"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Muslimové mohou v Británii žádat o extra přídavky na svůj harém

Autor: Redakce | Publikováno: 2.6.2007 | Rubrika: Aktuality
Ilustrace

Muslimové mohou v Británii žádat o extra přídavky na svůj harém

Polygamní muži žijící v Británii s více ženami mohou požadovat extra dávky pro své “harémy” a to i přesto, že polygamie je v Británii zločinem.

Opoziční poslanci požadují naléhavou změnu zákona a tvrdí, že vláda uznává a odměňuje zvyky, které nemají žádný právní status a které jsou “cizí” vzhledem ke kulturním tradicím země.

Činitelé včera oznámili, že probíhá vyhodnocení, zda bude stát pokračovat ve vyplácení podpory a příspěvků na ubytování za “extra” manželky. …

Pokud muž a jeho ženy, které si vzal v zemi, ve které je polygamie legální, usadí v Británii, potom sociální úřady považují jeho ženy za příbuzné a podle toho jim přispívají.

Sociální úřad včera přiznal, že nemá žádné údaje o tom, kolik rodin žádá o příspěvky pro více žen.

Oficiální doporučení pro udělování sociálních dávek říkají: “Pokud jste si legálně vzal více než jednoho partnera podle zákonů země, která to povoluje, pak je váš vztah nazýván polygamním manželstvím”.

“V takovém případě se domácnost skládá z vás a všech partnerů, kteří s vámi žijí a které jste si vzal”.

Činitelé nebyli schopni říct, kdy začala taková pravidla platit a tvrdí, že se “vyvinula během desetiletí”. …

V Británii existují tisíce polygamních manželství, která zákon neuznává - převážně v muslimské komunitě.

http://info.pravdaoislamu.cz/

 

Britští muslimové budou demonstrovat proti "útlaku"

Britští muslimové budou 15. června demonstrovat před sídlem britského premiéra na Downing Street 10. Plakát, který zveřejnili na svých webových stránkách, a který rozhodně stojí za přečtení, protestuje proti tomu, že v Británii „není žádná svoboda a spravedlnost pro muslimy. Britské impérium bylo založeno na útlaku muslimů i nemuslimů. Zničení islámských států, vyhnání muslimů z Palestiny a založení pirátského státu Izrael jsou pouze některé z jeho zločinů proti muslimům. Ponížení nepokračuje pouze doma, ale všude kde muslimové žijí.“ Co konkrétně muslimům vadí?

Kromě okupace muslimských zemí jsou to policejní razie, při nichž „s jejich ženami a matkami je hrubě zacházeno a jejich děti jsou tyranizovány“, útoky na burku, které ukazují skutečnou nenávist k islámu. Protiteroristické zákony, „jejichž cílem je zasít strach do srdcí muslimů“ a přinutit je, aby se „přestali stavět proti západnímu terorismu a vzdali se svého náboženství.“ Dále je to křižácké tažení médií, zobrazující muslimy jako krvežíznivé teroristy, zatímco muslimové jsou „mírumilovná komunita, která žije v této zemi a má na ni pozitivní vliv.“ Urážení proroka Mohammeda, které nevedlo k potrestání pachatelů těchto „zvrácených vtipů“, ale „proti nim mírumilovně protestujících muslimů.“ Británie dále utlačuje muslimy jejich sledováním, jejich mučením a zabíjením a nejspíše také „držením tisíců nevinných muslimských rukojmích v zemích celého světa.“

Plakát obsahuje vskutku strašlivá obvinění. Protože však Evropská unie dosud proti Velké Británii nezakročila, je třeba se ptát, zda jsou tato obvinění zcela pravdivá a zda evropští ochránci lidských práv zvládají svou práci. Doufejme, že nový premiér s těmi, kdo takto na britské muslimy útočí, zatočí, že věci jako svoboda slova nebo ochrana před terorismem nebudou bránit mírumilovnému rozvoji britské muslimské komunity.

