Eurabia.cz se zapojila do celoevropského protidžihádistického odboje
Autor: Adam B. Bartoš | Publikováno: 22.10.2007 | Rubrika: Z redakce
Ilustrace
Eurabia.cz reprezentovala českou anti-džihádistickou scénu na mezinárodní konferenci v Evropském parlamentu v Bruselu ve dnech 18.-19. října 2007, kam byla pozvána pořádající organizací The Center of Vigilant Freedom.

Eurabia.cz reprezentovala českou anti-džihádistickou scénu na mezinárodní konferenci v Evropském parlamentu v Bruselu ve dnech 18.-19. října 2007, kam byla pozvána pořádající organizací The Center of Vigilant Freedom. Eurabia.cz je členem tohoto zastřešujícího subjektu už několik měsíců, účast na bruselské konferenci je však symbolickým gestem, které naznačuje, že si uvědomujeme závažný stav západní Evropy a že nám její budoucnost není lhostejná. 

Třebaže sami nemáme v Česku problémy takového druhu a naším primárním úkolem je spíše varovat před slepým napodobováním vyčpělých politik západních států, nechceme na druhé straně pouze přihlížet tomu, co se na Západě děje. I proto se cítíme být povoláni k účasti na celosvětové frontě proti džihádismu a s našimi západními partnery si chceme vyměňovat zkušenosti a podněty. 

foto: Brussels Journal

 

Právě takovým fórem byla konference Counterjihad Brussels 2007, kde se sešlo na sedmdesát účastníků z Belgie, Francie, Německa, Spojených států i Spojeného království, Nizozemí, Švédska, Dánska, Finska, Norska, Itálie, Švýcarska, Austrálie, Kanady, Izraele a Rumunska a kde hlavními řečníky byly takové špičky protidžihádistického odboje jako historička Bat Ye´or, Robert Spencer, David Littman a mnozí další.

Zástupci 14 zemí, včetně České republiky, tak utvořili celoevropskou síť spolupracujících sdružení, organizací, novinářů, bloggerů, politiků a historiků, kteří se nechtějí smířit s islamizací západních zemí. Podrobnosti o celém průběhu konference Vám přineseme v průběhu příštích dnů, stejně jako prezentaci jednotlivých příspěvků, které na konferenci zazněly. 

foto: Brussels Journal

Spolu s šéfredaktorem Eurabia.cz v Bruselu českou stranu reprezentoval i Matyáš Zrno z konzervativního pravicového think tanku Občanský institut a tvůrci webových stránek nebezpeci.info David Navara a Martin Saturka. 

čeští delegáti na konferenci v Bruselu, foto: Pamela Geller, USA

 

Eurabia.cz se tak od této chvíle chce ještě více zaměřit na situaci v západní Evropě, a hodlá zprostředkovávat svým čtenářům nejnovější události na mezinárodní scéně. Nejsme sami a nejsme tu sami za sebe. Navázali jsme celou řadu zajímavých kontaktů s významnými osobnostmi současného boje proti islamizaci Západu a chceme jich využít ke vzájemnému obohacení. Společnými silami, ale i s pomocí vás, našich čtenářů, můžeme zhoubný vliv islámu na západní civilizaci zastavit. 

Za redakci Eurabia.cz

Adam Bartoš