"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)
Máme nový účet pro dary na provoz webu EUrabia.cz!
Přátelé, kvůli organizačním změnám máme nový účet pro dary na provoz webu EUrabia.cz Číslo účtu: 209672916 / 0600 , Moneta Money Bank, Variabilní symbol: 001 IBAN: CZ90 0600 0000 0002 0967 2916 BIC (SWIFT): AGBACZPP

Benjamin Kuras: Kniha o stavu naší společnosti a o tom, jak zachránit naši civilizaci

Zobrazit celý článek

Autor ve své knize vyčíslil devět bodů záchrany civilizace. Všechny body lze akceptovat, jenom je problém, kde se vezme základ nutící lidi dodržovat tyto body? Můžeme dokonce si vymyslet i další body, ale někdo je musí zařadit do „konstituce obce“. Musí souhlasit s „evropskými hodnotami“, ale musí někdo mít úctu k institucím a k řádu. Kdo tu úctu bude vykonávat? Snad ne tito dnešní rozhádaní jednotlivci hájící jen sebe sama a propadající neoanarchistickým ideologiím. Dnešní exaltovaní individualisté už společnost neuznávají, její osud je nezajímá, národ je zbytečný konstrukt intelektuálů, rodina je sociální konstrukt atd. Oni z kolektivů vystoupili do prázdnoty už dávno v době, kdy zhoubnost tohoto jednání nebyla viditelná.

Autor: Vlastimil Podracký | Publikováno: 11.10.2020 | Recenze | 2188 čtenářů

Dr. Martin Janeček: ARMÉNSKÝ HOLOCAUST

Zobrazit celý článek

Dalšími, velmi početnými obětmi muslimského násilí byli řečtí křesťané. Podle oficiálních záznamů jich bylo, v letech 1915-1918,asi 200 000. K nim je ovšem třeba připočíst ještě daleko větší počet pozdějších obětí. Řecko, během nejdelší části první světové války neutrální, nakonec na naléhání západních mocností, vstoupilo do války s Osmanskou říší, ujištěné, že obdrží maloasijská území, obývaná většinově Řeky. Západní mocnosti ale pak svého řeckého spojence opustily a Turci zmíněná území dobyli zpět. Část řeckého obyvatelstva uprchla do Řecka, část byla vyvražděna.

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 24.4.2019 | Recenze | 5276 čtenářů

Kuras doporučuje: Evropa ve smrtelném sevření multikulturalismu a islámu

Zobrazit celý článek

Z těch mnoha článků, blogů a publikací, které probuzená (alias populistická) část českého mediálního „rybníka“ tvoří, je potřeba vypíchnout a doporučit dvě nové knihy, které sice přiznávají, že nějakým způsobem vycházejí z mé průkopnické práce, ale ve svých analýzách a závěrech docházejí dál. A mé v podstatě jen faktologické reportáže rozvíjejí do podrobnějších rozborů vysvětlujících nejen co se děje, ale proč, z čeho to vychází, čemu z lidských dějin se to podobá, kam to spěje a jak by se tomu ještě dalo bránit.

Autor: Benjamin Kuras | Publikováno: 9.3.2018 | Recenze | 2947 čtenářů

Kritika díla křesťanského neomarxisty aneb proč nás zrazují ve vztahu k islámu?!

Zobrazit celý článek

Docent Pavel Hošek z Husitské teologické fakulty UKvP je nádherným příkladem spojení dvou protimluvů - marxismu a křesťanství. Doplňuje tak nádherně řadu jiných křesťanských neomarxistů a jeho poslední kniha je toho důkazem.

Autor: Lukáš Lhoťan | Publikováno: 10.1.2017 | Recenze | 2788 čtenářů

Islám jako výzva pro křesťany aneb morální relativismus v praxi

Zobrazit celý článek

Zcela levicově-liberálně ovšem zní Hoškovo tvrzení, že „největším problémem muslimských zemí dnešního světa je bída“ (str. 84). Pavle Hošku, to snad ne! Vždyť některé muslimské země jsou nesrovnatelně bohatší než třeba Česká republika! Jmenujme jen Kuvajt, Saudskou Arábii, Bahrajn, Spojené arabské emiráty, Brunei. Řekl bych, že bída není hlavním problémem ani v Malajsii, ani v Turecku, ba ani v Indonésii ne. Sebevražední atentátníci se rekrutují nejen z chudých, ale i z bohatých arabských zemí. Pokud budeme považovat za hlavní problém muslimských zemí bídu, budeme patrně optimalizovat cesty k cíli nevedoucí.

