reklama
"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)
Proč Eurabia?
"Žurnalismus je tisknout to, co někteří nechtějí, aby se tisklo. Vše ostatní je totiž propaganda." George Orwell. Prosím podpořte nás v boji za svobodu proti islamizaci!!! Předem moc děkujeme. Společně zvítězíme a ubráníme se! Číslo účtu: 2700168305 / 2010, Fio banka a.s., Variabilní symbol: 003

Benjamin Kuras: Kniha o stavu naší společnosti a o tom, jak zachránit naši civilizaci

Zobrazit celý článek

Autor ve své knize vyčíslil devět bodů záchrany civilizace. Všechny body lze akceptovat, jenom je problém, kde se vezme základ nutící lidi dodržovat tyto body? Můžeme dokonce si vymyslet i další body, ale někdo je musí zařadit do „konstituce obce“. Musí souhlasit s „evropskými hodnotami“, ale musí někdo mít úctu k institucím a k řádu. Kdo tu úctu bude vykonávat? Snad ne tito dnešní rozhádaní jednotlivci hájící jen sebe sama a propadající neoanarchistickým ideologiím. Dnešní exaltovaní individualisté už společnost neuznávají, její osud je nezajímá, národ je zbytečný konstrukt intelektuálů, rodina je sociální konstrukt atd. Oni z kolektivů vystoupili do prázdnoty už dávno v době, kdy zhoubnost tohoto jednání nebyla viditelná.

Autor: Vlastimil Podracký | Publikováno: 11.10.2020 | Recenze | 705 čtenářů

Pokud chceme, aby evropská civilizace byla vzorem ostatním, nesmí být onou směšnou vymírající společností bojovníků jen za svůj osobní prospěch.

Zobrazit celý článek

Pokud chceme bojovat, musíme mít za co. Pokud chceme, aby evropská civilizace byla vzorem ostatním, nesmí být onou směšnou vymírající a zadluženou společností bojovníků jen za svůj osobní materiální a hédonický prospěch. Vidíme, že jiné civilizace už naši stávající kulturu, na rozdíl od původní, nechtějí.

Autor: Vlastimil Podracký | Publikováno: 14.4.2015 | Analýzy | 2307 čtenářů

Střet civilizací a naděje konzervatismu. Muslimská kultura se rozvíjí v Evropě a ukazuje na úpadek Evropy

Zobrazit celý článek

Odpor jiných civilizací ve střetu s civilizací západní je veden nějakou formou domácího konzervatismu, většinou náboženského nebo založeného na tradicích odlišných způsobů života. Samotná existence tohoto odporu není vždy dána jen skupinovými zájmy materiálního charakteru, ale i obavou o osud vlastního společenstva tváří v tvář bezperspektivní čistě konzumní a hédonické podobě západních mravů.

Autor: Vlastimil Podracký | Publikováno: 26.10.2014 | Evropa | 3264 čtenářů

Není míru pod olivami

Zobrazit celý článek

Prezident Zeman by se měl omlouvat za svoje poměrně povrchní a neurčité odsouzení islamismu, protože důležitý a mocný stát jako je Saudská Arábie si to přeje. Už s Čínou jsme museli ustoupit od kritiky nedodržování lidských práv. Co se to děje? Stáváme se hadrem, o který si kdekdo otře boty?

Autor: Vlastimil Podracký | Publikováno: 1.7.2014 | Multikulturalismus | 2890 čtenářů

Rozjímání nad Evropou

Zobrazit celý článek

Kdo žije v západoevropských městech trvale, asi nepozoruje změny, které jsou nápadné občasnému návštěvníkovi. A právě ten si nemůže nevšimnout nepříznivého vývoje Evropy. Zdá se, že Buchananova kniha „Smrt Západu“ se naplňuje. Města se plní mešitami, nejsou už tak čistá a také barva pleti obyvatel se mění. Kdysi nulová zločinnost už zdaleka není. Zdá se, že obyvatele to sice trápí, ale jsou bezradní, co vlastně proti tomu dělat.

Autor: Vlastimil Podracký | Publikováno: 1.11.2012 | Západ | 3082 čtenářů
Podpořte nás

Ztraceni v ghettu

Zobrazit celý článek

Stejnojmenná kniha Theodora Dalrympla přináší nevšední svědectví britského lékaře pracujícího v nemocnici v chudinské čtvrti a v přilehlé věznici, znajícího též podobná prostředí třetího světa. Je to svědectví výjimečné svým postojem a zcela jiné než jsme z takového prostředí zvyklí. Autor už chápe souvislosti nové doby, není to jen nějaká obžaloba společnosti, jak jsme byli zvyklí. Nevšední je hledání příčin britské bídy. Ta není v materiálním nedostatku, který dříve společnost obžalovával. Ta je naopak v nepřiměřeně velké péči, která se těmto lidem dostává a souborem hodnot, který společnost vede k pošetilému postoji k chudým lidem, který nakonec bídu navyšuje.

Autor: Vlastimil Podracký | Publikováno: 22.4.2012 | Multikulturalismus | 2509 čtenářů

Obtížná rozcestí muslimského světa

Zobrazit celý článek

Muslimský oblíbený mýtus, vysvětlující zaostalost muslimského světa na základě vykořisťování v koloniálním období, vyšuměl. Z tohoto mýtu odvozený vzdorovitý návrat k tradicím, zahalování žen, jejich nepouštění do škol, bití, kamenování a nepouštění do veřejného života, začalo vydávat svoje plody ve vysoké porodnosti a nedostatečné materiální zajištěnosti populace. Dnes dorůstá generace, která žije převážně v bídě, muslimský návrat jí nepomohl, a už neví „co by“.

