dálného východu.

Problematika „sociálně dvourychlostní“ společnosti je dnes v Německu tak markantní, že veřejnost již dávno nemůže být opíjena rohlíkem laciných politických gest, a jak média, tak kompetentní vládní činitelé již přiznali jisté selhání politiky integrace (cizinců do německé mainstreamové společnosti). Vládní pověřenkyně pro integraci Böhmerova má za to, že současné problémy se začleňováním cizinců jsou neblahým dědictvím politického zanedbání této oblasti v minulých desetiletích. Zároveň si vytkla „mimořádně ctižádostivý úkol“, aby  již v roce 2012 byly školní výsledky cizineckých dětí souměřitelné s německými.

Ozvali se rovněž zástupci turecké komunity. Islamolog Bekir Alboga konstatoval, že výpovědní hodnota výsledků studie musí být kriticky přezkoumána. Naproti tomu předseda Německo-tureckého fóra  CDU v Severním Porýní-Westfálsku se studií nemá problém, a vyslovil se v tom smyslu, že politika začleňování cizinců byla v uplynulých letech v Německu podceněna, a že ho nepřekvapuje, že největší problémy s integrací mají právě Turci.

Ministr vnitra Wolfgang Schäuble se v časopise Der Spiegel zastal vládní politiky minulých let s tím, že mohlo být uděláno více. „Sociálně slabším lidem, kteří byli po generace společensky izolováni, musíme říct „vážíme si vás“, uvedl Schäuble.

Spolková kancléřka Merkelová podpořila vládní politiku začleňování s tím, že Německo si nemůže dovolit ztrátu (cizineckých) talentů. 30 % tureckých školáků totiž neukončí školní docházku a 45 % neukončí střední vzdělání.

z němčiny přeložil -bj-

zdroj, zdroj