Autor: Dan Drápal | Publikováno: 8.1.2017 | Recenze | 2881 čtenářů
Podpořte nás

Recenze knihy O islamizaci a demokracii v Egyptě

Zobrazit celý článek

Přednáška americko-koptského profesora EL Ghenyho, kterou i s následnou diskusí knížka zaznamenává, se uskutečnila v Hradci Králové v roce 2012.. Krom obecných informací o islámu a jeho nebezpečí zde najdeme především stručnou historii koptských křesťanů, jejichž život a svoboda vyznání byly nejprve ohroženy po dobytí Egypta muslimy z moci Byzance v 7. století a radikálně pak od r. 1952, kdy místo proevropského krále Farúka I. převzali v Egyptě moc arabští nacionalisté v čele s Násirem a jedním z jejich cílů bylo koptské křesťany vyhladit..

Autor: Ivana Kultová | Publikováno: 17.4.2016 | Recenze | 2514 čtenářů

Recenze: Eurabia - mýtus nebo realita budoucnosti?

Zobrazit celý článek

Autor zmiňuje prohlášení předního muslimského duchovního Mohammada Ajída v mešitě Al-Aksá v Jeruzalémě ze září 2015. Muhammad Ajíd hovořil o dobytí Evropy skrze smíšená manželství s Evropankami a plození dětí muslimy. „Dá-li Alláh, budeme s nimi plodit děti a ovládneme jejich země. Budeme po nich dupat našima nohama. My je, s Alláhovou pomocí, udupeme.“ Vyzval muslimy, aby využili demografické krize Evropy a neschopnosti její společnosti bránit se islamizaci.

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 7.12.2015 | Recenze | 8043 čtenářů

Marek z Aviana, symbol jednoty Evropanů

Zobrazit celý článek

Lhoťanova studie o muslimských nájezdech na Moravu je text, který by měl číst každý Čech. Je třeba znát minulost, abychom mohli lépe chápat přítomnost a lépe předvídat budoucnost. Kdysi dávno jsem maturoval z dějepisu na jedničku, ale o muslimských nájezdech na Moravu jsem neměl ani potuchy. Ani nám nebylo nikdy v tehdejší československé škole řečeno, že část Slovenska víc než století patřila osmanskému chalifátu.

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 25.10.2015 | Recenze | 4886 čtenářů

Marek z Aviana - patron a štít Evropy

Zobrazit celý článek

Studium historie nám ukazuje, že bez takovýchto duchovních rytířů a strážných andělů by se Evropa nejspíše islámské hrozbě nedokázala dlouhodobě ubránit a podlehla by agresi islámského státu stejným způsobem, jakým podlehly jiné státy, národy a civilizace.

Autor: Lukáš Lhoťan | Publikováno: 8.10.2015 | Recenze | 2557 čtenářů

Recenze: Sexuální mravy zakladatele islámu

Zobrazit celý článek

Lukáš Lhoťan vydal nyní dvě velmi zajímavé knihy, jejichž četbu doporučuji co nejvřeleji všem těm, které problematika islámu zajímá. Vydavatel Lukáš Lhoťan knihu představuje jako součást série knih na téma apologetiky mezi islámem a křesťanstvím, kterou se rozhodli v jeho nakladatelství otevřít. Říká ale, že není rozhodně určena pouze křesťanům, protože otázka mravů islámského proroka je téma, jímž by se měli zabývat lidé bez ohledu na své náboženské přesvědčení.

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 7.5.2015 | Recenze | 3340 čtenářů

Sexuální mravy v islámu aneb co je třeba vědět o islámu

Zobrazit celý článek

Poprvé jsem se s otcem Botrosem setkal v českém překladu textu o jeho aktivitách v roce 2008 na webu Eurabia.cz. Tehdy mne oslovila jeho znalost islámské historie a Mohamedových výroků. Již delší čas jsem přemýšlel o tom, jak Botrosova kritická zjištění o zakladateli islámu Mohamedovi zpřístupnit i českému čtenáři.

