Stojí švédská demokracie před kolapsem? III.
Autor: Adam B. Bartoš | Publikováno: 23.06.2005 | Rubrika: Evropa
Ilustrace
Důležitou součástí příčin tohoto stavu je i role masmédií ve Švédsku. Ani jediný televizní program, ani jedno rádio nebo velké noviny by nedaly prostor ke kritice multikulturního projektu. "Sverigedemokraterna" - strana mimo parlament - může zřídka pořádat shromáždění, aniž by byla otravována politickými výtržníky, kteří vyrušují, ničí vybavení nebo vybízejí k násilnostem. V masmédiích na to ale nenajdete žádné reakce, a taktéž ze strany policie

Během druhé poloviny 20. století se Švédsko nazývalo "střední cestou". To znamenalo něco mezi kapitalismem a komunismem, kontrolovaný tržní systém, sociální stát se sociálním zabezpečením pro všechny své občany. Bylo to postaveno na určitých hodnotách, jako je demokracie, mír a solidarita. Nyní nic takového již není. Všechny další sousední země jsou v lepší pozici, než Švédsko. Mají silnější ekonomiku, vyšší standardy života, lepší sociální zabezpečení a méně kriminality. A to včetně Finska, země, která byla zničena válkou. Švédsko dneška je stále pozoruhodné - ale docela jiným způsobem. Dnešní Švédsko by mohlo být raději nazýváno "extrémní cestou". V obou sousedních skandinávských zemích jsou silné opoziční strany, ale ve Švédsku žádná. Jak je to možné? Norsko má svou "Fremskrittspartiet", kterou vede Carl I Hagen. Dánsko má "Dansk Folkeparti", řídí ji Pia Kjersgaard. Obě mají dost mandátů ve svém příslušném parlamentu. Ve švédském parlamentu není žádná taková strana. Ještě když ji Švédsko mělo, po celá devadesátá léta, byla imigrace ve Švédsku zhruba dvakrát taková, jakou mělo Norsko nebo Dánsko. Následkem toho se problémy spojené s touto imigrací ukázaly ve Švédsku neméně rozsáhlé, než v Dánsku a Norsku. Dnes je z 9 milionů obyvatel 1milion lidí narozeno mimo Švédsko. Což představuje 11% populace. Když navíc zahrneme jejich děti narozené ve Švédsku, číslo vzroste blízko k 20%. To platí pro zemi jako celek. Jak mají imigranti tendenci soustředit se do určitých oblastí, jako je například Stokholm nebo Malmö, procento v těchto oblastech je značně vyšší. K tomu všemu ještě přidejme ten fakt, že porodnost je mezi těmito novými imigranty velmi vysoká. Efekt toho všeho je, že v některých školách a v mnoha třídách jsou rodilí Švédové v menšině. Jsou dokonce případy, kdy většina dětí má cizí původ. Švédové jsou nyní v mnoha případech považováni ve své vlastní zemi za druhořadé občany. Samotné slovo "Švéd" dostalo negativní konotaci. Takovýto druh "projektu" je nyní představován po celé Západní Evropě. Švédsko je ještě stále specifický případ. V žádné jiné zemi to zatím nedošlo tak daleko. Jedním z faktorů může být švédská mentalita, spojená s dlouhým obdobím míru a blahobytu. To rozšířilo nutkání, že jsou dobří a zároveň i představu, že jsou schopni uskutečnit cokoli. Část švédské mentality je také tvořena neochotou pro konflitky, raději zůstáváme stranou.

Důležitou součástí příčin tohoto stavu je i role masmédií ve Švédsku. Ani jediný televizní program, ani jedno rádio nebo velké noviny by nedaly prostor ke kritice multikulturního projektu. "Sverigedemokraterna" - strana mimo parlament - může zřídka pořádat shromáždění, aniž by byla otravována politickými výtržníky, kteří vyrušují, ničí vybavení nebo vybízejí k násilnostem. V masmédiích na to ale nenajdete žádné reakce, a taktéž ze strany policie. Helle "Hamas" Klein, politický redaktor největších švédských novin Aftonbladet, se chlubí: "Jestliže se debata ubírá směrem, že jsou s imigranty problémy, my ji nechceme". Vítejte ve Švédsku, v zemi, kde média ani nepředstírají, že jsou bojovníky za svobodu slova, ale otevřeně se chlubí cenzurou. Zároveň, vedoucí představitelé médií mohli klidně vyjádřit sympatie teroristům, kteří pobili nejméně 150 nevinných dětí v Beslanu. Hans Bergström, bývalý hlavní redaktor švédských novin "Agens Nyheter", se obává, že se Švédsko stalo "státem jedné strany". Průzkum výběru knih kupovaných do švédských knihoven ukazuje, že literatura s levicovým zaměřením převyšuje knihy s konzervativním nebo pravicovým pohledem v poměru 4:1. "Nyköping", pobočka "Swedish National Labour Market Administration" (tedy něco jako Švédský národní úřad práce), vtíravé anglické pojmenování pro děsivá pracovní centra, se rozhodla dostávat své práci hledající klienty aspoň na chvíli z domu. Za použití starého triku oblíbeného v autoritářských státech jako je Kuba, Úřad řekl nezaměstnaným stavebním dělníkům, že pakliže se nepřipojí k demonstraci za kolektivní smlouvy, bude to vnímáno tak, jako že byli plně zaměstnaní a jejich podpora bude včas vzata zpět. "Připojení se k shromážděním je povinné. Jestliže se nepřidáš, budu to brát jako důkaz, že jsi plně pracovně vytížen a tedy již ne dále hledající zaměstnání na Úřadu práce. Budeš vyňat z registru nezaměstnaných a tvá podpora v nezaměstnanosti ti bude zastavena."