Zdeněk Škrobák, www.euportal.cz

 

Evropská unie zavádí u soudů členských zemí šaríu

Pokračování zprávy Evropská komise chce u evropských soudů zavádět šaríu. ČTK nás informuje, aniž by informovala o tom, co ve skutečnosti tento multikulturní počin znamená:

Evropská unie se rozhodla usnadnit život smíšeným manželským párům, v nichž pochází každý partner z jiné země, které žádají o rozvod. Podle nových pravidel, na nichž se na zasedání shodli unijní ministři spravedlnosti, si jak manželé, kteří dlouhodobě žijí v zahraničí, tak smíšené páry budou moci vybrat, podle jakého práva se nechají rozvést.

Podle německé ministryně spravedlnosti Brigitte Zypriesové budou mít všechny sezdané páry v EU “možnost vybrat si příslušný soud v určitém členském státě a právo, podle nějž se nechají rozvést”.

S návrhy, jak vyjasnit pravidla pro rozpady “mezinárodních” manželství, přišla v loňském roce Evropská komise. Chtěla, aby rozvod a dělení majetku mohlo probíhat podle práva země, kterou si manželé vyberou. Buď podle pravidel vlasti jednoho z manželů nebo podle zákonů země, v níž pár delší dobu žil.

V současnosti má každý stát svá vlastní pravidla, podle nichž rozhoduje, jaké právo uplatní v případě rozvodu “mezinárodních” manželství. Stejné je to v případě manželů, kteří dlouhodobě žijí v jiné než domovské zemi. Zatím si sami manželé nemohli vybrat, podle jakého práva jejich rozvod bude probíhat, právě toto se ale v budoucnu změní.

Manželé se budou moci rozhodnout nejen pro právo svých zemí původu, ale i pro právo země, v níž trvale žijí či pro právo země, v níž společně žili v minulosti. Jaká kritéria a jaká posloupnost se nakonec v praxi uplatní, rozhodnou experti při dalších pracovních schůzkách, uvedla Zypriesová.

V jiné zemi EU než ve své vlastní žije přes sedm milionů Evropanů. Ročně se v EU uzavírá okolo 350.000 manželství mezi lidmi s rozdílným občanstvím, ale každý rok se rozvádí na 170.000 takových párů, což představuje 16 procent všech rozvodů. Odhaduje se také, že 2,5 milionu nemovitostí v EU patří manželům žijících v jiném členském státě.

Multikulturní idylka a právní peklo zároveň? Zde je ta část, kterou ČTK vynechává: soudit se může i podle šaríe, která je specificky v případě rozvodů extrémně misogynní (texty šaríe, na jejich základě se bude soudit, budou zveřejněny v dohledné době):

Návrh Evropské unie, který umožňuje, aby byly v případech rozvodů uplatňovány zákony zemí mimo EU, se ve čtvrtek setkal se zuřivým odporem Švédska.

Liberální Švédsko plánu silně odporuje a říká, že by mohl donutit členské státy EU, aby rušily manželství na základě zahraničního práva, včetně tradičního islámského práva, neboli šaríe.

Zpráva hovoří o švédsko-italském páru rozvádějícím se v Paříži, nicméně původní pět měsíců stará zpráva o návrhu Evropské komise, uvádí tento příklad:

Švédský pohled na [návrh] Řím III představuje švédskou ženu, která si ve Švédsku vezme íránského muže a společně emigrují do Íránu, ona se ale později rozhodne opustit svého manžela i jeho zemi. “Podle návrhu by v takovém případě bylo u švédského soudu použito íránské rozvodové právo”, říká studie ministerstva spravedlnosti. 

http://info.pravdaoislamu.cz/

 

Evropský parlament vyzval k urychlení zavedení zóny volného obchodu s arabskými zeměmi

Zóna volného obchodu, která má podle Barcelonského procesu vzniknout k roku 2010, dlouho před přijetím Turecka do EU, bude podle tohoto dokumentu z oficiálních stránek EU zajišťovat “postupnou integraci do expandujícího evropského vnitřního trhu a možnost konečného dosažení čtyř základních svobod EU: svobodného pohybu zboží, služeb, kapitálu a lidí” (uvedeno v prvním odstavci dokumentu).

