"Sluší se, aby žena žila pod botou muže" (Turecké přísloví)

Od New Yorku po Volgograd

Autor: Martin Janeček | Publikováno: 3.1.2014 | Rubrika: Terorismus
Ilustrace

V neděli 29. prosince 2013 na nádraží ruského města Volgograd vybuchla bomba. Zabila 16 lidí. Desítky dalších, mezi nimi řada dětí, byli těžce zraněni. Organizátory výbuchu byli samozřejmě zase islamisté.


Veřejnost už si zvykla na tento hrozný jev. Pamatujeme si na zničení sesterských věží v New Yorku 11. září 2001, na islamistické atentáty v Paříži, Madridu, Londýně, Moskvě, Bombaji, na ostrově Bali v Indonésii, na tolika a tolika jiných místech. Jako by celá planeta Země byla obtočena kruhem islámské nenávisti. Doufáme, že Praha se na tomto seznamu spáchaných atentátů neobjeví- a když, tak ne tak rychle. Ale shodou okolností, rok 2014 začal v Praze výbuchem v domě palestinského velvyslance Džamála Muhammada Džamála. Policie tam pak našla zbraně, které nejsou v České republice evidovány. Tak si nejsem jistý, že budem moci doufat ještě příliš dlouho.
   

Je třeba říci, že sdělovací prostředky se podílejí na udržování této naděje. Jsou pod vlivem kruhů, které ať už z krátkodobého hmotnéhozájmu, nebo prostě ze strachu, nechtějí islámskou hrozbu připomínat a zdůrazňovat.
   

Je ale třeba dobře vědět, že konflikt s islámským světem nezačal ano včera, ani předevčírem. Začal zcela jednoduše ve chvíli zrodu islámu v 7. století n.l. Korán a jeho komentáře určují, že věřící musí vést džihád, svatou válku. Musí bojovat proti těm, kteří nechtějí ani přijmout islám, ani se muslimům podřídit. Násilím ovládnout celý svět je prostě zásadní náboženskou povinností muslimů.
   

Duchovní proudy, které se od této tradice oddělily, existují. Jsou ale odmítány a pronásledovány hlavním proudem muslimů. Tak v 19. století v Indii vzniklo hnutí zvané ahmadeniánské. Jeho stoupenci hlásí „džihád slovem“, ale odmítají „džihád mečem.“ Po odchodu Britů z indického subkontinentu byli nuceni Pakistán opustit. Jejich vůdčí osobnosti se usadily ve Velké Británii. Pakistánská ústava prohlašuje, že ahmadeniány nelze pokládat za muslimy.
   

Ještě více se od hlavního proudu islámu vzdálila víra Bahai, vzbuzená v 19.století perskými osobnostmi. Toto snášenlivé monoteistické náboženství se rozšířilo v mnoha zemích světa. Ale ve vlasti svých zakladatelů, v Íránu, je zakázané a pronásledované.
   

Co se týče situace v Rusku, je třeba nezapomínat, že tato země žila dlouho pod muslimskou nadvládou. Ruská národní tradice, tak jak nám ji připomíná třeba „Ohlas písní ruských,“ vzpomíná na národně-osvobozenecký boj proti útisku muslimských Tatarů. Ti dobyli Rusko ve 13. století. A teprve v druhé polovině 16. století Ivan Hrozný dobyl zpět město Kazaň na Volze a prohlásil, že muslimská moc nad Ruskem byla definitivně zlomena.
   

Za druhé světové války mnoho sovětských muslimů kolaborovalo s nacistickými okupanty. Čečenci a Krymští Tataři byli za trest hromadně vysídlení do střední Asie. Ale Chruščovova politika spolupráce s muslimským světem měla za následek, že jim pak bylo dovoleno se vrátit.
   

V roce 1991 Rusové umožnili všem členským republikám Sovětského svazu se stát nezávislými. Milióny Rusů, kteří tam žili, často řadu generací, se stali cizinci v rodné zemi. Mnozí byli nuceni odejít. Ti co zůstali tam často živoří jako občané druhé kategorie. Chtít, aby Rusové dovolili úplné odtržení od Ruské federace i autonomních oblastí, kde často žije více Slovanů, než jiných národností, je požadovat od nich, aby spáchali sebevraždu.
   

Tento nespravedlivý požadavek nezávislosti je vyžadován zcela zločinnými prostředky, vražděním nevinných civilistů. A kdo páchá tyto zločiny? Jsou to nejenom zfanatizovaní příslušníci muslimských národů, ale i slovanští konvertitové na islám.
   

Co se týče atentátu z 29. prosince, bylo nám sděleno, že byl vykonán dvěma osobami: jednou kavkazskou muslimkou a jedním ruským konvertitou. Ten byl synem důstojníka ruských ozbrojených sil a i jeho matka byla prý činná v armádě.
   

Psychologové znají dobře situaci dítěte, vychovávaného přísnými a nelaskavými rodiči, které se samo pak stane krutým a zlým, poněvadž nic jiného vlastně nikdy nepoznalo. Ovšem v běžném kontextu, takový člověk nenajde tak snadno záminku, jak svou zlobu projevit. Nebude mít tedy příležitost zabít šestnáct lidí. Extrémistické ideologie takovouto záminku nabízejí. Toho by si měli být dobře vědomi ti, k jejichž povinnostem patří sledovat činnnost muslimských komunit a především konverzí k islámu.
   

Neříkám ale, že lidé konvertující k islámu hledají jenom záminku k projevení své agresivity. Důležitější se mi zdá fakt, že žijeme ve společnosti, která se většinově odklonila od svých tradičních duchovních a mravních hodnot. Představa, že náš život, a svět vůbec, nemají žádný smysl, že jsou jenom plodem náhod a slepých sil, nepřináší uspokojení. A jestliže morálka je jenom společenskou konvencí, tak proč se jí řídit?
   

Ti, kteří jsou zodpovědni za udržování duchovních tradic, mají důležitý úkol, hrají významnou roli. Nezdá se, že by současná česká společnost si toho byla dostatečně vědoma.
   

V Rusku náboženství, tak dlouho pronásledované marxistickým režimem, prožívá dnes zjevné znovuzrození. To platí samozřejmě především o pravoslavné církvy, ale i jiným náboženským komunitám se otevírají nové možnosti. Jde o významný fakt, který je třeba brát na vědomí při posuzování dnešního Ruska.
   

V Českých zemích existuje rusofilská tradice, jak jí ilustrovali třeba ruští legionáři, nebo Karel Kramář, první ministrský předseda Československa po jeho vzniku. Po 21. srpnu 1968 ovšem u mnoha Čechů tyto sympatie ochladly.
   

Snad je ale třeba rozlišovat mezi ideologiemi a národy. Za okupaci z r. 1968 je zodpovědnější marxistická koncepce třídního boje na mezinárodní úrovni, než vůle Ruska vnucovat svou nadvládu sousedům. V současném Rusku, dědictví komunismu nebylo ovšem zdaleka zcela odstraněno. Nehraje už ale významnou roli. I Stalin je tam viděn ne už tak jako pokračovatel díla Marxe, Engelse a Lenina, ale především jako vojevůdce, pod jehož velením Rusko zvítězilo na Hitlerovým Německem. Tak je ostatně vnímán dnes i na Západě.
   

Město, kde se odehrál atentát 29. prosince, se dlouho jmenovalo Stalingrad. V dnešní Francii, na příklad, jsou stále ulice a náměstí, nesoucí toto jméno. V Paříži se tak jmenuje i jedna stanice metra. Je to prostě jméno slavné bitvy, během které byla zlomena síla nacistického Německa.
   

Ostatně, v současné Francii, sympatie k Putinovu Rusku jsou citelné spíš na pravici, než na levici politického spektra. Mluvčí levice mají tedenci vyčítat Rusku údajné nedostatky demokracie a porušování lidských práv. Pravičáci chválí ruskou národní hrdost, odmítání globalizace a multikulturalismu.
   

Zajímavé je též vědět jak vnímají dnes Rusko Izraelci. Jestliže hlavní proud veřejného mínění zůstává stoupencem co nejužší spolupráce se Spojenými státy, mezi pravicovými osobnnostmi je mnoho těch, kteří si přejí prohloubit především spolupráci s Ruskem. Ti se obávají amerického multikulturalismu a stoupající závislosti Ameriky na zemích třetího světa. V případě Ruska, vlastnícího významné zásoby ropy a zemního plynu, se jim vývoj k takovéto závislosti zdá méně pravděpodobný. A pak, Putinovo Rusko, i když spolupracuje s Íránem a se Sýrií Bašara Asada, se snaží mít co nejlepší vztahy s Izraelem, kde žije velké procento rusky mluvících občanů, z nichž mnoho ani není židovského původu. Tak Izrael je dnes jedním z mála států, jehož občané k návštěvě Ruska nepotřebují vstupního víza.
   