Autor: Vlastimil Podracký | Publikováno: 8.3.2011 | Islám | 3375 čtenářů

Obtížná rozcestí muslimského světa

Zobrazit celý článek

Muslimský oblíbený mýtus, vysvětlující zaostalost muslimského světa na základě vykořisťování v koloniálním období, vyšuměl. Z tohoto mýtu odvozený vzdorovitý návrat k tradicím, zahalování žen, jejich nepouštění do škol, bití, kamenování a nepouštění do veřejného života, začalo vydávat svoje plody ve vysoké porodnosti a nedostatečné materiální zajištěnosti populace. Dnes dorůstá generace, která žije převážně v bídě, muslimský návrat jí nepomohl, a už neví „co by“.

Autor: Vlastimil Podracký | Publikováno: 5.2.2011 | Islám | 3567 čtenářů

Chlípní starci (z knihy Žluté nebezpečí)

Zobrazit celý článek

Obě příchozí ženy využily příležitosti domácího prostředí a odhalily si obličej také. Nyní bylo jasné, že Vašek se nemýlil, správně odhadl svoji nevěstu. Měla úzký obličej a pronikavé černé oči. Vypadala pěkně s dlouhými černými vlasy, jen mu trochu vadil velký arabský nos. Vzpomněl na svoji Čao a zalitoval, že ji tu nemá - malý nosík a malá ústa v široké tváři, jemná broskvová pleť, něčeho takového se tu nedočká. Musí se spokojit s tím, co je.

Autor: Vlastimil Podracký | Publikováno: 10.7.2010 | Recenze | 4541 čtenářů

Žluté nebezpečí dva roky poté

Zobrazit celý článek

Kosovo získalo samostatnost a tím nerušenou islamizaci své země. V Belgii vyšlo zákonodárství vycházející vstříc islámským svátkům. Došlo k islámskému útoku na Bali a v Bombaji a mnoha dalším v islámských zemích. V Afganistánu nastala nová ofenziva Talibanu. Papež byl napaden, že obhajoval jednání křesťanů proti muslimům v historii. Aféra s karikaturami proroka Mohameda sjednotila celý islámský svět a vyvolala násilnosti proti evropským a americkým cílům.

Autor: Vlastimil Podracký | Publikováno: 3.9.2009 | Svět | 3674 čtenářů

Obama v Bílém domě. Mesiášské poslání neocons skončilo?

Zobrazit celý článek

Ne všechny světové civilizace však přijaly západní svobodu a demokracii včetně volného trhu. Někteří ji dokonce chtějí zničit (muslimové), pro některá byla nebezpečná a odloučili se od kulturní složky (Čína, Rusko), ačkoliv hospodářskou složku uznávají. Neokonzervativci, dědici Reagana, se rozhodli rozbořit poslední bašty odporu, diktátorské režimy, které bránily jiné hodnoty než ty, které Západ hlásá.

Autor: Vlastimil Podracký | Publikováno: 9.3.2009 | Svět | 3788 čtenářů

Relativizmus – ústřední idea západní Evropy

Zobrazit celý článek

Existovaly i mnohonárodní státy. Tím byly i Francká a Byzantská říše, které kdysi zachránily Evropu před islámem. Ale jejich myšlenka byla jasně křesťanství a proto také takové státy, byť mnohonárodní, mohly být funkční a ofenzivní. Nakonec tato myšlenka vedla i křesťanské obyvatele Pyrenejského poloostrova k boji proti islámu a dokázala ji dotáhnout do vítězného konce. Je možné sjednotit státy jen územně? Asi ne.

Autor: Vlastimil Podracký | Publikováno: 4.1.2009 | Západ | 4656 čtenářů

Konec evropské civilizace. Vivat islámský středověk

Zobrazit celý článek

Zánik evropské civilizace – příčiny zanikání
Možná, že váženého čtenáře zarazí název článku. Evropská civilizace přece nezaniká! Podívejme se na ty nové domy, krásná města, tolik automobilů! Česko se přibližuje k Evropské unii, má hospodářský růst! A potom, ty nové technické vynálezy – mobily, počítače, rakety, léčebné metody. To se přece ani vzdáleně nepodobá nějakému zániku!

Autor: Vlastimil Podracký | Publikováno: 24.7.2008 | Západ | 7375 čtenářů

Co nám přineslo Kosovo

Zobrazit celý článek

Muslimové mají v současné době všechny předpoklady k šíření, naopak tradiční evropské hodnoty, zároveň s těmi úpadkovými, vytváří podmínky pro ústup Evropanů, kteří se přitom stále ve svých idejích appeasementu utvrzují a dokonce je rozvíjí.

Autor: Vlastimil Podracký | Publikováno: 4.5.2008 | Evropa | 4541 čtenářů

Západ – hospic vlastní civilizace

Zobrazit celý článek

Idea současné západní civilizace je relativizace a nivelizace hodnot, od ní odvozený multikulturalizmus, jehož součástí je i podpora antropologických menšin. Západní národy cítí, že nejsou schopny svojí nízkou fertilitou zajistit fyzické pokračování svých etnik a tím i své civilizace, ztratily všechnu víru ve svoji kulturu, nemají sílu vzdorovat příslušníkům jiných civilizací a tak se chystají k dožití.

Autor: Vlastimil Podracký | Publikováno: 23.11.2007 | Západ | 5061 čtenářů

31 článků (3 stránky)
1 | 2 | 3 | Další    Přejít na stránku 
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Články autora
Průzkum
Záleží Bruselu na životech Východoevropanů? EU mentoruje východní země zatímco k západním je benevolentnější. Záleží podle Vás Bruselu na životech Východoevropanů?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď