Svědectví bývalé muslimky
Autor: Karel Orlík | Publikováno: 04.07.2007 | Rubrika: Aktuality
Ilustrace
Mohamed vedl 75 teroristických přepadení. Výrazy „zabít“ a „bojovat“ se v koránu objevují častěji, než slovo „modlitba“. Korán obsahuje 125 válečných veršů, tj. každý 48. verš je o válce, boji nebo zabíjení. Islám se rozšířil mečem. Každý 8. verš koránu vyhrožuje peklem každému, kdo neposlechne Alláha, kdo odmítá Mohameda jako proroka, kdo pochybuje o božském původu koránu nebo odmítá bojovat za věc islámu.

Svědectví bývalé muslimky

Narodila se jako Nahed Mahmoud Metwalli a byla děkankou dívčí vysoké školy v Helmiet El-Zaitoun, největší školy svého druhu v egyptské Káhiře. Studovalo tam 4.000 dívek. Byla vdaná od roku 1964 do roku 1983 a má syna a dvě dcerky.

Otec byl policejním generálem a žil v káhirském předměstí. Bratr pracoval jako manažer na ředitelství Ústřední správy pro administrativu. Jeden švagr byl prvním tajemníkem městské správy. Druhý švagr byl elitní pilot, oddaný prezidentskému paláci. Sestra byla manažerem pro styk s veřejností a její manžel vysokým důstojníkem egyptské CIA.

Nahed byla oddanou muslimkou a nenáviděla křesťany. Kde mohla, všude jim ubližovala. Ale oni měli něco, co jim záviděla: vnitřní pokoj. Obviňovala křesťany, že věří v trojici: Otce, Marii a Syna. Když se dověděla, že to není pravda, začala se o křesťanství více zajímat. Začala číst Bibli a setkávala se s křesťany častěji. Ve vidění jednou uviděla postavu Ježíše a byla přesvědčena, že žije.

Jedna dcerka ji oznámila, že si bude brát křesťana a chtějí odjet do Spojených států. Její otec a bývalý Nahedin manžel byl generálním manažerem renomované islámské univerzity Al-Azhar. Když se Nahed nechala pokřtít a rozvázala pracovní poměr se školou, musela se několik měsíců skrývat, neboť jí hrozila smrt za odpadlictví od islámu. Kdo by ji zabil, dostal by se okamžitě „do ráje“, ale kdo by ji nechal žít, byl by obviněn rovněž z odpadlictví.

Většina jejich křesťanských přátel skončila kvůli jejímu přijetí křesťanství ve vězení. Jeden křesťan jí a její dcerce opatřil nové občanky i pasy a oběma se podařilo 30. ledna 1990 odletět z Káhiry do Holandska, kde dnes Nahed žije. Napsala o islámu knihu, ve které napsala mimo jiné:

„Zvítězil jsem terorem“, řekl Mohamed. (Al-Bukhari, sv. 4, kap. 52, č. 220)

„Islámský válečný pokřik zněl: Allah Akbar, Alláh je největší.“

„Mohamed vedl 75 teroristických přepadení. Výrazy „zabít“ a „bojovat“ se v koránu objevují častěji, než slovo „modlitba“. Korán obsahuje 125 válečných veršů, tj. každý 48. verš je o válce, boji nebo zabíjení. Islám se rozšířil mečem. Každý 8. verš koránu vyhrožuje peklem každému, kdo neposlechne Alláha, kdo odmítá Mohameda jako proroka, kdo pochybuje o božském původu koránu nebo odmítá bojovat za věc islámu. Většina spisů islámské tradice, hadísy, vyzývá muslimy k boji, k šíření teroru do srdce nevěřících, k vraždění, mučení, mrzačení a k loupežím. Každý, kdo umí arabsky, se o tom může přesvědčit, že to, co jsem napsala, je pravda.”

(http://www.nahedmetwaly.com, 21.6.07, ko)

 

Moudrost nebo šílenství?

Navzdory všem vládním slibům je většina z 9 tisíc evakuovaných Židů z Gazy stále bez základních potřeb. Z šestadvaceti slíbených komunit se vybudovaly jen dvě. Ostatní musí počkat ještě 5 let.

V Gaze všichni profitovali, dnes je většina nezaměstnaných a 500 rodin je odkázáno na sociální dávky. Někdy se zdá, že vládě záleží více na Arabech, než na Židech z Gazy.

Izraelská vláda navrhla Egyptu, aby přijal ty Araby, kterým se nedostává v Gaze patřičné lékařské péče. Egypt to odmítl.

Zraněné arabské teroristy si vozí Izrael do své nemocnice. Jak by asi probíhalo soužití muslimů a křesťanů ve státě Palestina ukázali Arabové v Gaze. Maskovaní teroristé vtrhli do jediného kostela a školy sester růžence. Zničili kříže, Bible, křesťanské umělecké předměty, zdemolovali veškerý nábytek a zařízení a ukradli počítače. Takovým barbarům nepřísluší státnost, nýbrž izolace od civilizovaného světa.