K tomu je možné dodat ještě jeden postřeh z historie. Když před dvěma staletími Napoleón vtrhl do Ruska, mezi ruskými Židy se o tom mnoho diskutovalo. Francie, poznamenaná revolucí z r. 1789, ve jménu principu „Volnost, rovnost, bratrství“ zrušila všechna diskriminační opatření založená na vyznání. Mnoha ruským Židům, utiskovaným carem a pravoslavím, se tedy jevila jako možná osvoboditelka. Proti tomu se ale postavil rabín Šneur Zalman z Ljady, zakladatel hnutí „Chabad,“ hasidů z Lubaviče. Ten říkal:“Jestliže vyhraje Napoleón, budete zámožnější, ale ztratíte víru v Boha. Jestliže vyhraje car Alexandr, zůstanete chudí, ale udržíte si svou víru.“ Vyzíval ruské Židy, aby zůstali věrní Rusku a odmítali jakoukoli kolaboraci s Francouzi. Pak sám musel prchat před rychle postupujícími francouzskými jednotkami během tvrdé ruské zimy. Během tohoto útěku se vážně nachladil a zemřel.
   

Češi by si snad mohli vzpomenout, že dlouho a rádi spívali:

Hej Slované, ještě naše slovanská řeč žije,
dokud naše věrné srdce pro náš národ bije.
Žije, žije, duch slovanský, bude žít na věky.
Hrom a peklo, marné vaše proti nám jsou vzteky!

   

O čí vzteky se jedná dnes? Beze sporu především o vzteky těch, kteří vraždí Slovany ve Volgogradu i jinde. Ale též o vzteky zastánců multikulturální globalizace, pro které jakákoli národní či náboženská identita je překážkou volného pohybu zboží, kapitálu a pracovních sil. Proti nim je třeba vytvořit jednotu všech těch, kteří věří, že náš život má větší význam a větší hodnotu, než jenom tu, kterou je možno vyčíslit v euro, v dolarech, nebo v jakékoli jiné měně.

Klíčová slova: terorismus  | Rusko
2563 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

Eurabia.cz

Heslo Evropského parlamentu: "Národní suverenita je kořenem nejhroznějšího zla naší doby."Poslanec SPD a zkušený ex-diplomat Kobza analyzuje krizi kolem útoků na saúdskoarabskou rafineriíDnešní Londýn - dav v černém zahalených muslimek oslavuje multikulturalismusNěmecka vláda utratila zhruba 125 milionu korun, aby zaměstnala dva syrské uprchlíky ... Muslimové ve Skotsku usiluji zákeřný způsobem o zrušeni zákazu ženské obřízky

ePortal.cz

Glosy: O zahraniční politice a Andrejově beztrestnostiNaděje pro Izrael? Švédská ministryně zahraničí Margot Wallström odstupuje

euPortal.cz

Kdo si myslel, že se nás problém islámského fanatismu a džihádismu bezprostředně netýká, byl velmi rychle vyveden z omyluJde zcela nepokrytě a nepochybně o cílený útok na naší suverenitu v oblasti justice, a do budoucna bezpochyby půjde o skvělý nástroj na trestání a vydírání neposlušných členských států EU

FreeGlobe.cz

Černý raper integrovaný v Evropě vyzývá k zotročení a zabíjení bělochů (+ video)Špiclovali Židi Trumpa a nasadili na něj odposlechy?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Krutá nemoc Karel Gotta. Pražská kavárna a ubožáci na FB si mohou opět do mistra kopnoutJako republika jsme Koněva prohráli

ParlamentniListy.cz

Silné: Václav Klaus ml. o Mašínech. Koluje text. Víme, koho naštve„To máme jezdit na kole?” Babiš tvrdě zúčtoval s Bursíkem. A bylo toho víc, Gretu nepotěší
Články autora
Průzkum
Volte s Němci! V Německu začínají 1. září volby do zemských parlamentů-sněmů. Obávaným looserem je merkelovská CDU a favoritem protiimigrační AfD. Koho byste volili Vy?
Hlasovat můžete kliknutím na odpověď