Německo: Mešita, kritika a vražedné výhrůžky
Autor: Hanka Deutschmann | Publikováno: 25.02.2008 | Rubrika: Historie
Ilustrace
Minarety na obzoru německých měst nejsou a nemohou být symbolem otevřenosti muslimů vůči naší kultuře, jsou to symboly multi-kulti iluze, otevřeně prohlásil známý německý novinář židovského původu Ralph Giordano, a ostře se postavil proti plánům zřídit v Kolíně nad Rýnem obrovskou centrální mešitu.

Minarety na obzoru německých měst nejsou a nemohou být symbolem otevřenosti muslimů vůči naší kultuře, jsou to symboly multi-kulti iluze, otevřeně prohlásil známý německý novinář židovského původu Ralph Giordano, a ostře se postavil proti plánům zřídit v Kolíně nad Rýnem obrovskou centrální mešitu.

Svým prohlášením vkročil Giordano na zaminované území neúpřímné, ale hýčkané multi-kulti tolerance. Přestože věděl, výbuch musí následovat, šlapal si to neohroženě dál. V médiích poukazuje na stále očividnější důkazy ne-integrace muslimů, dokonce označil muslimské ženy v kolínských ulicích, zamumlané do černých hávů, burky, za politováníhodné lidské tučnáky. Pak to bouchlo a propukl řev na všech politických frontách.

"Zastavte okamžitě stavbu centrální mešity!" apeluje Ralf Giordano na politické činitele města Kolína. Populární autor a novinář, 84 let, je nejprominentnější odpůrce zřízení nové obrovské mešity s dvěma pětapadesátimetrovými minarety, (převýšila by všechny domy v této části města), na předměstí Kolína, v Ehrenfeldu. Tato čtvrt má zřejmě i bez tohoto obřího Alláhova stánku již dosti problémů. Její nemuslimští obyvatelé, kteří jsou v této části města takřka v menšině, si již dlouho stěžují na ucpané ulice, věčně troubící auta, bezohledné chování muslimských obyvatel, hlavně v dobách bohoslužeb. Giordano viní příslušné politiky, že v jejich rozhodování ignorují zájmy obyvatel. Většina z nich je rozhodně proti stavbě nové mešity, ale bojí se vyslovit otevřeně svůj odmítavý názor. Nikdo nechce být nařčen z rasismu, což v této zemi znamená být oštemplován na fašouna, a je tu také všudypřítomný, a jak se ukázalo také oprávněný, strach z agresivních muslimů.

Tento strach Giordano zřejmě nemá. Nebojácně a otevřeně poukázal na pokryteckou argumentaci, kterou politické a religiozní orgány tuto stavbu schvalují a odůvodnují. Lokální politici se dlouho vyhýbali nepohodlným diskuzím, i když se ví, že 80 procent starousedlíků si obří mešitu ve svém sousedství nepřeje a problémy, které musí následovat, jim jsou známé.

0dpovědní činitelé se schovávají za tvrzení, že centrální mešita popožene a konečně prosadí tu vytouženou integraci "našich" muslimů. Totéž si namlouvají také místní náboženské spolky. Nejhorlivější jsou zřejmě katolíci, jeden farář vyzval dokonce své ovečky k peněžní sbírce, (nezavanul tu antisemitský větřík?).