(Arutz 7, 18.6. a 27.5., ko)

 

Antisemitismus je opět „in“

Když jsem se dostal v roce 1986 poprvé do Vídně, navštívil jsem svou známou, která byla provdána za rodilého Rakušana. Tehdy mně prosila, abych nemluvil nahlas kladně o Židech, abych tím manžela nerozčiloval.

Prosbě jsem samozřejmě jako host vyhověl. Měl jsem dost informací o dozorcích v koncentračních táborech, mezi nimiž rakouští dozorci vynikali svou krutostí. Rakouský kancléř Bruno Kreisky byl tehdy znám svou židovskou sebenenávistí a vřelými vztahy k palestinským teroristům.  

Po dvaceti letech od mé návštěvy se už ani ve Vídni svůj antisemitismus nesnaží skrývat. Informace z eretzu o problémech vídeňské židovské obce s neonacisty, kterým vychází vstříc Friedmann i vídeňský soud, jsou alarmující. Když k tomu přidáme informace z Británie, vypadá to opravdu tak, že je antisemitismus, třebaže zatím nenásilný, v těchto zemích „in“.  

(9.6.07, ko)

 

Eisenhower litoval nátlaku na Izrael

V americké blízkovýchodní politice je zakotvena varovná věta: „Pamatujte, co učinil Eisenhower Izraeli na Sinaji“. Pro sionisty je to vzpomínka bolestná, pro odpůrce Izraele návod k jednání. 

Po společné vojenské akci Izraele, Francie a Británie v roce 1956 varoval americký prezident Eisenhower před vážnými důsledky, jestliže se Izrael nestáhne ze Sinaje a z Gazy. Vyhrožoval přerušením veškeré spolupráce včetně finančních dotací. SSSR hrozil intervencí. Po dvou dnech se Izrael nátlaku podvolil. 

Peter Golden napsal biografii o židovském politickém poradci Maxu M. Fisherovi, ve které cituje Eisenhowerovo přiznání, že svým nátlakem na Izrael udělal chybu. V roce 1965 přebíral Eisenhower ve švédském Göteborgu medaili za podíl na osvobozování vězňů v koncentračních táborech. Přítomnému Fischerovi řekl s vážnou tváří: 

„Víš Maxi, když se dívám zpět na suezskou krizi, pak lituji toho, co jsem udělal. Neměl jsem nutit Izrael k vyklizení Sinaje.“ 

Překvapený Fisher nebyl jediným svědkem změny prezidentova smýšlení. Autoru biografie Goldenovi ji potvrdil také prezident Nixon, který prohlásil: 

„V šedesátých letech mi Eisenhower řekl, a jsem si jist, že i ostatním, že svého postoje k Suezu lituje a pokládá ho za svůj omyl.“ 

(IMRA, Dr. Aaron Lerner, 8.6.07, ko)

 

Nedostatek dětí „oslabuje“ teroristy Hizballáhu

Hlavní rozdíl mezi teroristy z Hamásu a Hizballáhu je v počtu dětí. Nižší porodnost libanonských žen snižuje pravděpodobnost nové občanské války. Jinak je na tom muslimka z Hamásu, oslavující sebevražedný útok svého syna, ale mající doma další potomky, a jinak libanonská žena, která má doma jediného syna.

Také v Gaze se už nerodí tolik dětí jako před patnácti lety, kdy bylo běžné mít až devět dětí. Přesto je nynější průměr se 6 dětmi postačující pro zásobování teroristů novými chlapci. Ženy z Hizballáhu mají od roku 2005 průměr jen 1,95 dětí, zatímco v letech 1950-1970 rodily v průměru 6 dětí. Vůdce Hizballáhu Nasralláh pochází z devíti potomků.

V roce 1995, kdy byly podepsány Dohody z Oslo, činil poměr mladých chlapců mezi Izraelci a palestinskými Arab 610 000 ku 690 000. Mezi dnešními chlapci pod 15 let je poměr 640 000 židovských k 1,1 milionů arabských hochů.
(Netzeitung, prof. Dr. Gunnar Heinsohn, 23.3.07, ko) 

 

Peněz pro teroristy je dost

Němečtí sociální demokraté se přimlouvají za ukončení finančního bojkotu Hamásu. Organizace OSN UNRWA, která živí palestinské Araby („uprchlíky“), je financována z 58 % Eropskou unií a nebyla bojkotem nijak zasažena. Všechny novorozené děti palestinských Arabů z táborů v Gaze, Judeji a Samaří se automaticky stávají „uprchlíky“. To je sice sociálně únosné, avšak politicky velmi výbušné.