Jak švédské politické elity reagují na to, že jejich největší města se hroutí? Předstíráním, že problém neexistuje. Mediální elity pro to sdílejí stejné opovržení a bojí se běžných lidí, hrají si svoji hru sami. Někteří Švédové přirovnávají švédská média k Pravdě, novinám v bývalém Sovětském svazu. Praskliny nicméně začínají působit. Tento článek v novinách "Expressen" o návštěvě ministerského předsedy Görana Perrsona v Malmö během Svátku práce je podán se sarkasmem, kdy ho prezentuje jako moderní švédskou verzi nic netušící Marie Antoinetty:

Švédský ministerský předseda Göran Perrson, obklopen tuctem bodyguardů, se zúčastnil prvomájové demonstrace v městě Malmö. "Je to skvělá oslava, přehlídka svobody a bezpečnosti", říká Persson. Mezitím, pár domovních bloků odtud, tělesně postižený muž je povalen na zem a bit skupinou banditů. Oběť chtěla demonstrovat pod sloganem "Blahobyt je nejdůležitější". Nyní je zkopán ve tváři a na prsou. Když jsou dva útočníci konečně zatčeni a v policejní vazbě, muž je vyděšen a sužován mnoha bolestmi. "Toto je jedno z nejlepších švédských míst k mítingům", říká ministerský předseda, když vstupuje na podium, poté co si vyslechl socialistickou hymnu Internacionálu. "V Malmö to miluju. Švédská tvář nastavená světu". Persson nezpozoruje, že policie podniká zásah proti neonacistické protidemonstraci poblíž. "Otevři se dechu světa, moje krásná země", říká Persson. "Není větší svobody, než bezpečnost. Společnost s čistým vzduchem, čistou vodou a bezpečným lidem, otevřená světu." Je půl čtvrté a policejní hlídka zakročuje, když panence se podobající politička, nesoucí fotografii primátora města Malmö Ilmara Reepalu, je škrcena (?). Ministerský předseda právě přislíbil zlepšení zubní péče pro mladé lidi a uzavírá: "Pohlédněte! Báječná skutečnost je ta, že slunce probleskuje!" Policie a hasiči dostávají hlášení. Škola Örtagard v Rosengardu, oblasti Malmö, s téměř 100 % muslimských imigrantů, opět hoří. Je povoláno několik policejních hlídek. Ale premiér Persson již byl eskortován speciální policejní ochrankou do svého obrněného Volva, a je na své cestě zpět do soukromého vládního tryskáče a pryč z Malmö.

Proslýchá se, že socialistký ministerský předseda Göran Persson zvažuje přečasný odchod, v době, kdy se jeho Sociálně demokratická strana zmítá v předvolebních průzkumech před celonárodními volbami v roce 2006. Pravděpodobným vítězem a potenciálním premiérem může být "senior ministryně" kabinetu - Mona Sahlin. Je známá pro své klenoty moudrosti, jako je například tento: "Musíme pokračovat ve společném úsilí, které se zaměří na výuku Švédů v tom smyslu, že imigranti jsou pro jejich zemi požehnáním", říká Sahlinová, zdůrazňující, že její krajané musí akceptovat, že nové Švédsko je multikulturní a diskriminace musí skončit. "Ať se vám to líbí nebo ne, toto je nové Švésko."

Přitom ještě pár generací zpět se o Švédsku mluvilo s respektem a "švédský model" byl dáván za vzor hodný následování i v jiných zemích. Mnohé z toho může být již jen ilusí. Významný počet problémů, kterých jsme nyní svědky, má své kořeny v ideologii všeobjímajícího státu, v systému sociálního zabezpečení a v dlouhém období dominance socialistů, což ochromilo opravdovou politickou debatu. Výuka učí lidi respektovat konsensus a ne ho sabotovat. Jak ukazuje Roland Huntford v knize "Nové totality", Švédsko je "pokojná utopie", totálně kontrolovaná byrokracií, která aktivně odrazuje všechny projevy individuality a nesouhlasu. Švédsko nebylo zapleteno ve válce od dob Napoleona. To vedlo k tomu, že stálo mimo obě světové války, bylo neutrální během války studené a nikdy v moderní historii nezažilo invazi nebo okupaci. Zkrátka, jen málokterému, pokud vůbec nějakému, západnímu národu by slušela případná intelektuální dohoda s islámskými změnami, než právě Švédsku. Jak se ukazuje.

Švédsko je již banánovou republikou, snad na své cestě stát se islámskou republikou. Švédská kultura mizí s udivující rychlostí před našima očima. Jestliže se tento trend nezastaví, švédský národ jednoduše přestane existovat v jakékoli smysluplné podobě, a to během první poloviny tohoto století. Země, která nám dala Bergmana, skupinu ABBA a automobil značky Volvo, by se mohla stát známou jako Bosna severní Evropy. "Švédský model" nebude již dále zmiňován v souvislosti se stabilním a mírumilovným státem s rozvinutou ekonomikou, ale jako eurabijský hororový příběh utopického multikulturalismu, socialistického rádobyřízení a imigrace uprchlíků. Švédsko bude mít v roce 2006 celonárodní volby. To bude jedna z posledních příležitostí, kdy bude moci země vyřešit své vysoko čnící vnitřní pnutí pokojným a civilizovanými způsobem. Trochu se bojím, že to již bude příliš pozdě.

přeloženo z anglického "Is Swedish Democracy Collapsing?", by Fjordman, May 05, 2005 in: http://blogcritics.org/archives/2005/05/05051311.php, z angličtiny přeložil Adam Bartoš