"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)
Máme nový účet pro dary na provoz webu EUrabia.cz!
Přátelé, kvůli organizačním změnám máme nový účet pro dary na provoz webu EUrabia.cz Číslo účtu: 209672916 / 0600 , Moneta Money Bank, Variabilní symbol: 001 IBAN: CZ90 0600 0000 0002 0967 2916 BIC (SWIFT): AGBACZPP

Muslimové, cikáni, černoši a další škůdci – zhouba a zkáza budoucích generací západu

Zobrazit celý článek

Nedávno jsem na webu narazil na článek, který mne nepřekvapil svým obsahem, ale zdrojem ze kterého pocházel. Jeho původcem je známý nizozemský sociální demokrat Eberhard Edzar van der Laan, který znepokojeně konstatoval, že mnoho obyvatel Amsterodamu je méně duševně nadaných. Výpověď jinak tradičně politicky korektního Listu De Telegraaf poskytuje otřesné informace o tom, jak rychle stoupá počet duševně zaostalých.

Autor: Bohuslav Svatoš | Publikováno: 14.9.2012 | Multikulturalismus | 11840 čtenářů

Mohamedův jediný zázrak: stínající meč

Zobrazit celý článek

Mohamed sám sebe vydával za posledního a nejdokonalejšího posla Božího. Mezi ním a dvěma hlavními postavami konkurenčních frakcí Abrahamického náboženství Mojžíše a Ježíše, se však vyskytuje jeden celkem velmi zásadní principiální rozdíl. Co se totiž týká prokazování své spřízněnosti s nejvyšším Bytím, kterou jeho předchůdci prokazovali četnými paranormálními jevy, tak Mohamed byl v této věci zcela impotentní, dá li se to tak říci.

Autor: Bohuslav Svatoš | Publikováno: 16.1.2012 | Islám | 3419 čtenářů

Znamení naší doby - politicky korektní pokrytectví jako nejžádanější společenská ctnost (2/2)

Zobrazit celý článek

Míra pokrytectví vládnoucích elit je až nestvůrná, zvážíme-li to, že jedině romové jsou navzdory tomu, jakou jsou ekonomicky destruktivní zátěží státu, odměňováni za to, že jen existují a ještě škodí. Snad nikde neexistuje etnikum, které byť tvoří stěží jen zhruba čtyři procenta národní populace, tak produkuje více než 75 procent celkové zločinnosti státu.

Autor: Bohuslav Svatoš | Publikováno: 7.1.2012 | ČR | 3211 čtenářů

Znamení naší doby – politicky korektní pokrytectví jako nejžádanější společenská ctnost 1/2

Zobrazit celý článek

Jedním až archetypickým projevem současné vlády pokrytectví nad západním duchem je fenomén omlouvání Romské menšiny a zapírání obludné míry zločinnosti, kterou toto etnikum produkuje. Romská menšina je médii a různými společenskými autoritami permanentně prezentována jako v podstatě všeobecnou rasistickou společenskou zvůlí sociálně vyloučená a odstavená od možnosti vzdělávání, pracovního trhu a společenské integrace.

Autor: Bohuslav Svatoš | Publikováno: 5.1.2012 | Multikulturalismus | 3785 čtenářů

Strategie současného džihádu a její primární cíl – naprostá likvidace svobody slova a projevu

Zobrazit celý článek

Islám se nápadně rád stylizuje do role mírumilovného náboženství. Islám není v žádném případě agresivní a nikdy nebyl, pokud ano tak jen proto aby se sám bránil. To je v kostce tvrzení muslimů jímž obhajují své „po vzoru Alláha milosrdné a slitovné náboženství“.Skutky zakladatele islámu proroka Mohameda a krvavá mnohasetletá praxe islámu - světového džihádu je důkazem toho, že Islám a mír, potažmo elementární humanistické ideje kterými se muslimové rádi zaštiťují spolu nemají nic společného.

Autor: Bohuslav Svatoš | Publikováno: 23.8.2011 | Islám | 3485 čtenářů
Podpořte nás

Drak se probouzí aneb Svět na rozcestí apokalypsy II.

Zobrazit celý článek

Jednou z klíčových vizí Janova Zjevení je nástup kultu falešného proroka, který je zacílen na destrukci křesťanské civilizace. Ve prospěch tohoto zlovolného kultu pracuje mnohonárodnostní „Nevěstka“, která usiluje o demontáž svébytnosti všech národů a jejich vmanipulování do jakési uniformě multirasové kosmopolitně non-nacionální společnosti. Společnosti, ve které jsou všichni bez rozdílu ve společenského postavení povinni projevovat transparentně korektně loajální postoj. Když nebudou, stanou se ostrakizovanými černými ovcemi.

Autor: Bohuslav Svatoš | Publikováno: 21.12.2010 | Západ | 5045 čtenářů

Vítězství zla a dobří lidé

Zobrazit celý článek

Říká se - k vítězství zla plně postačí, když dobří lidé neudělají nic. Zní to velice moudře a pravdivě, bohužel je to vůči těm nic nedělajícím „dobrým lidem“ až příliš lichotivé a pokrytecké pochlebování. Je to pokrytecké proto, že pokud jsou lidé dobří, tak proti zlu skutečně bojují.