Evropský parlament přijal 15. března 2007 rezoluci založenou na návrhu, který z vlastní iniciativy připravil Kader Arif (PSE, Francie) o vybudování Euro-středomořské zóny volného obchodu.

Parlament politoval skutečnost, že hlavní cíle Barcelonského procesu jsou stále daleko od realizace a vyzval Komisi, členské státy EU a jižní a východní středomořské země (SEMC) (t.j. arabské země - Islám Info), aby znovuspustily Barcelonský proces tím, že dají prioritu vybudování skutečné euro-středomořské socio-ekonomické oblasti, která ve větší míře zahrne do ekonomické stránky partnerství i společenské a environmentální aspekty.

Europoslanci požadovali jasnější definici cílů Evropské sousedské politiky, která nesmí, aniž by byly zanedbávány země východní Evropy, Barcelonský proces oslabit, ani upřednostňovat bilaterální vztahy na úkor multilaterálních regionálních řešení.

Země SEMC musí být nadále brány jako oddělená entita. Parlament zdůraznil důležitost vytvoření těsnějších institucionálních vazeb mezi EU a zeměmi SEMC, stejně jako důležitost regionální integrace SEMC a nárůstu jiho-jižního obchodu. Vyzval EU k zvětšení prostředků dostupných pro technickou a finanční pomoc zemím SEMC.

http://info.pravdaoislamu.cz/

 

Ministr Pospíšil podpořil směrnici o xenofobii

ODS se na svém XVII. Kongresu totiž zavázala, že bude bránit dalšímu přenosu pravomocí národních států na úroveň Evropské unie. Zároveň slíbila odpor vůči omezování práva veta členských států. Text usnesení týkající se EU hovoří jasně: 3.4. Kongres ODS zakazuje všem politikům ODS předávat další kompetence ČR na úroveň Evropské unie a rozšiřovat rozsah evropské agendy schvalované kvalifikovanou většinou.

Pan ministr však evidentně porušil usnesení své vlastní strany, když před časem podpořil směrnici EU, která nařizuje členským státům, aby do svých právních systémů přijaly jednotný zákon proti rasismu a xenofobii nadekretovaný z Bruselu . Samozřejmě, že trestat projevy rasismu je správné, ale na to, abychom měli takový zákon, nepotřebujeme Evropskou unii. Navíc různé orgány EU začínají politicky korektně označovat za rasismus a xenofobii i legitimní kritiku islámského terorismu, multikulturalismu a nepřizpůsobivosti imigrantů.

Je velice zarážející, že k omezování parlamentní demokracie v národním státě prostřednictvím nedemokratických směrnic z Bruselu přispívá i vrcholný politik z Občanské demokratické strany, která se v dobách Václava Klause k obraně demokracie národního státu hrdě hlásila, a navíc tím i flagrantně porušuje usnesení nejvyššího orgánu své vlastní strany.

Možná by bylo asi úplně nejlepší, abychom zrušili parlamenty národních států jako zbytečné žvanírny a nechali vše na osvícených evropských politicích a úřednících, kteří přece usilují o naše dobro a vědí vše nejlépe a dokáží nám vše z Bruselu hezky nadekretovat. Zdá se, že ODS takovýto postdemokratický typ správy věcí veřejných vyhovuje.

Lukáš Petřík, www.euportal.cz

 

Vyhlazení Židů je Alláhova vůle a pro dobro lidstva

Vyhlazení Židů je Alláhova vůle a je to pro dobro lidstva, říká článek v listu Hamasu al-Risala. Autor článku Kanan Ubajd vysvětluje, že sebevražedné útoky prováděné Hamasem jsou prováděny pouze proto, aby byla splněna Alláhova přání. Co více, Alláh tyto činy vyžaduje, protože "vyhlazení Židů je dobré pro obyvatele světa".