Takové věčné finanční zabezpečování Arabů v Gaze a jinde vedlo ještě před 10 lety k rození devíti až desíti dětí. Dnes je průměr šest dětí. Arabské ženy v Libanonu, Tunisku nebo Alžírsku, jejichž rodiny se musí samy starat o výživu svých dětí, jsou v nevýhodě. Svými penězi umožnila EU v letech 1950-2007 mezi Araby v Gaze populační explozi z 250 000 na 1,5 milionů obyvatel.

Ve věkovém rozmezí 55-59 let je dnes v Gaze asi 10 000 Arabů, dětí do 4 let je 130 000. V Judeji a Samaří je tento poměr 21 000 ku 192 000. Mladým Arabům se naskýtá možnost „bojovat“ proti Židům, nebo proti vlastním soukmenovcům. Jsou totiž rozděleni na „Já jsem Fatáh“ a „Já jsem Hamás“. Zabíjejí se už mezi sebou a pochopitelně dál spoléhají na peníze daňových poplatníků z EU. Čím více peněz z EU, tím více násilí. Kolem roku 2030 jich bude EU živit až 8 milionů.
(tamtéž, prof. Dr. Gunnar Heinsohn, 22.3.07, ko – Dr. Heinsohn je ředitelem Institutu pro xenofobii a výzkum genocidy na Univerzitě v německých Brémách)

 

Al-Kájda vyhlásila Indii džihád

Protože se Indie odmítá vzdát kontroly Kašmíru, „zaveleli“ islámští teroristé z Al-kájdy k džihádu. Na jeho konci mají být hranice s Indií smazány. Výzvu na videu obdržela indická zpravodajská agentura v Kašmíru Current News Service, hrozbu tlumočí zakuklený ozbrojený muž a podepsal ji vůdce Al-kájdy v Indii Abú Abdul Rehman al Ansari.

Hrozba se odvolává na povstání muslimů v Iráku, Afghánistánu, Čečensku, Somálsku, Alžírsku a autonomní území palestinských Arabů. Povstání jsou označena jako globální islámské hnutí, usilující o likvidaci hranic a vytvoření jednoho islámského kalifátu.

Policejní šéf v Kašmíru bere hrozbu vážně. Je to první akce Al-kájdy od zřízení její pobočky v Indii v červenci 2006.
(Netzeitung, 9.6.07, ko)

 

Je zpravodajství ČT1 a ČT2 objektivní?

ČT2 odvysílala 4. června kanadský dokument o válce o Suez v roce 1956. Kanadská neobjektivnost by mě moc nepřekvapila. Kanada není k Izraeli příliš přátelská.

Horší je, že odpovědní pracovníci České televize neřekli k dokumentu ani slovo o podstatě izraelské intervence na Sinaj a Suez v říjnu 1956. Dokument postavil Izrael do role agresora a Egypt do role oběti. To je vědomé překroucení situace.

Po celý rok 1955 nakupoval Egypt zbraně ze sovětského bloku, jen z Československa za 320 milionů dolarů. Nebyl problém připustit, že Britům a Francouzům šlo o pomstu za znárodnění, ale bylo by nesmyslem tvrdit, že si chtěl Izrael „rozšířit území“ o Sinajskou poušť.

Od odpovědných pracovníků České televize bych očekával, že budou diváky informovat alespoň v několika větách o:

- pronikání egyptských záškodníků přes Gazu na území Izraele k páchání teroristických akcí, které začalo v létě 1955

- o tom, že v srpnu 1955 prohlásil egyptský prezident Nasser: „Egypt se rozhodl vyslat naše hrdiny, žáky faraónů a syny islámu, k vyčištění izraelské země. Nebude mír na izraelské hranici, protože požadujeme pomstu a naší pomstou bude smrt Izraele.“

- o tom, že 26. července 1956 Egypt zablokoval izraelskou námořní flotilu v Akabském zálivu a nad Tiranskou úžinou instaloval těžké dělostřelectvo. Tato úžina je jedinou cestou spojující Rudé moře a Akabský záliv, kterou mohou proplouvat větší lodě.

Egypt i Saúdská Arábie nechtěly izraelským lodím povolit proplutí a blokovaly tak v rozporu s mezinárodním právem jediný izraelský rudomořský přístav Ejlat.

 

Další den, 5. června, informovali hlasatelé zpráv v Událostech o výročí „Šestidenní války“ z roku 1967. Izrael byl opět označen jako agresor, aniž padlo jediné slovo o situaci, která donutila Izrael k vojenskému obrannému zásahu.

- 23. května 1967 Egypt již podruhé zablokoval Tiranskou úžinu

- Nasser opětovně vyhrožoval v předvečer války, že „zítra smeteme Židy do moře“

- ani slovo o snadném terči pro izraelské letouny, které zničily egyptská letadla, připravena zničit Izrael

- ani slovo o tom, že jen stát sebevrah by čekal do ranního hromadného útoku egyptského letectva 

Měl jsem znovu pocit, že se zpravodajství vrátilo do doby normalizace a namlouvám si, že jsem nebyl sám.

(Karel Orlík, 6.6.07)