Autor: Bohuslav Svatoš | Publikováno: 17.8.2010 | Názory čtenářů | 5232 čtenářů

Křesťané 21. století, bázliví a bezpáteřní spojenci Antikrista (II.)

Zobrazit celý článek

Křesťanské autority svoji hanebnou kolaboraci s islámem omlouvají tím, že společnost upadla do tenat ničivého a dominantního materialismu. Ve jménu nápravy tohoto stavu tedy tyto autority zvolily alternativu, která sice znamená i konec samotného křesťanství, ale na druhou stranu alespoň vymýtí ateizmus. Pro tyto „křesťanské“ kruhy Kristus a křesťanské ideje mohou klidně zaniknout a vymizet ze světa.

Autor: Bohuslav Svatoš | Publikováno: 14.5.2009 | Evropa | 5745 čtenářů

Křesťané 21. století, bázliví a bezpáteřní spojenci Antikrista

Zobrazit celý článek

V souvislosti s čím dál více společensky vnímanou a diskutovanou islamizací svobodného světa je velmi zarážející vstřícnost křesťanů vůči bujícímu islámskému kultu, který lze zcela bez nadsázky vnímat jako kult falešného proroka a Antikrista. Nikdo jiný v dějinách totiž nezformoval militantnější kult, který by tak dlouhodobě a trvale usiloval o totální eliminaci křesťanství a křesťanského světa jako sám „Prorok Mohamed“.

Autor: Bohuslav Svatoš | Publikováno: 11.5.2009 | Islám | 7359 čtenářů

Mohamed - génius psychoteroru (dokončení)

Zobrazit celý článek

Jediným legálním způsobem, jak vykompenzovat frustraci takového zásadního rozsahu coby vědomě popíraného a vytěsňovaného selhání ve sféře intimně individuální seberealizace člověka je ještě více oddaná služba Alláhovi. Těžce frustrované ego muslima může přelepit bolístku vlastní malosti a životního selhání tím, že svůj malý zbytečný a frustrující život přelepí ještě intenzivněji a opravdověji praktikovanou vírou v Alláha.

Autor: Bohuslav Svatoš | Publikováno: 12.4.2009 | Analýzy | 4465 čtenářů

Mohamed - génius psychoteroru (část I.)

Zobrazit celý článek

Aneb muslimové jako kulturně degenerované oběti Mohamedovy „božské“ zvůle.
Mohamed se tedy v této atmosféře volby – přitakej nebo zemři - stal někým vychvalovaným a zbožňovaným, a jeho často nechtění ctitelé se tímto způsobem „z nouze ctnosti“ vyhnuli, jak trestu smrti za bezbožnost, tak i vědomému vnitřnímu morálnímu pokoření za to, že uctívají, zbožňují a následují amorálního lháře, lžiproroka a zlosyna...

Autor: Bohuslav Svatoš | Publikováno: 11.4.2009 | Analýzy | 6586 čtenářů

Teror v Bombaji. Malá předehra pro krvavou budoucnost Evropy

Zobrazit celý článek

Obávám se, že je jen otázka času, kdy Evropu postihne nedávný osud Bombaje a to v masovém měřítku. Podle oficiální verze šlo útočníkům o propuštění vězněných spolubojovníků, avšak tento výklad příčin teroru v Bombaji je pouhou zástěrkou skutečného motivu útoku.

Autor: Bohuslav Svatoš | Publikováno: 26.2.2009 | Terorismus | 4833 čtenářů

Narcis Alláh

Zobrazit celý článek

Alláh je prostě sebezbožněním Mohamedovým, krajně narcistický, až k vražedné nenávisti zranitelný nevírou a neúctou, a v odpověď na tato krutá zranění působená mu neuctivými nevěřícími bestiálně krutý a smrtící. Mohamedův Bůh není Bohem židů a křesťanů. Alláh je na nebesa povýšeným sebe obrazem Mohamedovy nemocné narcistické duše.

Autor: Bohuslav Svatoš | Publikováno: 2.11.2008 | Názory čtenářů | 5337 čtenářů

Drak se probouzí aneb Svět na rozcestí apokalypsy

Zobrazit celý článek

Humanistická maska Evropské unie oprýskává i tváří tvář faktu, že Evropa je stále silně antisemitsky orientovaným státem, který svou podporou palestinsko-islámskému terorismu nepokrytě odhaluje kooperaci s islámskou Bestií, jejímž primárním veřejně hlásaným cílem je jak anihilace Izraele, tak likvidace křesťanství.

Autor: Bohuslav Svatoš | Publikováno: 17.10.2008 | Názory čtenářů | 6521 čtenářů

14 článků (1 stránka)
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Výklad Koránu

Základy islámu a jejich výklad

Stručný životopis zakladatele islámu

Islám a terorismus

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy
Islám live
Sledujte nás na Youtube
Články autora
Průzkum
Měla by Británie vrátit Argentině Malvíny a Rusko Ukrajině Krym? Letos uplyne 40 od britsko-argentinské války o Malvíny (Falklandy). Měla by Británe Malvíny vrátit Argentině, tak jak požaduje vrácení Krymu Ruskem Ukrajině?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683