Autor: Lukáš Lhoťan | Publikováno: 27.3.2015 | Recenze | 5457 čtenářů

Alí Síná: Jak porozumět Mohamedovi a muslimům

Zobrazit celý článek

Bývalý íránský muslim Al Síná (podle anglické Wikipedie jde o pseudonym), který původně považoval islám za humánní a pro kterého poznání skutečnosti znamenalo hluboký otřes, zasvětil svůj život informování světa o systému, který je připraven zničit civilizaci. Za tímto účelem založil organizaci Faith Freedom International (viz http://www.faithfreedom.org/). Nyní žije v Kanadě a díky jeho službě již řada lidí islám opustila.

Autor: Ivana Kultová | Publikováno: 4.3.2015 | Recenze | 6311 čtenářů

Těm kdo měli to štěstí, že se narodili muslimům není zaručen ráj, protože Prorok varoval, že značná část muslimského národa bude následovat židy a křesťany

Zobrazit celý článek

Ti kdo měli to štěstí, že se narodili muslimům není zaručen ráj, protože Prorok varoval, že značná část muslimského národa bude následovat židy a křesťany. V den posledního soudu budou také někteří muslimové uctívat modly. Budou mít muslimská jména, budou se za muslimi považovat, ale nebude jim to nic platné. Každý si musí uvědomit, zda je muslimem náhodou nebo na základě vlastní volby. Je islám to, co dělali jeho rodiče, kmen, země nebo národ, anebo je to, co učí Korán, že dělal Prorok a jeho společníci? Vyznání víry (šaháda) musí učinit každý sám, aby se stal plnoprávným muslimem a zní: "není boha kromě Alláha". Poté člověk věří v tauhíd a uvádí jej do praxe v každodenním životě a vyhýbá se všem širkům.

Autor: Josef Zbořil | Publikováno: 10.1.2015 | Recenze | 3481 čtenářů

Recenze: Jak porozumět Mohamedovi a muslimům

Zobrazit celý článek

Kniha jasně ukazuje, že islám nejenom ohrožuje věřící všech ostatních náboženství, ale že je zcela nepřijatelný pro všechny, kteří si chtějí udržet svobodu smýšlení a základní lidské hodnoty. Autor připomíná, že kvůli islámu přišlo o život víc lidí, než kvůli čemukoli jinému. Říká, že Hitlerovo šílenství jich zabilo padesát milionů, avšak Mohamedovo šílenství připravilo o život stovky milionů. Bolest způsobená Hitlerem je za námi. Rány zasazené islámem krvácejí už 1400 let.

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 7.1.2015 | Recenze | 5630 čtenářů

Recenze: Boj o Jeruzalém – Radikální islám, Západ a budoucnost Svatého města

Zobrazit celý článek

Autor mluví také o knihách, vyšlých v posledních letech, líčících cíle islamistů. Tak Egypťan Muhammad Ísá Dáwúd, žijící v Saúdské Arábii, popisuje dobytí Evropy muslimy ve své knize Harmagedon a co přijde po něm. Podle něj, Švédsko přijme islám dobrovolně a brzy padne i Dánsko, čímž islamisté získají základnu v severní Evropě. Velká Británie a Francie padnou až později, po útoku balistickými střelami. A Dáwúd uzavírá: „Pak už mahdímu v Evropě zbude jen Itálie a Vatikán, a tak prohlásí, že je čas zničit Kříž.“

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 6.1.2015 | Recenze | 4275 čtenářů

108 článků (8 stránek)
1 | 2 | 3 | Další    Přejít na stránku 
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Výklad Koránu

Základy islámu a jejich výklad

Stručný životopis zakladatele islámu

Islám a terorismus

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy
Islám live
Sledujte nás na Youtube
Články autora
Průzkum
Kdo bude příp. vinen za rozpoutání války kolem Ukrajiny? Rusko požaduje zastavení rozšiřování NATO. Británie a USA stupňují své výhrůžky a v rámci NATO vysílá zbraně a kontingenty k ruským hranicím. Ukrajina se dovolává pomoci proti "arcinepříteli" Rusku. EU je ve vleku USA a Brtánie. Kdo bude příp. vinen za rozpoutání války kolem Ukrajiny (jak se to teď najednou překrucuje u 2. sv.války)?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683