Takže, když se všichni pěkně shodli na tom, jak se tou novou mešitou zaslouží o tuto integraci, přišel tento nepohodlný a nekompromisní bořitel pohodlných iluzí Giordano a neomylně prohlásil "...tahle mešita je lživý signál, předtírá něco, co naprosto neexistuje: integrace muslimů ". A protože k jeho "nepříjemným" zvykům patří pojmenovat všechno pravým jménem, nazval islámský zákon -šaríu - fossilem a skandálním anachronismem, který stojí v cestě pokroku. Ve svém rozhořčení si nebere servítek a otevřeně se ptá, kde se stala chyba, že se dnes, ať děláme, říkáme nebo píšeme cokoliv, musíme ptát, jestli se to líbí radikálním islamistům? Že musíme mít strach z jejich nebezpečné nelibosti. Jakto, že bychom se měli v Evropě mlčky vzdát všech vybojovaných demokratických kriterií a žít s devizou, kdo nedrží hubu, riskuje. Jak to mohlo dojít tak daleko? Novinář Giordano dochází k závěru, cituji: "Tímto se dostávám k oněm profesionálním multikulti-ilusionistům, xenofilním právníkům z toho levě-liberálního koutku...(jsou to) nemilosrdní popírači oprávněných zájmů většiny společnosti, kteří obrovsky znemožnili realisticky posoudit problémy imigrantů. Já stojím vždy a všude na straně sekulárních muslimů, kteří svými reformami chtějí uvolnit cestu k intergraci."

Jeho slova lila ten příslovečný olej do ohně, lamentace a rozhořčení nebraly konce. Příznačné na celém tom pobouření je, že nejvíce lamentují právě ti z levého spektra těch "nazelenalých a narudlých. "Giordano upírá muslimům stát se rovnoprávnými členy této společnosti", rozhořčuje se např. berlínská TAZ.

Tito zastydlí, nenapravitelně "dobří človíčkové", přežívají podle devizy klasických levičáků - diskutovat, až se rozbolí sanice - a nepochopili, že Korán a Sunna nejsou vhodný předmět k dohadování. Žvanilo se o ubohých politických uprchlících v době, kdy se do Německa už dávno valily proudy ilegálních migrantů na útěku před bídou doma. Celá minulá léta se červeno-zelená vláda zuby nehty bránila vyslovit slovíčko "přistěhovalectví", a nikdo si nechtěl pálit prsty a zabývat se novými právními problémy. Není tedy divu, že právě tito lidé nechtějí vidět, když Giordano uhodí hřebík na hlavičku.

"...Stojíme nad hromadou střepů této naprosto pochybené migrační politiky....neexistují zákony ke kontrole přistěhovalectví, k těm patří také ochrana vlastních zájmů, jako v jiných přistěhovaleckých zemích. My jsme nekladli žádné podmínky a zábrany, ...tak sem za lepším životem přišly miliony přistěhovalců. Německo to akceptovalo ze stanoviska mentora a spasitele - a výsledek, velká část migrantů nemůže a nechce se přizpůsobit," realisticky oceňuje dnešní situaci Giordano.

Tady bohužel problémy nekončí. Reakce na Giordanovo vystoupení ukázaly, jak zatvrdlá je politická scenérie v této zemi. První, kdo se z Giordnových kritických slov radoval, a ihned je po svém interpretoval, byla pravičácká iniciativa "Pro Köln", která se Žida Giordana, přeživšího holokaust, pokoušela zapřáhnout do své "hnědé káry". To se zase líbilo jeho odpůrcům, už viděli levého novináře v pravičáckém koutě. Jenže Giordano resolutně reklamoval jakoukoliv spřízněnost, "ti by mne, kdyby mohli, strčili do plynu.", a prompt mu tito "spříznění" poslali žalobu pro urážku. Giordano se dále ohradil proti veškerému nařčeni z nepřátelského postoje vůči cizím, naopak, právě, že celý život bojoval proti radikálním pravičákům, cítí se nyní povinen z těch stejných důvodů varovat před radikálními moslemy nebot cíle pravičáků a islamistů jsou stejné, namířené proti demokratickému státu.

