Toto se týká hlavně muslimských přestěhovalců z Turecka, kteří tak budu moci mít jak německé, tak turecké občanství. Několikaroční snaha tureckých vládních islamistů a německé levice je tak korunována prvním úspěchem. Jejich dalším cílem pak je, aby nárok na dvojí občanství neměly jen děti přistěhovalců, ale i jejich rodiče.

Položme si proto otázku: „Komu bude několikamilionová muslimská komunita tureckého původu v Německu věrná? Německé nevěřící společnosti nebo stále více se islamizujícímu Turecku?“

Jak český religionista Martin Klapetek ve své knize "Muslimské organizace v Německu, Rakousku a Švýcarsku" upozornil, již dnes ovládá Turecko německou muslimskou komunitu skrze muslimské duchovní a mešity, jež jsou pod kontrolou turecké vlády. (Podrobněji o tom píši v tomto článku zde.)

Zavedení dvojího občanství je tedy dalším krokem k posílení islámu a přizpůsobení si prostředí v německé společnosti, to vše v rámci plánované islamizace a turkizace německého státu. Vždyť sám premiér Turecka a známý antisemita a islamista Erdogan se již nejednou rozčiloval nad tím, že Německo nutí Turky učit se německy. Podle jeho slov by měla být na prvním místě v Německu výuka turečtiny a pak (snad) i němčiny.

Krok, který se Angela Merkelová a její konzervativci chystají učinit, je jasnou cestou do pekel velmi podobnou té, kdy se antický Řím "ve jménu budování blaha" zaprodal barbarům. - Stejně tak i paní Merkelová se svojí konzervativní stranou dávají svoji vlast všanc tureckým muslimům ke konečnému zúčtování islámu s bezbožnou Evropou. Jí a jejím konzervativním kolegům to vlastně může být jedno. Následky jejich politiky ponesou až jejich děti a vnuci.

A čím to je, že levice a strana zelených tak agilně pomáhají s ničením tisícileté evropské civilizace? Není se čemu divit, vždyť jejich ideologové již po desetiletí prohlašují, že je jejich cílem právě onu křesťansko-židovsko-antickou Evropu zničit ….

A co naši konzervativci a levice? Přidají se k německým konzervativcům a pomohou islámu a levici dobývat naši zemi a ničit její společnost? To ukáže budoucnost...