Zabíjení nevinných Židů teroristickými útoky je představováno jako Alláhův plán ve prospěch lidstva.

Mělo by být poznamenáno, že ospravedlňování vyhlazení Židů Hamasem jako boží vůle a pro dobro lidstva je ozvěnou Hitlerových slov v Mein Kampfu:

"V tomto případě zůstává jedinou spásou válka … Pokud Žid za pomoci této marxistické víry zvítězí nad lidmi tohoto světa, potom bude jeho koruna pohřebním věncem lidstva … Proto věřím, že jednám podle vůle Stvořitele: když se bráním proti Židovi, bojuji za práci Pána" (Mein Kampf)

V další paralele s nacistickou genocidou Židů autor píše, že chce zajistit, aby "každý věděl", že tyto vražedné činy nejsou prováděny "z vlastní vůle Hamasu" - ozvěna ospravedlňování nacistických zločinců, kterou opakovali na obranu svých činů, že pouze následovali příkazy.

Skutečnost, že jsou tyto příkazy považovány za příkazy boha, činí ospravedlňování vražd Židů Hamasem ještě více zlověstným.

Následuje výňatek z článku Hamasu: 

"Více než jednou jsme se setkali s odsuzováním a zříkáním se operací odporu a bombardování [sebevražedných útoků] prováděných Hamasem a hnutími palestinského odporu. Není jiná možnost než se zdržovat odsuzování, používání nálepek terorismu [na "odpor"] a konferencí na odzuzování [útoků]. Aby se tak každý dozvěděl, že jsme tak učinili pouze proto, že nám to nařizuje náš pán, `Neudělal jsem to z vlastní vůle` (Korán) a aby se lidé dozvěděli, že vyhlazení Židů je dobré pro obyvatele světa a že mu Alláh dal své posvěcení pro dobro obyvatel světa". [Al-Risalah, April 23, 2007] 

http://info.pravdaoislamu.cz/

 

Švédští muslimové se dožadují šaríe

Mahmoud Khalfi, prezident Islámské asociace a stockholmský imám se nedávno vyjádřil k obtížím žen při schvalování muslimských rozvodů u švédských soudů. Podle Khalfiho potřebují švédští imámové větší podporu a zdroje, aby posílili své postavení ve švédské společnosti.

Khalfi si myslí, že švédští imámové by měli mít právo rozhodovat o tom, jestli je rozvod podle islámu autorizovaný. Ve stejnou dobu chce prezident Švédské muslimské asociace Mahmoud Aldebe usnadnit švédským muslimům “život v souladu se švédským právem a šaríou”. Myslí si, že náboženské soudy v muslimských zemích “jsou v principu jako soudy v západních zemích” a popírá, že by systematicky utlačovaly ženy. …

Mnoho žen, které přicházejí z muslimských zemí bojuje v těchto zemích i ve Švédsku za více volnosti ve svých životech a za právo na vlastní výklad islámu a švédská společnost jim sotva pomáhá, když prosazuje náboženské právo, které výslovně podřizuje ženy mužům.

Přijmout nerovnoprávné rozvodové zákony pro muslimské ženy - jak by to nikdy nebylo možné pro žádnou jinou skupinu žen ve švédské společnosti - není ničím jiným než zradou, způsobem, jak jim ukázat, že jsou v očích zákona méněcenné.

Namísto toho jsme toho názoru, že Švédsko by mělo prosazovat, aby byly rozvody mezi imigranty - bez ohledu na původ - podle švédského rodinného práva uznávány a přijímány v dalších zemích.

Co více, navrhujeme posílení zdrojů poskytovaných na propagaci rovnosti mezi švédskými muslimy z perspektivy, která zdůrazňuje, že z rovného vztahu se ženami mohou získat i muži.

http://info.pravdaoislamu.cz/

 

OSN předpovídá obrovskou imigraci do Evropy

Od nynějška do roku 2050 bude do rozvinutého světa přicházet nejméně 2,2 miliónu imigrantů ročně, předpověděla  OSN.