Ralph Giordano se stal mluvčím těch občanů, kteří se obávají další islamizace svého města, ale také se bojí, že budou strčeni do jednoho pytle s "hnědýmy". Giordano se odvážil opustit uznávaný levý koridor politického nazírání, a vyhlásil boj politické korektnosti, oslepenosti. Veřejnost byla iritována, protože zdejší levici se podařilo během nesčetných debat smazat ideologický rozdíl mezi pravou politickou orientací a extrémními pravičáky, takže i kovaní křeštanstí politici, vlastně pravého zaměření, se toho označení bojí jak čert kříže. A najednou se novinář, známý svým levým smyšlením, svou otevřenou kritikou islámské společnosti staví na pravou stranu, neboť přesně vytyčený koridor levičáckého smyšlení mu žádnou kritiku nedovoluje. Kdo kritizuje jakkoli oprávněně jinou kulturu, je netolerantní, ba rasistický - to je ustálený kánon německé levice.

Tak se vlastně debata o stavbě mešity změnila ve vášnivou diskuzi o zpackané integraci, o burkách a situaci islámské ženy. Frankfurter Allgemeine Zeitung označily diskuzní kulturu za úděsnou, a apelují, aby se konečně přestalo argumentovat v "alibimodus", každý se snaží obstarat si alibi pro každé tvrzení, zajistit si zavčas možnost ústupků.

Giordano neustoupil ani milimetr, naopak, v jednom z posledních hovorů zcela jasně označil islám za nástroj nepřetržitého ponižování ženy. Následky se už dostavily, telefonické výhrůžky, špatnou němčinou mužský hlas nepřetržitě opakuje: "mešita", "Alláh", "smrt". Na rozdíl od běžných urážlivých a sprostých výhrůžek, které jako Žid veřejně činný dostává nespočetně, tyto hrozby mají v sobě děsivý duktus nenávisti, a jak žurnalista přiznal, nahánějí mu strach. Ale vzápětí dodal: "Kde to vlastně jsme, aby mně někdo v Německu vyhrožoval fatvou? Pro islám je to zkušební kámen."

Ministr pro integraci Nordrhein-Westfalen se postavil za žurnalistu s poukazem na svobodu názorů a odsoudil hrozby smrti. Také v místní CDU se nálada mění, stále více politiků jdou s pravdou na světlo boží, mnozí mají strach z vlastní kuráže, a tak dokonce vysocí úředníci z jiných měst posílají telefonicky starostovi Kolína rady a tipy, jak se tomu povolení stavby vyhnout. Pochopitelně neoficielně a zadní dvířka zůstanou vždy otevřená.

Tento týden bylo veřejné informační shromáždění o stavbě mešity. Hned od počátku bylo jasné, že zde nejde o stavební problémy, konečně mohl každý občan (bylo jich 800) od srdce povědět své námitky. A bylo jich hodně. Všude je cítit strach, že tento cizí živel pohltí jejich svět. "Tato země je naše Německo, chceme se zde cítit doma"! "Láska k bližnímu to nesmí být naivita!"

Mnozí se ptají, proč musí být mešita v křesťanské zemi tak obrovská, je to "ukázka mocnosti tohoto totalitního náboženství" nebo Disneyland v islámské versi?

Giordano - fatva sem, fatva tam, (veřejně vyhlášený rozsudek k smrti) - uveřejnil 2. června ve Frankfurter Allgemeine Zeitung své stanovisko. Cituji malý výňatek:

"K tomu dodávám závazně: budu i nadále zaujímat bez jakýchkoliv zábran posici proti všem nezákonným poměrům a situacím, které zabraňují integraci....a především proti nesnesitelné situaci žen... I nadále budu kritizovat ty imámy a funkcionáře, kteří zneužívají liberální podmínky a toleranci svobodné ústavy, aby ve svých enklávách prosadili totalitní názory v náboženství a státě. Já budu i nadále trvat na svém kulturním sebeurčení, na takové životní formě, která je má vlastní a té muslimské v mnoha směrech neodpovídá.... A chci svobodně moci říci to, co chci... třeba, že nechci na německých ulicích potkávat ani burky, ani čádor..." 

deutschmann.blog.respekt.cz

červen 2007