Britská populace vzroste ze 60 miliónů na 69 miliónů v roce 2050 - takřka výhradně díky imigraci.

Nejnovější údaje populační divize OSN předpovídá během následujících čtyř desetiletí globální nárůst, který nemá v historii lidstva obdoby.

V Africe, Asii a na Středním východě bude žít o miliardy lidí více. Desítky miliónů z nich imigrují do Evropy a Ameriky, zatímco populace většiny zemí bohatého světa bude stagnovat nebo upadat. …

“Populace rozvinutějších oblastí zůstane převážně nezměněná na 1,2 miliardy lidí a pokud by nedošlo k odhadované imigraci z rozvojových do rozvinutých zemí, zmenšovala by se”, říká OSN.

Úroveň trvalé masové imigrace, kterou svět během příštích čtyř desetiletí prožije, je bezprecedentní.

Mezi roky 1970 a 1980 přijímal bohatý svět asi milión imigrantů z chudých zemí ročně. Během dalších 43 let dosáhne imigrace více než dvojnásobné úrovně a od nynějška do roku 2050 dosáhne 2,3 miliónů lidí.

Z těchto imigrantů bude asi 400 000 ročně přicházet z Afriky a asi 1,2 miliónu z Asie. 

http://info.pravdaoislamu.cz/

 

Podle EU porušují turecká sekulární pravidla lidská práva muslimů

Evropský soud pro lidská práva říká, že Turecko nese vinu v případě vyhoštění poslankyně z parlamentu za nošení muslimského šátku.

6. dubna Evropský soud pro lidská práva (ECHR) rozhodl, že Turecko porušilo mezinárodní lidskoprávní standardy, když vyhostilo poslankyni z parlamentu pouze proto, že nosila muslimský šátek.

V roce 1999 zabránili militantní sekularisté Merve Kavakci zaujmout své křeslo v tureckém parlamentu, hodiny na ní křičeli a poté jí vyhostili ze sněmovny parlamentu - pouze proto, že nosila hidžáb, neboli muslimský šátek. O několik týdnů později zbavila turecká vláda Kavakci poslaneckého postu i občanství, opět kvůli nošení šátku v tureckém parlamentu.

“Lidské právo náboženského sebevyjádření není omezeno pouze na domov nebo vnitřní život”, řekla Angela Wu, mezinárodní ředitelka Becketova fondu pro náboženskou svobodu, která Kavakci zastupovala u ECKH. “Náboženské sebevyjadřování na veřejnosti a ve veřejných institucích je přirozenou součástí náboženské víry a jeho mírumilovné uplatňování je ECHR výslovně chráněno”.

Soud prohlásil, že chování Turecka porušilo právo na “svobodné vyjadřování zákonodárců”, které je chráněno Evropskou konvencí o ochraně lidských práv. Soud přisoudil Kavakci jako náhradu 4 000 euro.

“Jsme vděční, že ECHR po tolika letech Merve Kavakci ospravedlnil”, řekla Wu. “Prošla dlouhým soužením a nepředstavitelně trpěla jenom kvůli tomu, že vyjádřila svojí víru”.

http://info.pravdaoislamu.cz/

 

Turecké dívky dovážené do Německa jako nevěsty žijí v izolaci

Necla Kelek, v Istanbulu narozená socioložka a autorka, si udělala v Německu jméno knihou o "objednávaných" nevěstách dovážených z tureckého venkova jako nevěsty mladým tureckým mužům žijícím v Německu.

Sňatky, aranžované mužovými rodiči podle tradičních zvyků, v Německu výrazně zvýšily počty tureckých žen, které mají jen malou nebo žádnou znalost své nové země a často skončí v izolaci v tureckých ghettech.

Kromě knihy "Zahraniční nevěsta" vedla Kelek kampaň - neúspěšně - za zákon, který by požadoval, aby byly turecké nevěsty staré nejméně 24 let před tím, než jim bude povoleno přestěhovat se do Německa.

Kelek se přestěhovala do Německa s její rodinou jako dítě, proti těm tradicím, které ve své knize popisuje, se ale vzbouřila.

"Co mě zachránilo bylo, když nás můj otec opustil a já jsem nebyla pro nápadníky dostatečně přitažlivá (kvůli svojí vzpurnosti, jak se píše jinde - Islám Info). Díky tomu jsem dnes svobodná", řekla Kelek Reuters v telefonickém rozhovoru z Berlína.

"Jsem velmi zbožná osoba a také vychovávám svého syna, aby byl zbožný. Islámská tradice a turecká kultura jsou ve mě, nemohu ale přijmout systém, ve kterém nejsem svobodná a ve kterém musím sloužit muži".

Kelek vysvětluje, že její starší sestry byly provdány v Turecku, když byly mladé. "Mému otci se nelíbila úroveň svobody mezi chlapci a dívkami v Německu. Museli jsme našemu otci sloužit, když přišel domů. Jednoho dne jsem se proti jeho autoritě vzbouřila a zamkla jsem se v pokoji. Rozbil dveře sekerou. To bylo naposledy, co jsem ho viděla. Vrátil se do Turecka".

Kelek si myslí, že mezi muslimskými imigranty v Německu nedochází k žádné integraci. "Když si neustále dovážíte čerstvé nevěsty z centrální Anatolie, k integraci nikdy nedojde. Každý rok dorazí nová generace imigrantů a integrační proces začíná od začátku. Vedla jsem kampaň za to, aby dováženým nevěstám muselo být nejméně 24 let, aby mohly přijít do Německa. Kampaň ale selhala, protože některé turecké skupiny to považovaly za diskriminaci nevěst", vysvětluje Kelek.

"Mnoho dovezených nevěst pochází z takřka středověkých společností, kde musí sloužit muži od rána do noci. Z jejich hlediska je zjevně dobré, když z toho uniknou. Říkám tomu německé věno, protože dříve se na nevěstu platila cena. Pokud dnes ženich řekne "vezmu tě do Německa", rodiče jsou často ochotní dát mu dívku zdarma".

Podle názoru Kelek je šátek stigmatem, před kterým zahalená žena nemůže uniknout. "Ať už se žena zahaluje nebo svléká, v obou případech je závislá na muži. V obou případech je sexuálním objektem".

"Nesnažím se proměnit každou dívku v oběť. Jsou zde ale oběti a já o nich mluvím. Někdy se možná dostatečně nezmiňuji o ochotných nositelkách šátků. Dobře. Tyto ženy ale nepřijímají žádnou zodpovědnost za strádání, které ničí kvalitu života mnoha muslimských žen. Jejich sociální a politická zodpovědnost sahá pouze k tomu, že říkají "věřte v Alláha a modlete se. To vás osvobodí", vysvětluje Kelek. 

http://info.pravdaoislamu.cz/

2955 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Výklad Koránu

Základy islámu a jejich výklad

Stručný životopis zakladatele islámu

Islám a terorismus

Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocňujú Európy
Islám live
Sledujte nás na Youtube
Články autora
Průzkum
Kdo bude příp. vinen za rozpoutání války kolem Ukrajiny? Rusko požaduje zastavení rozšiřování NATO. Británie a USA stupňují své výhrůžky a v rámci NATO vysílá zbraně a kontingenty k ruským hranicím. Ukrajina se dovolává pomoci proti "arcinepříteli" Rusku. EU je ve vleku USA a Brtánie. Kdo bude příp. vinen za rozpoutání války kolem Ukrajiny (jak se to teď najednou překrucuje u 2. sv.války)?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď
Doporučujeme
Český obránce Vídně proti Turkům roku 1683